Przejdź do treści

Komitet Regionów zaprasza do udziału w badaniu nt. zrównoważonej energii

logo_cor_pl.gifKomitet Regionów, wspierany przez inicjatywę „Porozumienie między burmistrzami” rozpoczął badanie na temat: „Zrównoważona polityka energetyczna regionów i miast UE: Dobre praktyki  i wyzwania”. KR zwraca się do miast i regionów UE  z prośbą o udział w ankiecie i opisanie swojej polityki w dziedzinie zrównoważonej energii.

Czytaj więcej...

Warsztat na temat Partnerstwa Wschodniego w Komitecie Regionów

W dniu 19 kwietnia 2010 w Komitecie Regionów odbył się warsztat pt. „Wspieranie reformy administracyjnej i budowanie potencjału na poziomie lokalnym i regionalnym w krajach Partnerstwa Wschodniego”, podczas którego dyrektor BIWW Monika Kapturska przedstawiła zrealizowany przez Wielkopolskę projekt współpracy z Gruzją. Warsztat otworzył przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), a zarazem były przewodniczący Komitetu Regionów – Luc Van den Brande, który przedstawił roczny program roboczy KR dotyczący działań w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów rozwija debatę UE na temat makroregionów

hahn_forummacroregions_jpg.jpgStrategie makroregionalne UE określają pierwszoplanowe projekty dla grup regionów lub krajów takich jak region Morza Bałtyckiego czy też Dunaju. Konferencja wysokiego szczebla zorganizowana 13 kwietnia w Brukseli przez Komitet Regionów była pierwszą okazją do powiązania dyskusji na temat tych odrębnych regionów i całościowego omówienia nowej koncepcji. Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn spotkał się z ponad trzystu politykami i ekspertami w celu omówienia potencjału istniejących już i dopiero opracowywanych strategii makroregionalnych, a także związanych z nimi ograniczeń.

Po przyjęciu strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w październiku 2009 r. zgodnie z sugestią Komitetu Regionów Komisja Europejska ma zaproponować do końca roku projekt strategii na rzecz regionu Dunaju.

Czytaj więcej...

Kwietniowa sesja plenarna Komitetu Regionów

hahn_plenary_24_jpg.jpgPodczas kwietniowej sesji plenarnej przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych głosowali nad priorytetami politycznymi, a także rozpoczęli debatę na temat kierunków politycznych, które mają duże znaczenie na szczeblu lokalnym. W sesji wzięli udział komisarze Johannes Hahn, Stefan Füle i Damian Cioloº. Głównymi poruszanymi tematami były przyszłość polityki spójności oraz droga rozwoju europejskich makroregionów, takich jak region Morza Bałtyckiego czy Dunaju.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów UE powierza Marszałkowi Woźniakowi ważne zadanie

marszaek_coter_commission_25.jpgW dniach 9-11 lutego, w Brukseli odbywa się Sesja Plenarna Komitetu Regionów UE, inaugurująca nową kadencję 2010-2015. 344 przedstawicieli europejskich regionów i władz lokalnych wybiera spośród swojego grona osoby na kluczowe stanowiska w Komitecie, formuje komisje tematyczne oraz dokonuje niezbędnych uzgodnień w czterech grupach politycznych i dwudziestu siedmiu delegacjach narodowych. W ramach tych działań, najsilniejsza obecnie w KR grupa polityczna EPP (130 członków), zaproponowała Marszałkowi Markowi Woźniakowi objęcie stanowiska Przewodniczącego Komisji Spójności Terytorialnej COTER. To jedna  z najważniejszych komisji  KR, zajmująca się problematyką ściśle związaną ze sprawami regionalnymi, takimi jak: spójność gospodarcza, społeczna i  terytorialna, fundusze strukturalne, strategie makroregionalne, transport, współpraca terytorialna czy planowanie przestrzenne.

Czytaj więcej...