Przejdź do treści

Przedstawiciele EPP: razem przeciwko wykluczeniu społecznemu

epp_pozna_x_4.jpgPo raz pierwszy do Poznania, na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka przyjechała do Poznania na Nadzwyczajne Posiedzenie Wyjazdowe Grupa Europejskiej Partii Ludowej Komitetu Regionów z jej Przewodniczącym Michaelem Schneiderem. Obrady pod hasłem „Dysproporcje terytorialne a wykluczenie społeczne – wzmocnienie polityki spójności dla dobra wszystkich obywateli”, w których uczestniczyło nadzwyczaj wielu członków EPP, zakończyły się przyjęciem stanowiska na temat roli polityki spójności w zmniejszaniu różnic między europejskimi regionami oraz w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Gospodarz spotkania Marszałek Marek Woźniak podkreślił w swoim wystąpieniu, że „tylko poprzez wdrożenie silnej europejskiej polityki spójności we współpracy ze szczeblem lokalnym, regionalnym oraz centralnym, UE będzie mogła wykorzystać szansę na promowanie modelu bardziej spójnego społeczeństwa”.

 

Czytaj więcej...

Marszałek M.Woźniak prowadzi w Hiszpanii europejską debatę na temat polityki regionalnej

wozniak_jpg.jpgW ramach prezydencji hiszpańskiej, Komisja Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów COTER, obraduje w dniach 24 i 25 czerwca w andaluzyjskim mieście – Jaen. Pod przewodnictwem Marka Woźniaka, który od lutego tego roku sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego tej strategicznej komisji, lokalni i regionalni politycy z całej Unii Europejskiej debatują przez dwa dni nad przyszłością polityki spójności UE. Komitet Regionów został zaproszony do Jaen z inicjatywy Lucena Barranquero, Sekretarza Generalnego Spraw Zagranicznych Autonomicznej Wspólnoty Andaluzji. Na regularnym posiedzeniu w dniu 24 czerwca członkowie COTER koncentrowali swoją uwagę na ostatnim raporcie strategicznym Komisji Europejskiej dotyczącym realizacji programów polityki spójności na lata 2007-2013, współpracy międzyregionalnej oraz strategii Morza Północnego. Dzisiaj Marszałek Woźniak wraz z Marią del Mar Moreno, Ministrem Regionu ds. prezydencji w Andaluzji otworzyli również seminarium „Polityka spójności po Lizbonie”, zapraszając europejskich ekspertów do debaty

Czytaj więcej...

Europejska Partia Ludowa przy Komitecie Regionów obraduje w Poznaniu

plasma-pl.jpgGrupa PPE w Komitecie Regionów spotka się w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2010 r., aby opracować stanowisko na temat roli polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji między europejskimi regionami w kontekście Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Posiedzenie, którego gospodarzem będzie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zbiega się w czasie z opublikowaniem przez Komisję Europejską szokujących statystyk, zgodnie z którymi około 78 mln mieszkańców Unii Europejskiej żyje na granicy ubóstwa, natomiast 19 mln z nich to dzieci.

Dlatego też Grupa PPE w Komitecie Regionów pragnie ocenić w jaki sposób w polityce spójności wykorzystuje się odpowiednie instrumenty umożliwiające ograniczenie tego zjawiska i zagwarantowanie włączenia społecznego obywatelom w całej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

85-ta sesja plenarna Komitetu Regionów zakończona

Podczas czerwcowej sesji plenarnej w Brukseli, w której uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,   przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych Europy zasiadający w Komitecie Regionów wyrazili swoje oczekiwania wobec Unii Europejskiej i szybkiego reagowania na obecny kryzys. Michel Barnier, Komisarz UE odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi,przedstawił reprezentantom samorządów lokalnych i regionalnych podejście Komisji i jej analizę obecnej sytuacji gospodarczej oraz  środki jakie należy podjąć w celu  uniknięcia nowego kryzysu finansowego.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komisji ws. przyszłego składu Komitetu Regionów

W dniu 2 czerwca 2010 r. w Brukseli Marszałek Marek Woźniak, jako przedstawiciel polskiej delegacji do Komitetu Regionów, wziął udział w spotkaniu grupy ad hoc do spraw przyszłego składu Komitetu Regionów. Grupa powstała w celu przygotowania projektu rezolucji dotyczącego przyszłego składu Komitetu Regionów w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej o dwa kolejne państwa czyli Chorwację i Islandię. Projekt ma zostać przedstawiony do ostatecznej decyzji Komitetowi Regionów podczas sesji plenarnej, najprawdopodobniej w październiku tego roku, a po jego zatwierdzeniu zostanie skierowany do Komisji Europejskiej i Rady UE.   

Czytaj więcej...