Przejdź do treści

Polska delegacja do Komitetu Regionów podsumowuje prezydencję

1.jpgPodsumowanie prezydencji oraz priorytety prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów na 2012 rok były głównymi tematami spotkania, które odbyło się 15 lutego przy okazji 94. sesji plenarnej KR. Przewodniczący delegacji, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprosił Stałego Przedstawiciela RP przy UE Jana Tombińskiego do wzięcia udziału w spotkaniu polskich samorządowców.

Ambasador przedstawił główne osiągnięcia polskiej prezydencji, zarysował obecną sytuację polityczną w UE oraz dalsze działania Polski w ramach trio z Danią i Cyprem.

Czytaj więcej...

Sesja plenarna Komitetu Regionów

14 lutego br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów (KR) w Brukseli. Spotkanie poświęcone było  sprawom budżetowym w ramach Komisji Spraw Finansowych i Administracyjnych, strukturze i finansowaniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM).

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak rozmawia w Brukseli z Komisarzem ds. Polityki Regionalnej

hahn.wozniak.jpgWczoraj w Brukseli Komisarz UE  ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przyjął w swoim gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, i jednocześnie przewodniczącego polskiej delegacji w Komitecie Regionów, Marka Woźniaka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, którzy przekazali uwagi dotyczące pakietu legislacyjnego dla polityki spójności po 2013 r.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak sprawozdawcą opinii KR ws. Wspólnych Ram Strategicznych

120511_027_.jpgMarszałek Marek Woźniak został dziś mianowany sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów w sprawie Wspólnych Ram Strategicznych. Ramy, które zostaną oficjalnie opublikowane przez Komisję Europejską w styczniu przyszłego roku, nakreślą wspólne kierunki wdrażania dla pięciu najważniejszych funduszy strukturalnych w latach 2014-2020: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa.

To nowatorskie podejście zapewni ujednolicenie procedur planowania, programowania oraz wdrażania funduszy.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli o polityce regionalnej i wynikach polskich wyborów

1.marszalek.jpgZ udziałem marszałka Marka Woźniaka odbyła się w Brukseli sesja plenarna Komitetu Regionów oraz towarzyszący jej Europejski Tydzień Miast i Regionów OPEN DAYS. Komitet obradował w dniach 10-12 października. Podczas poprzedzającego sesję spotkania grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w KR jej wiceprzewodniczący marszałek Marek Woźniak szczegółowo poinformował członków tego gremium o wynikach wyborów parlamentarnych w Polsce, o ich znaczeniu dla ciągłości działań polskiej prezydencji i kontynuacji europejskiego wymiaru polskiej polityki. Te informacje spotkały się to z bardzo pozytywną reakcją w wypowiedziach członków EPP.

Czytaj więcej...