Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Centrum nauki języków przez całe życie Rady Miasta Vic (Katalonia, Hiszpania) jest zainteresowane przyłączeniem się do konsorcjum, które będzie chciało składać wnioski w przyszłych naborach programu Erasmus+ w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych oraz w zakresie uczenia się przez całe życie na poziomie UE. Podmiot jest również otwarty na inne możliwości oferowane przez UE koncentrujące się na wielojęzyczności i edukacji jako narzędziu służącym osiągnięciu demokratycznego obywatelstwa i wzmocnieniu spójności w społeczeństwach UE.

Centrum nauki języków przez całe życie Rady Miasta Vic to lokalne publiczne centrum edukacji będące częścią Rady Miasta Vic. Vic to średniej wielkości miasto, zajmujące 30,6 km2, z 46 214 mieszkańcami i imigrantami stanowiącymi 27,58% populacji.

Centrum jest zainteresowane możliwościami złożenia wniosków w programie Erasmus+ oraz w programie „Prawa, równość i obywatelstwo”, w tym możliwościami w okresie po 2020 roku.

Poszukiwani partnerzy: inne ośrodkami kształcenia ustawicznego w obszarze języków, szkoły edukacji dorosłych i ośrodki wielojęzyczne, centra szkolenia zawodowego i edukacyjnego itp., zwłaszcza znajdujące się w średniej wielkości miastach w wielojęzycznych krajach europejskich lub regionach przygranicznych. Centrum jest szczególnie zainteresowane znalezieniem podmiotu, który mógłby być liderem wniosku, a także innych partnerów, którzy byliby zainteresowani dołączeniem do partnerstwa.

Języki robocze projektu: angielski, francuski, hiszpański, kataloński

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Ewą Chomicz na adres: ewa.chomicz@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu