Przejdź do treści

Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komisji ECOS w Wenecji.

W dniach 11 – 12 kwietnia 2011 roku w Wenecji, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący delegacji polskiej do Komitetu Regionów w Brukseli (KR) weźmie udział w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) oraz seminarium „Silniejsi razem. Wkład władz lokalnych i regionalnych w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

Pełne wykorzystanie potencjału strategii „Europa 2020” i gospodarki europejskiej zależy w dużym stopniu od zaangażowania władz lokalnych i regionalnych. Władze te są odpowiedzialne za tworzenie sprzyjających warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno dla dużych, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Aby stworzyć takie sprzyjające warunki, wiele władz lokalnych i regionalnych podjęło działania zmierzające do ograniczenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, wprowadzenia systemu podatkowego wspierającego konkurencyjność oraz do zapewnienia dobrej infrastruktury i wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze prywatnym. Seminarium „Silniejsi razem” będzie poświęcone niektórym z tych środków oraz sposobom ich wspierania w ramach inicjatyw obejmujących całą UE. 

Podczas posiedzenia Komisji ECOS, uczestnicy spotkania podejmą dyskusję nad projektami opinii KR dotyczącymi m.in. programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, zielonej księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych oraz programu mieszkalnictwa socjalnego. Członkowie Komisji ECOS będą również rozmawiać na temat zintegrowanej polityki przemysłowej w erze globalizacji.

Przypomnijmy, że w kadencji Komitetu Regionów 2010-2015 Marszałek Woźniak ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej. 11 lutego 2010 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej COTER, a od połowy 2012 roku obejmie funkcję przewodniczącego komisji. Ponadto, Marszałek Woźniak uczestniczy w pracach Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS). 2 grudnia 2010 roku został także wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów, a od stycznia 2011 w ramach Grupy zadaniowej Europa 2020 w EPL KR pełni funkcję koordynatora inicjatywy flagowej „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.
 

Źródło: KR/BWM UMWW