Przejdź do treści

Obrady Komisji EDUC Komitetu Regionów

Wspieranie badań nad TIK, promowanie umiejętności i wspieranie młodzieży to najważniejsze kwestie, które znalazły się we wrześniowym programie Komisji EDUC. Podczas posiedzenia Komisji EDUC w Brukseli w dniu 17 września , w którym uczestniczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski, omówionych zostało pięć kluczowych dla europejskich miast i regionów kwestii. Począwszy od zwalczania analfabetyzmu funkcjonalnego po zapewnienie konkurencyjnych ram dla badań i innowacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Spotkaniu przewodniczył Gerd Harms (DE/PES), Sekretarz Stanu ds. Europejskich Brandenburgii.

Czytaj więcej...

80 Sesja Komitetu Regionów zakończona

W dniach 16-17 czerwca odbyła się 80 Sesja Plenarna Komitetu Regionów. Obrady zdominowały tematy kryzysu globalnego oraz strategia rozszerzenia UE z jej najważniejszymi wyzwaniami dla krajów potencjalnie kandydujących. Gośćmi Komitetu Regionów byli: Louis MICHEL, komisarz UE ds. rozwoju i pomocy humanitarnej, który przedstawil założenia europejskiego programu w dziedzinie współpracy zdecentralizowanej oraz Mats ODELL, minister ds. administracji lokalnej i rynków finansowych, który nakreślił zadania rozpoczynającej się 1 lipca prezydencji szwedzkiej.

Czytaj więcej...

Forum Partnerstwa Wschodniego - Marszałek Woźniak prezentuje działania Wielkopolski na rzecz Gruzji

p1000010.jpg16 czerwca w Komitecie Regionów zainaugurowano forum poświęcone wymiarowi lokalnemu i regionalnemu Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo to nowa propozycja Unii Europejskiej rozszerzająca współpracę ze wschodnimi sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Unia pragnie wzmóc swoje wysiłki na rzecz integracji tych państw z kulturą i gospodarką europejską w celu lepszej i skuteczniejszej współpracy w przyszłości. W pierwszym dniu forum udział wzięli politycy i przedstawiciele instytucji europejskich, których zaangażowanie w tematykę związaną z inicjatywą Partnerstwa Wschodniego jest w Brukseli powszechnie znane.

Czytaj więcej...

Forum Partnerstwa Wschodniego w Brukseli

p6-forum.jpg.jpgW dniach 16–17 czerwca, Komitet Regionów organizuje forum poświęcone wymiarowi lokalnemu i regionalnemu  Partnerstwa Wschodniego. Na dwudniowym forum spotkają się przedstawiciele podmiotów instytucjonalnych i politycznych oraz członkowie społeczeństwa obywatelskiego, wykonawcy projektów i pracownicy naukowi. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i zachęta do opracowywania projektów lokalnych przez przedstawicieli krajów partnerstwa wschodniego, władze lokalne i regionalne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i instytucje europejskie.

Na otwarcie forum zaplanowano posiedzenie o charakterze politycznym z udziałem przewodniczącego KR-u Luca Van den Brande oraz ambasadora i stałego przedstawiciela Polski przy UE Jana Tombińskiego.

Czytaj więcej...

15-lecie Komitetu Regionów

cor-budynek.jpgKomitet Regionów świętował podczas zakończonej dziś 79 Sesji Plenarnej swoje 15-lecie. Rocznicowe spotkanie przedstawicieli władz samorządowych Unii Europejskiej było jednocześnie okazją do wyrażenia ważnych przesłań - europejskiej odpowiedzi na światowy kryzys gospodarczy oraz deklaracji ws. rozwijania stosunków UE ze wschodnimi sąsiadami. W programie obrad znalazło się m.in. przyjęcie kilku opinii w zakresie: Europejskiego planu naprawy gospodarczej, roli samorządów lokalnych i regionalnych w Partnerstwie Wschodnim, Strategii Morza Bałtyckiego, praw konsumentów i bezpieczeństwa pacjentów. W kwietniowej Sesji Plenarnej KoR udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Czytaj więcej...