Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Gmina Onda podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie dziedzictwa kulturowego. Gmina obecnie poszukuje możliwości współpracy w ramach projektów europejskich, np. Kreatywna Europa, Erasmus+.

Gmina Onda ma bogate doświadczenie w organizowaniu różnych programów szkoleniowych koncentrujących się na zrównoważonym rozwoju i recyklingu. Inicjatywy te nie tylko zwiększyły świadomość ekologiczną mieszkańców, ale także znacząco przyczyniły się do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie.

W obszarze dziedzictwa kulturowego, Onda przeznaczyła znaczne środki na renowację zabytkowego zamku na terenie gminy. Działania te potwierdzają zaangażowanie gminy w ochronę dziedzictwa kulturowego, a także promowaniu turystyki i wzrostu gospodarczego w regionie.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt mailowy: brussels.office@wielkopolska.eu