Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Region Moianès poszukuje partnera do projektu w zakresie mobilności na obszarach wiejskich w programie ESPON 2023. 

PROGRAM: ESPON 2023

NABÓR: Analiza docelowa ESPON 2030

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: 29 marca 2024 r.

O PROJEKCIE: głównym zamierzeniem projektu jest przeprowadzenie analizy w zakresie zrównoważonej mobilności na obszarach wiejskich, a także wskazanie rozwiązań służących poprawie mobilności, które będą mogły być wykorzystane w innych regionach.

Analiza obejmie dwa obszary tematyczne: potrzeby w zakresie cyfryzacji transportu publicznego na obszarach wiejskich (tj. inteligentne połączenia), a także określenie mechanizmów planowania i zarządzania polityką mobilności wdrażaną przez administrację publiczną, aby w większym stopniu uwzględnić potrzeby obszarów wiejskich.

OKRES TRWANIA: 1 rok

BUDŻET: około 250,000 EUR przeznaczone na finansowanie badań naukowych

INFORMACJE O KOORDYNATORZE: Region Moianès obejmuje 10 gmin w centralnej Katalonii (Hiszpania). Lasy i obszary chronione stanowią ponad 80 proc. całego obszaru regionu. Moianès jest w niewielkim stopniu zurbanizowany i nie posiada infrastruktury kolejowej. Mieszkańcy są całkowicie zależni od transportu publicznego (autobusów) oraz przede wszystkim pojazdów prywatnych.

POSZUKIWANY PARTNER: Powiaty na obszarach wiejskich w pobliżu obszarów metropolitalnych, obejmujące gminy, które mierzą się z wyzwaniami związanymi ze zrównoważoną mobilnością.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 12 marca 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu