Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

image001

Hiszpańskie centrum technologiczne w regionie Murcji poszukuje partnerów do projektu dotyczącego zwiększenia obiegu zamkniętego w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych (HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-2-two-stage).  

PROGRAM: Horyzont Europa

NUMER REFERENCYJNY ZAPROSZENIA: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-2-two-stage

NABÓR: Zwiększenie obiegu zamkniętego w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: Pierwszy etap naboru trwa do 22 lutego 2024 r., natomiast drugi będzie trwać do 17 września 2024 r.

CELE PROJEKTU:

Projekt ma na celu stworzenie i opracowanie nowego rozwiązania o obiegu zamkniętym dla łańcucha dostaw tworzyw sztucznych na dużą skalę.

  • opracowanie innowacyjnego systemu sortowania, który klasyfikuje odpady wieloplastikowe przeznaczone do recyklingu,
  • oddzielenie różnych materiałów za pomocą technologii opartej na delaminacji zdolnej do oddzielenia wszystkich istniejących kombinacji materiałów,
  • recykling mechaniczny każdego materiału przeprowadzony w celu uzyskania wysokiej jakości produktów do ponownego wykorzystania. Następnie zostaną one ponownie wprowadzone do sektora rolno-spożywczego z wykorzystaniem obiegu zamkniętego.

INFORMACJE O PARTNERZE:

Hiszpańskie centrum badawczo-technologiczne specjalizuje się w tworzywach sztucznych i produkcji obuwia. Zakres działań centrum obejmuje m.in. zaawansowane materiały, obieg zamknięty i zrównoważony rozwój oraz badania biotechnologiczne (koncentrujące się na produkcji biodegradowalnych biotworzyw).

Centrum prowadzi badania laboratoryjne w zakresie tworzyw sztucznych, plany pilotażowe w zakresie tworzyw sztucznych, doradztwo techniczne oraz przeprowadza ocenę zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej.

POSZUKIWANI PARTNERZY: MŚP

ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERÓW: Najważniejszym zadaniem partnerów w projekcie będzie przeprowadzenie naprawy plastikowych opakowań, zawierających wielowarstwową folię plastikową. Proces stosowany do ich naprawy musi być odpowiedni do kontaktu z żywnością.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 1 września 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu