Przejdź do treści

Marszałek Woźniak jednym z mówców na seminarium Komisji COTER w Perugii

marszalek_godolo.jpgMarszałek Marek Woźniak, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER w Komitecie Regionów wystąpił jako jeden z mówców podczas seminarium wyjazdowego pt. „Nowe wskaźniki: pomiar postępu w polityce spójności”, które odbyło się 29 kwietnia w Perugii, we włoskim regionie Umbria. W ostatnim dziesięcioleciu przeprowadzono wiele prac w zakresie nowych rodzajów podejścia do pomiaru postępu społecznego i dobrobytu. Globalny projekt dotyczący "mierzenia postępu społeczeństw", formalnie ustanowiony w 2008 roku z inicjatywy OECD ma za zadanie promowanie rozwoju wskaźników gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które pomogą lepiej oszacować dobrobyt w poszczególnych społeczeństwach. Od tego czasu, prócz Komisji Europejskiej, będącej jednym z wiodących partnerów międzynarodowej inicjatywy "Wyjść poza PKB", do dyskusji włączyło się wielu partnerów. Organizacje międzynarodowe, rządy, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe i uniwersytety stworzyły wiele własnych projektów badawczych w zakresie doboru wskaźników.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komisji ECOS w Wenecji.

W dniach 11 – 12 kwietnia 2011 roku w Wenecji, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący delegacji polskiej do Komitetu Regionów w Brukseli (KR) weźmie udział w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) oraz seminarium „Silniejsi razem. Wkład władz lokalnych i regionalnych w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak - 'Polskie regiony potrzebują większych inwestycji w transport'

110330_cor_forum_closingsession_18.jpgZaledwie dwa dni po przyjęciu przez Komisję Europejską strategii „Transport w roku 2050" zmierzającej do ustanowienia konkurencyjnego systemu transportu w UE, członkowie Komitetu Regionów zaprosili szefów regionów i miast, członków Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz międzynarodowych ekspertów z dziedziny transportu do dyskusji na temat przyszłości unijnego transportu w ramach Forum „Europejskie miasta i regiony w ruchu" (Moving Europe's Regions and Cities: Perspectives of EU Transport Policy and Trans-European Networks). Do wygłoszenia przemówienia zamykającego wydarzenie zaproszono Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Komisji Spójnosci  Terytorialnej w Komitecie Regionów.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej KR i Forum nt. Transportu

Marszałek Marek Woźniak, który jest szefem polskiej delegacji do Komitetu Regionów i jego Wiceprzewodniczącym, weźmie udział w 89. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. 30 marca będzie również uczestniczył w Forum „Perspektywy Europejskiej Polityki Transportowej i sieci TEN-T", a dzień później w spotkaniu grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej dla Strategii Europa 2020.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów obradował w węgierskim Gödöllõ

gyorgy1.gifW dniach 3 i 4 marca 2011 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów oraz spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPL) KR, które odbyły się w węgierskim Gödöllõ pod Budapesztem. Najważniejszym punktem obrad wyjazdowego posiedzenia Prezydium było oświadczenie KR do Rady Europejskiej, w którym członkowie Komitetu wezwali szefów państw i rządów UE do uzgodnienia tzw. paktów terytorialnych – umów o współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami władzy, co przyczyni się do wzbudzenia poczucia odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych za strategię Europa 2020.

Czytaj więcej...