Przejdź do treści

Przewodniczący Lech Dymarski na posiedzeniu Komisji EDUC w Komitecie Regionów

W środę 17 grudnia w Brukseli, odbyło się ostatnie już w 2008 roku posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji i Badań Naukowych Komitetu Regionów, w którym udział wziął Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Komisja przyjęła dwie opinie. Pierwsza, której autorem jest Ursula Männle z Niemiec, stanowi odpowiedź Komitetu Regionów w sprawie Zielonej księgi pt. Migracja i mobilność – wyzwania i szanse dla wspólnotowych systemów eudkacyjnych”. Opinia druga, przedstawiona przez brytyjczyka Roberta Bright’a dotyczy dwóch komunikatów: w sprawie przeglądu okresowego usługi powszechnej w łączności elektronicznej oraz w sprawie przyszłości sieci i internetu.

 

Czytaj więcej...

Polska Wigilia w Komitecie Regionów

W środę, 10 grudnia w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbyła się wspólna Wigilia Polska zorganizowana przez wszystkie polskie przedstawicielstwa regionalne w Brukseli, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz Polską Organizację Turystyczną.
 

Do Komitetu Regionów przybyło ponad 600-set osób. Zebranych  gości przywitali Luc Van den Brande, przewodniczący Komitetu Regionów, komisarz Danuta Hübner, Elżbieta Bieńskowska, minister ds. Rozwoju Regionalnego, Jan Tombiński, Ambasador RP przy UE oraz Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który będąc jednocześnie przewodniczącym polskiej delegacji do Komitetu Regionów, reprezentował wszystkie polskie regiony.

Czytaj więcej...

Komisarz D. Huebner i wiceminister H.Jahns odwiedziły stoisko Wielkopolski w Komitecie Regionów

jahnshubner1.jpgW dniu otwarcia Open Days 2008,  stoisko promocyjne Wielkopolski w Komitecie Regionów w Brukseli odwiedziły Komisarz Danuta Huebner oraz Wiceminister Rozwoju Regionalnego Hanna Jahns.

Nasz region prezentuje się na stoisku w ramach kawiarenki inwestorów podczas całej imprezy Open Days. Tym razem Wielkopolska ma swoje miejsce w wiosce "Środowisko". To m.in. z powodu  Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu COP 14 , która odbędzie się w grudniu  w Poznaniu.  Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi Europy na to niezwykle ważne wydarzenie mające miejsce w naszym regionie.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Sejmiku Województwa na Komisji EDUC w Komitecie Regionów.

W dniu 1 lipca br. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji i Badan Naukowych (EDUC), w którym uczestniczył Pan Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Zastępca Członka Komitetu Regionów.

Posiedzenie poświęcono m.in. sprawom umiejętności korzystania przez obywateli UE z mediów elektronicznych, ustanowieniu europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ustanowieniu europejskiego transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Czytaj więcej...

Nowe funkcje Marszałka Marka Woźniaka w Komitecie Regionów

m._woniak_kr.jpgWczoraj, 10 kwietnia 2008 r., podczas 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wybrany został  na stanowisko Członka Prezydium i równocześnie Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów, łącząc tym samym dwie ważne funkcje w tym opiniodawczym i doradczym organie Unii Europejskiej. Kilka dni wcześniej, 4. kwietnia br., w Gdańsku, Marek Woźniak został jednogłośnie wybrany przewodniczącym delegacji polskiej w Komitecie Regionów. Funkcję tę Marszałek Marek Woźniak przejął po Brunonie Synaku, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Oznacza to, że Marszałek Woźniak będzie kierował i koordynował pracami delegacji polskiej w KR. Za podstawowe zadanie polskiej delegacji w Komitecie Regionów Marszałek Marek Woźniak uważa wzmocnienie polskiego głosu w KR i silne akcentowanie interesów samorządowych na forum europejskim.

Czytaj więcej...