Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Centrum Badań nad Zrównoważoną Chemią funkcjonujące na Uniwersytecie Karola Wielkiego w Antwerpii poszukuje podmiotów, z którymi mogłoby ubiegać się o realizowanie projektów w ramach inicjatywy Wspólnego Przedsięwzięcia ds. Bioprzemysłu (ang. Bio-Based Industries Industries Joint Undertaking, BBI JU).

Pracownicy Centrum w pracach codziennych zajmują się kilkoma tematami badawczymi, spośród których wyodrębnić można dwa przewodzące: waloryzacja związków organicznych ze strumieniami odpadów (m.in. z rolnictwa, przemysłu spożywczego) oraz optymalizacja produktów chemicznych i procesów stosujących sztuczną inteligencję. Ponadto, badania Centrum ogniskują się także wokół zrównoważonych technik ekstrakcji.

Jednostka naukowa zainteresowana jest aplikowaniem do następujących konkursów:

- BBI-2020-SO2-R4: Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant residual bio-based streams for high-value applications

- BBI-2020-SO2-R1: Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for the bio-based industry

- BBI-2020-SO1-D1: Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste streams into functional molecules for food and/or non-food market applications

- BBI-2020-SO3-R5: Improve the sustainability of coatings

Poszukiwani partnerzy: firmy, uniwersytety, MŚP

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu