Przejdź do treści

Warsztaty Platformy Monitorowania Strategii 'Europa 2020'

15 lipca br. odbędą się w Komitecie Regionów doroczne warsztaty Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”. Na podstawie wstępnych wniosków z analizy krajowych programów reform w ramach strategii „Europa 2020” przeprowadzona zostanie pierwsza ocena propozycji KR-u dotyczącej wdrażania strategii poprzez pakty terytorialne. Uczestnicy warsztatów przedyskutują tegoroczną działalność Platformy Monitorowania, jak i jej przyszłe zadania. Rozpoczną się także przygotowania do drugiego sprawozdania monitorującego Komitetu Regionów na temat strategii „Europa 2020” (data publikacji: grudzień 2011 r.). W jednym z paneli dyskusyjnych wystąpi Monika Kapturska, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Wielkopolska uczestniczy w pracach Platformy od 2007 roku. Więcej na temat wydarzenia