Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Gmina Mollet del Vallès (Katalonia, Hiszpania) wyraża chęć dołączenia do konsorcjum, z którym mogłaby uczestniczyć w konkursie o realizowanie projektu „Mitigating household energy poverty” który złożony zostanie do programu Horyzont 2020 (nabór wniosków w ramach LC-SC3-EC-2-20218-2019-2020).

Główny cel projektu: budowanie niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu przyszłości.

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie inicjatyw i programów unijnych: PRIMA (inicjatywa na rzecz partnerstwa w dziedzinie badań naukowych i innowacji w regionie Morza Śródziemnego), Horyzont 2020, Urbact II & III, Erasmus +.

Poszukiwani partnerzy: konsorcjum lub podmiot z doświadczeniem pozwalającym pełnić funkcję lidera projektu.

Język roboczy projektu: j. angielski

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu