Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Konsorcjum współpracujące nad realizacją międzynarodowego projektu PREVENT (Procurements of innovative, advanced systems to support security in public transport) poszukuje partnerów chcących zaangażować się w prace nad jego drugą częścią, która dotyczyć będzie tematyki zamówień systemów prototypowych. Inicjatywa składana będzie do programu Horyzont 2020, zaś nabór wniosków przeprowadzany jest w ramach konkursu SU-GM02-2018-2020.

Projekt PREVENT ogniskuje się wokół kwestii związanych z uprzedzaniem ataków terrorystycznych w transporcie publicznym, a za jego realizację odpowiada konsorcjum złożone z kilkunastu partnerów z zarówno państw członkowskich UE, jak i państw trzecich. Inicjatywa została podzielona na dwie części – pierwszą z nich poświęcono wspólnym wytycznym wymogów dla innowacyjnych systemów wzmacniających bezpieczeństwo, zaś kolejna część, do której obecnie trwa nabór, dotyczyć ma problematyki zamówień systemów prototypowych.

Cele inicjatywy:

- opracowanie wspólnych wytycznych ws. innowacyjnych prototypów;

- przygotowanie gotowych rozwiązań, a następnie umożliwienie ich stosowania na terytorium Unii Europejskiej;

- doprowadzenie do zmniejszenia luki pomiędzy badaniami a właściwym sektorem rynkowym dla kolejnej generacji rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa;

- przyczynienie się do wzmocnienia konkurencyjności technologii i przemysłu w UE.

Poszukiwani partnerzy: operatorzy transportu publicznego, władze publiczne, podmioty odpowiedzialne za sprawy związane z bezpieczeństwem w transporcie publicznym.
Dodatkowym wymogiem zaangażowania się w inicjatywę jest prawo do dokonywania zakupów w sektorze publicznym.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu