Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Kim jest poszukujący partnerów?

Platforma Medycznych Innowacji Technologicznych ITEMAS to sieć działająca na rzecz wspierania innowacji w hiszpańskim sektorze ochrony zdrowia. Platformę tworzą jednostki wspomagające innowacje w 30 głównych szpitalach w Hiszpanii oraz 158 podmiotów współpracujących (43 ośrodki opieki zdrowotnej i 113 ośrodków niezwiązanych z tym obszarem). Zadaniem sieci jest sprawowanie roli forum wymiany informacji między różnymi podmiotami (szpitalami, przemysłem i środowiskiem akademickim) i tworzenie instrumentów, które zapewniają całościową koncepcję innowacji technologicznych w szpitalach. ITEMAS pomaga pracownikom służby zdrowia w usprawnianiu transferu technologii i komunikacji z resztą społeczeństwa, co przekłada się na tworzenie wartości dodanej. Celem sieci jest dalszy rozwój i praca na rzecz nowych inicjatyw, w związku z czym niezbędnym jest pogłębianie doświadczenia międzynarodowego. ITEMAS będąca przykładem wyjątkowej sieci innowacji chciałaby również realizować projekty z przyszłymi partnerami oraz wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Poszukiwani partnerzy: instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu