Przejdź do treści

Marszałek Woźniak jednym z mówców na seminarium Komisji COTER w Perugii

marszalek_godolo.jpgMarszałek Marek Woźniak, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER w Komitecie Regionów wystąpił jako jeden z mówców podczas seminarium wyjazdowego pt. „Nowe wskaźniki: pomiar postępu w polityce spójności”, które odbyło się 29 kwietnia w Perugii, we włoskim regionie Umbria. W ostatnim dziesięcioleciu przeprowadzono wiele prac w zakresie nowych rodzajów podejścia do pomiaru postępu społecznego i dobrobytu. Globalny projekt dotyczący "mierzenia postępu społeczeństw", formalnie ustanowiony w 2008 roku z inicjatywy OECD ma za zadanie promowanie rozwoju wskaźników gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które pomogą lepiej oszacować dobrobyt w poszczególnych społeczeństwach. Od tego czasu, prócz Komisji Europejskiej, będącej jednym z wiodących partnerów międzynarodowej inicjatywy "Wyjść poza PKB", do dyskusji włączyło się wielu partnerów. Organizacje międzynarodowe, rządy, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe i uniwersytety stworzyły wiele własnych projektów badawczych w zakresie doboru wskaźników.

Jednym z partnerów tej toczącej się dyskusji jest właśnie Komitet Regionów, który wzywa do opracowania nowych wskaźników zapewniających bardziej konstruktywny sposób mierzenia dobrobytu i jakości życia w Europie.

Podczas zorganizowanego przez KR seminarium w Perugii dyskusja koncentrowała się na stosowaniu nowych wskaźników dotyczących podziału europejskich funduszy strukturalnych, jak również tych służących do projektowania, monitorowania oraz oceny regionalnych strategii rozwoju i programów operacyjnych. Mówiono także o roli władz samorządowych w rozwoju i realizacji tych wskaźników.

Marszałek Woźniak był moderatorem sesji 3. „Wykorzystanie wskaźników w obecnym i przyszłym okresie programowania”. Podsumowując seminarium, Marszałek podkreślił między innymi konieczność porządkowania systemu wskaźników opisujących postępy polityki spójności. Zgodził się z tym, że Produkt Krajowy Brutto nie jest doskonałym wskaźnikiem, lecz, jak dotąd, nie opracowano lepszego. Zwrócił również uwagę na to, że jeśli poza PKB przy podziale środków mają decydować także inne miary – na przykład dotyczące stanu środowiska i spraw społecznych – to należy najpierw dokonać odpowiedniej symulacji, by nie zdeformować dzisiejszych mechanizmów i geografii wsparcia. Ponadto należy zdecydowanie skrócić listę wskaźników, bowiem dziś w monitorowaniu stosujemy ich setki.

W seminarium w Perugii wzięło udział 27 członków Komisji COTER.

Autor: UMWW/KR