Przejdź do treści

Forum 100 młodych talentów zakończone

woniak_murawska_grobelny.jpg„Zawsze znajdzie się więcej powodów ażeby nic nie robić, niż żeby podjąć działanie. Innowacje dodatkowo pociągają za sobą ryzyko, dlatego tak ważne jest ich wspieranie” powiedział Luc van den Brande, przewodniczący Komitetu Regionów podczas oficjalnego otwarcia Forum 100 młodych talentów zorganizowanym w ramach inicjatywy „Kreatywne Regiony i Miasta Europy”.
 
Forum zorganizowane wspólnie przez Komitet Regionów i Komisję Europejską, odbyło się w dniach 20 - 21 kwietnia 2009 roku w Brukseli. Jednym z honorowych gości był Jan Figel, Komisarz Europejski ds  Edukacji, Kształcenia, Kultury i Młodzieży.

Czytaj więcej...

Europejski Szczyt Regionów i Miast rozpoczęty!

praga-szczyt.jpgW dniach 5 i 6 marca  odbywa się w Pradze Europejski Szczyt Regionów i Miast. Na zaproszenie Burmistrza Pragi, Pavla Béma, do czeskiej stolicy przybędzie ponad 500 gości, w tym burmistrzowie, prezydenci miast i szefowie regionów europejskich. Zadaniem Szczytu jest wypracowanie wspólnego stanowiska wobec nadchodzących wyzwań. Organizatorem wydarzenia jest Komitet Regionów. W szczycie weźmie również udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

Tuż przed wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej władze lokalne i regionalne wystosują do szefów państw i rządów Europy jasne przesłanie, jak sprostać wyzwaniom gospodarczym i politycznym, przed którymi stoi Unia Europejska. Uczestników powitają Luc Van den Brande – przewodniczący Komitetu Regionów, José Manuel Barroso – przewodniczący Komisji Europejskiej, oraz Pavel Bém – burmistrz Pragi. Wśród głównych mówców znajdą się burmistrz Marrakeszu Omar El Jazouli i komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak członkiem europejskiej grupy do walki z kryzysem w sektorze motoryzacyjnym

relex-poprawki.jpgMarszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, sprawujący również w Brukseli funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów, przystąpił podczas ostatniej Sesji Plenarnej KR do grupy, której zadaniem będzie przeciwdziałanie skutkom kryzysu w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Grupa powstała z inicjatywy Prezydenta Bretanii, regionu z którym Wielkopolska współpracuje w ramach umowy partnerskiej. Międzyregionalna grupa stawia sobie ambitne cele. Chce m.in. oszacować rozmiary kryzysu w europejskich regionach i określić możliwości przeciwdziałania mu; wymieniać doświadczenia w zakresie stosowania w regionach efektywnych narzędzi i instrumentów wsparcia; monitorować najnowsze wskaźniki kryzysu w regionach, optymalizując ich wykorzystanie oraz aktywnie reprezentować na forum Unii Europejskiej interesy regionów dotkniętych kryzysem w przemyśle motoryzacyjnym na drodze stałego współdziałania z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Czytaj więcej...

78 Sesja Plenarna Komitetu Regionów

cor-sala.jpgW dniach 11-13 lutego Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego weźmie udział w posiedzeniu Prezydium oraz Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. Tematami dyskutowanymi podczas posiedzenia Prezydium będą m.in. działalność Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych, ustanowienie Programu „Europejski Region Przedsiębiorczości”, rola władz regionalnych i lokalnych w rozwijaniu Partnerstwa Wschodniego, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Podczas spotkania przedstawiony zostanie także program prac i badań Komitetu Regionów na rok 2009  oraz budżet tej instytucji.  

12 lutego przewodniczący Komitetu Regionów Luc van den Brande spotka się z przewodniczącymi delegacji krajowych. 

Czytaj więcej...

Europejski Szczyt Regionów i Miast już w marcu w Pradze!

logo_praha_summit.jpg.jpgPo Amsterdamie, Wrocławiu i Rzymie organizowany cyklicznie co dwa lata przez Komitet Regionów Europejski Szczyt Regionów i Miast tym razem odbędzie się w Pradze w dniach 5–6 marca. Obrady na szczycie będą toczyły się w chwili kluczowej dla demokracji Unii Europejskiej. Tuż przed wiosenną Radą Europejską, przed wdrożeniem europejskich środków zaradczych w związku z kryzysem finansowym i gospodarczym i niezbędnym wznowieniem strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Europie, a jednocześnie na kilka miesięcy przed odnowieniem składu Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, Szczyt Regionów i Miast pozwoli przedstawić stanowisko europejskich regionów i miast w sprawie nadchodzących wyzwań.

Na zaproszenie burmistrza Pavla Béma, pełniącego również funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów, do Pragi przybędzie 600 burmistrzów, prezydentów miast i przewodniczących regionów europejskich, aby skierować do szefów państw i rządów przesłanie polityczne.

Czytaj więcej...