Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Platforma Open Tourisme Lab (Nîmes, Oksytania) poszukuje podmiotów, z którymi stworzy konsorcjum celem ubiegania się o możliwość realizowania projektu w ramach programu COSME (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP). Tematyka projektu, który wybrała francuska platforma, dotyczy wprowadzania innowacji i cyfryzacji w sektorze turystycznym.

Zarys projektu: celem działań podejmowanych w trakcie realizowania projektu będzie wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorców turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i start-upów, a także promowanie innowacji w usługach turystycznych

Potencjalne działania, które będą podejmowane przy realizowaniu projektu: szkolenia, coaching, rozwijanie potencjału, wsparcie techniczne, doradztwo finansowe, etc.

Poszukiwani partnerzy: podmioty z sektora turystyki, np. klastry turystyczne, ośrodki innowacyjne, inkubatory oraz akceleratory z północnej, południowej i wschodniej Europy.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu