Przejdź do treści

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej KR i Forum nt. Transportu

Marszałek Marek Woźniak, który jest szefem polskiej delegacji do Komitetu Regionów i jego Wiceprzewodniczącym, weźmie udział w 89. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. 30 marca będzie również uczestniczył w Forum „Perspektywy Europejskiej Polityki Transportowej i sieci TEN-T", a dzień później w spotkaniu grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej dla Strategii Europa 2020.

Kiedy na początku lata tego roku Komisja Europejska ujawni swoje plany budżetowe na okres po 2013 r., gra będzie się toczyła o miliardy euro. Politycy lokalni i regionalni z całej UE wspólnymi siłami będą dążyć do utrzymania dostatecznego wsparcia dla rozwoju regionalnego, integracji europejskiej i solidarności. Na sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 31 marca – 1 kwietnia br. w Brukseli omówią swoje zapotrzebowania z komisarzem europejskim ds. budżetu Januszem Lewandowskim.

Ze względu na znaczenie planów budżetowych zadanie koordynowania stanowiska instytucji w tych kwestiach członkowie Komitetu Regionów powierzyli przewodniczącej KR-u Mercedes Bresso i pierwszemu wiceprzewodniczącemu Ramónowi Luisowi Valcárcelowi Siso. Propozycje Komisji dotyczące struktury przyszłego budżetu budzą raczej obawy, że strategia „Europa 2020” może okazać się ważniejsza od celów traktatu, na przykład od spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Z punktu widzenia Komitetu Regionów to oczywiste, że budżet UE należy konstruować na podstawie zidentyfikowanych potrzeb. Nie do przyjęcia jest wtłaczanie budżetu w pułap uzależniony od malejącego z roku na rok wkładu państw członkowskich – podczas gdy nadzieje pokładane w UE bezustannie rosną – oto przesłanie, które członkowie przekażą 31 marca komisarzowi europejskiemu ds. programowania finansowego i budżetu Januszowi Lewandowskiemu.

Wysiłki zmierzające do zmniejszenia rozbieżności między regionami stanowią jedną trzecią wydatków UE. W odpowiedzi na niedawno opublikowane sprawozdanie Komisji uczestnicy sesji plenarnej KR-u przedstawią swe stanowisko w sprawie reformy unijnej pomocy regionalnej po 2013 r. Mer Dunkierki Michel Delebarre, zaprezentuje projekt opinii, w którym wzywa do tego, by w przyszłości środki przyznane na unijną politykę regionalną „były na miarę wytyczonych celów”. Co więcej, unijni prawodawcy niebawem przystąpią do ponownych negocjacji w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego dysponującego budżetem 10 mld euro rocznie. Fundusz ten jest trzonem europejskiej polityki regionalnej, a członkowie KR-u przyjmą opinię z inicjatywy własnej na temat jego przyszłości. W dokumencie tym sprawozdawczyni, prezydent regionu Umbria Catiuscia Marini, podkreśla wartość dodaną programów unijnych, które pomagają ludziom znaleźć pracę lub założyć własną firmę. Sposób, w jaki kraje i regiony położone nad Dunajem mogą w pełni wykorzystać swój potencjał dzięki ściślejszej współpracy w obrębie makroregionu, jest tematem opinii KR-u przygotowanej przez ministra spraw europejskich kraju związkowego Badenia-Wirtembergia Wolfganga Reinharta.

Komisarz europejska ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding również została zaproszona do udziału w sesji plenarnej 31 marca. Tego bowiem dnia członkowie KR-u będą debatować na temat obywatelstwa europejskiego i mówić o wysiłkach Unii Europejskiej zmierzających do informowania o integracji europejskiej także na poziomie regionów i miast. W przygotowanym przez członka Rady Miasta Valdengo Roberto Pellę   projekcie opinii dotyczącej sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2010 r. sprawozdawca popiera zamiar Komisji Europejskiej, by rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli.

Debata będzie transmitowana na stronie www.cor.europa.eu w czwartek 31 marca, w godzinach 15.00-21.00 i piątek 1 kwietnia w godzinach 9.00-13.00.

Źródło: Komitet Regionów