Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

image003 1

Włoski region Toskanii poszukuje samorządy do projektu w trzecim naborze programu Interreg Europa w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.

 

 

PROGRAM: Interreg Europe

TYTUŁ: Wymiana doświadczeń w zakresie przystępnych cenowo mieszkań

TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 7 czerwca 2024 r.

INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt ma na celu zapewnienie władzom niezbędnych narzędzi i wiedzy do opracowania zrównoważonej polityki mieszkaniowej. Projekt obejmie również wymianę wiedzy w następujących obszarach: zrównoważone i ekologiczne praktyki budowlane, innowacyjne modele finansowania mieszkalnictwa socjalnego, włączenie obywateli w trudnej sytuacji, rewitalizacja miast i mieszkalnictwo socjalne.

INFORMACJA O PARTNERACH: W projekcie zaangażowane będą samorządy, które są liderami w dziedzinie mieszkalnictwa socjalnego i chcą dzielić się dobrymi praktykami oraz mniej rozwinięte samorządy, które chcą wprowadzić odpowiednie strategie mieszkalnictwa socjalnego.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Projekt podzielony jest na dwie fazy. Pierwsza z nich trwa 36 miesięcy i koncentruje się na zdobywaniu wiedzy w zakresie głównych obszarów proponowanych przez projekt i przygotowaniu planów działania w zakresie mieszkalnictwa. W drugiej fazie projektu jest przewidziane wdrażanie planów działania w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

BUDŻET: 2 mln euro

POSZUKIWANY PARTNER: samorządy

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 11 kwietnia 2024 r.

KONTAKT: brussels.office@wielkopolska.eu