Przejdź do treści

Debata na temat priorytetowych wydatków UE i polityki przemysłowej w dobie kryzysu na sesji ...

logo_cor_pl.gifPrzewodniczący regionów i burmistrzowie z całej UE spotkają się w Brukseli w przyszłym tygodniu, by wziąć pod lupę reformę budżetu unijnego i pakiet dotyczący polityki regionalnej na lata 2014–2020. Równocześnie z Europejskim Tygodniem Regionów i Miast „Open Days”, Komitet Regionów odbędzie sesję plenarną w dniach 10–12 października br., na której omówi przyszłość polityki przemysłowej z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Antoniem Tajanim.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów dyskutuje w Poznaniu o funduszach strukturalnych i Partnerstwie Wschodnim

cor_ccp_logo.gif

Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso i Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, poprowadzą w dniach 8–9 września w Poznaniu rozmowy na temat reformy polityki regionalnej UE oraz otworzą Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego.

Z inicjatywy marszałka Marka Woźniaka, przewodniczącego polskiej delegacji do Komitetu Regionów, w dniach 8 i 9 września br. odbędą się w Poznaniu dwa ważne, międzynarodowe spotkania polityczne, związane ze sprawowanym obecnie przez Polskę przewodnictwem w Radzie UE.

Czytaj więcej...

Seminarium EPL nt. polityki przemysłowej w ramach OPEN DAYS 2011

odseminarium_industrial_policy_2011.jpgW ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011, grupa EPL w Komitecie Regionów organizuje seminarium pt.: „Regiony i miasta kształtują politykę przemysłową w erze globalizacji”, w którym weźmie udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Seminarium odbędzie się 12 października 2011 w Brukseli  w godz. 14.30 – 17.00. Po rozpoczęciu prac nad Strategią Europa 2020, grupa EPL w Komitecie Regionów zwróciła się do decydentów wszystkich poziomów administracji, aby zaangażowali się w równym stopniu w jej opracowanie i wdrażanie.

W ramach działań mających na celu opracowanie strategii funkcjonującej na zasadzie partnerstwa, której postanowienia są wdrażane w terenie oraz w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS, grupa EPL/KR organizuje seminarium poświęcone inicjatywie flagowej „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”.

Regiony i miasta będą na nim prezentować swoje wizje dotyczące nowej polityki przemysłowej dla Europy oraz analizy konkretnych działań, demonstrując w ten sposób swój wkład w kształtowanie sposobu wdrażania polityki przemysłowej w erze globalizacji. Dopełnieniem seminarium będzie wystawa ukazująca przykłady wdrażania przez regiony i miasta siedmiu inicjatyw flagowych wchodzących w skład strategii Europa 2020.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Sejmiku L. Dymarski na posiedzeniach Komitetu Regionów w Brukseli

l._dymarski.jpgW dniach 4 i 5 lipca Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniach dwóch komisji Komitetu Regionów: Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej ECOS. W trakcie posiedzeń zostały przyjęte dwa projekty opinii, które Komitet Regionów przygotowuje na wniosek Polskiej Prezydencji: „Komplementarność działań krajowych i działań UE podejmowanych na rzecz zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym", której sprawozdawcą jest Francesco Musotto z Włoch (COTER) oraz „Rola władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu celów strategii „Europa 2020”, za prace nad którą odpowiada Markku Markkula z Finlandii (ECOS). 

Czytaj więcej...

Warsztaty Platformy Monitorowania Strategii 'Europa 2020'

15 lipca br. odbędą się w Komitecie Regionów doroczne warsztaty Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”. Na podstawie wstępnych wniosków z analizy krajowych programów reform w ramach strategii „Europa 2020” przeprowadzona zostanie pierwsza ocena propozycji KR-u dotyczącej wdrażania strategii poprzez pakty terytorialne. Uczestnicy warsztatów przedyskutują tegoroczną działalność Platformy Monitorowania, jak i jej przyszłe zadania. Rozpoczną się także przygotowania do drugiego sprawozdania monitorującego Komitetu Regionów na temat strategii „Europa 2020” (data publikacji: grudzień 2011 r.). W jednym z paneli dyskusyjnych wystąpi Monika Kapturska, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Wielkopolska uczestniczy w pracach Platformy od 2007 roku. Więcej na temat wydarzenia