Przejdź do treści

Sesja plenarna (6-7 lutego): wybór nowego przewodniczącego KR-u

Przemówienia wygłoszą Barroso, Verheugen, Fischer Boel i ®agar

W środę 6 lutego Komitet Regionów (KR) wybierze nowego przewodniczącego na drugą połowę obecnej czteroletniej kadencji Komitetu trwającej do lutego 2010 r.Podczas tej pierwszej w tym roku sesji plenarnej, zorganizowanej w budynku Parlamentu Europejskiego, odbędą się także wybory pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u, 27 wiceprzewodniczących delegacji krajowych i innych członków Prezydium.

Czytaj więcej...

72 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w ostatniej w tym roku 72 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w  Brukseli w dniach 28/29 listopada br. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 7 opinii, debatując nad zieloną księgą w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej, spójnością gospodarczą i społeczną, wspólnotową strategią na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2013, działaniami na szczeblu UE w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, europejską agendą kultury w dobie globalizacji świata, a także komfortowym funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Ze sprawozdaniem na temat roli edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego wystąpił polski przedstawiciel do Komitetu Regionów Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. 

 

 

Czytaj więcej...

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego w prezydium Komitetu Regionów

bruksela_073.jpgPodczas ostatniej 71. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 10-11 października br. w Brukseli, przyjęto wniosek delegacji polskiej o ustanowienie zastępców ad personam dwóch członków Prezydium KOR. Zastępcą Brunona Synaka, wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz przewodniczącego delegacji polskiej został Marszałek Marek Woźniak.

W Komitecie Regionów Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego zasiada od 16 lutego 2006 roku, biorąc udział w pracach dwóch Komisji: EDUC (Kultury, Edukacji i Badań Naukowych) oraz RELEX (Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej). Jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.

Czytaj więcej...

Marszałek na posiedzeniu Komisji EDUC Komitetu Regionów w Brukseli

bruksela_75.jpgW dniu 21. września w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji i Badań Naukowych EDUC, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. Po przyjęciu projektu porządku obrad komisja zatwierdziła protokół poprzedniego, czerwcowego posiedzenia EDUC. Pierwszym punktem było omówienie opinii w sprawie skuteczniejszego wspierania badań i innowacji w regionach UE. Większą część posiedzenia komisji zajęło wystąpienie, reprezentującej prezydencję portugalską, Any Cristiny Neves, która jednocześnie przewodzi grupie roboczej w Radzie do spraw badań.

Czytaj więcej...

Marszałek na posiedzeniu Komisji RELEX Komitetu Regionów w Brukseli

W dniu 19. września w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej RELEX, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.   Komisja zatwierdziła protokół majowego posiedzenia oraz omówiła projekt opinii KOR w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego nowej inicjatywy w ramach europejskiej współpracy międzyregionalnej pt. „Synergia czarnomorska”. Zarówno sprawozdawca opinii Krasimir Mirew (BG) jak i przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską podkreślili ogromne znaczenie europejskiej polityki sąsiedztwa jako instrumentu wspierającego rozszerzanie Unii i prowadzenie pokojowej polityki UE z krajami basenu Morza Czarnego.

Czytaj więcej...