Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area (francuskie stowarzyszenie zrzeszające izby rolnicze z czterech regionów: Normandia, Kraj Loary, Bretania oraz Nowa Akwitania) poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie, który składany będzie do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków w ramach LC-GD-6-1-2020 Green Deal Call - Farm to Fork Topic). 

Główne cele projektu: realizacja inicjatywy rozpoczętej w ramach unijnego instrumentu Interreg dot. wytwarzania produktów pofermentacyjnych z mikroalg, czyli nawozu ekologicznego. Celem projektu jest hodowanie mikroalg w miejsach fermentacji beztlenowej oraz wykorzystanie ich w uprawach jednorocznych (m.in. zboża) oraz roślin wieloletnich (łąki, sady).

Budżet: 9-12 mln €.

Poszukiwani partnerzy:

a) Podmioty z zapleczem technicznym zdolnym do przeprowadzania pomiarów, analiz oraz monitorowania zaleceń następujących pakietów pracy: WP2 (Strategie oraz zachowania odnoszące się do zarządzania ryzykiem), WP3 (Demografia oraz siła robocza w sektorze rolnictwa), WP4 (Zdolność polityki, w szczególności WPR, do wzmacniania żywotności stabilnych i zrównoważonych systemów produkcji rolnej);

b) Sieci badawcze zajmujące się wspieraniem pakietu pracy WP3 w obszarze wiedzy o odmianach alg, ze szczególnym uwzględnieniem badania korzystnego wpływu azotu z mikroalg na stan upraw.

c) Pracownicy Izb Rolniczych tj.  specjaliści ds. pakietów pracy  WP4 (Zdolność polityki, w szczególności WPR, do wzmacniania żywotności stabilnych i zrównoważonych systemów produkcji rolnej) i WP7 (Popularyzowanie, stosowanie wyników badań oraz komunikacja), specjaliści ds. analiz ekonomiczno-technicznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 14 października                  z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu