Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

image001 1

Szkoła podstawowa w regionie Oksytanii poszukuje partnera w celu zorganizowania grupowej wymiany uczniów.

NAZWA PROGRAMU: ERASMUS+

NABÓR: Mobilność grupowa uczniów szkół (10-11 lat)

NAZWA PROJEKTU: Wesoła szkoła dla lepszej nauki

TERMIN ZGŁOSZENIA WNIOSKU: 15 maja 2024 r.

KOORDYNATOR PROJEKTU: Szkoła Podstawowa Sacré Coeur w La Canourgue w regionie Oksytanii (Francja) nauczająca dzieci w wieku od 2 do 11 lat

INFORMACJE O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności miękkich uczniów w zakresie komunikacji, współpracy, pokonywania przeszkód, krytycznego myślenia oraz budowania potencjału uczniów.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH WYMIANY:

  • używanie języków obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnych do porozumiewania się,
  • rozwijanie umiejętności miękkich poprzez sztukę, teatr oraz debaty,
  • gry i ćwiczenia związane z rozwijaniem umiejętności, tj. odgrywanie ról, pantomimy, zajęcia sportowe.

INFORMACJE O POSZUKIWANYM PARTNERZE: szkoły na terenie Europy zainteresowane wymianą praktyk w zakresie nauczania i doświadczeń w zakresie umiejętności miękkich.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu