Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Brukselska jednostka uniwersytecka ds. związanych z zieloną przestrzenią miejską (Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuki im. Erazma w Brukseli) poszukuje partnerów zainteresowanych realizacją projektu badawczego, który składany będzie do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Zachęcanie obywateli do działania w sprawie przeciwdziałaniu zmianom klimatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez edukację, naukę obywatelską, inicjatywy obserwatorskie oraz zaangażowanie obywatelskie (LC-GD-10-3-2020).

Program finansowania: Horyzont 2020

Kim jest poszukujący partnerów?

Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuki im. Erazma w Brukseli jest placówką flamandzką, która oferuje studia zarówno licencjackie (I stopnia), jak i magisterskie (II stopnia). W ramach Uniwersytetu funkcjonuje 10 ośrodków badawczych, które są zaangażowane w rozmaite innowacyjne  projekty badawcze, na czele z Centrum badawczym t+. Wspominana jednostka dedykowana jest tematyce związanej z architekturą krajobrazu.

Działalność Centrum badawczego t+ ogniskuje się wokół tematów związanych z przestrzennymi, społecznymi oraz ekologicznymi aspektami ogrodów prywatnych, publicznych, półpublicznych oraz małych, miejskich przestrzeni zielonych. 

W jaki sposób Centrum badawcze t+ może wzbogacić partnerstwo projektowe?

-  zwiększenie i pogłębienie rozumienia zielonych mikrośrodowisk;

- rozwijanie innowacyjnych wizji i koncepcji w zakresie projektowania, zajmowania się architekturą krajobrazu oraz zarządzania;

- formułowanie strategii (polityki) realizacji tych wizji oraz koncepcji;

- prowadzenie badań nad strategiami;

- rozwijanie sieci partnerów zaangażowanych w tematykę projektową.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z Centrum badawczym t+, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu