Przejdź do treści

Posiedzenie Komisji COTER z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

logo KR10 lipca 2020 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął zdalnie udział w posiedzeniu Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Posiedzenie skupiło się na zagadnieniach trzech opinii przygotowywanych aktualnie przez członków Komisji, poświęconych kolejno sprawiedliwym standardom życia, Europejskiemu Roku Kolei 2021 oraz transportowi publicznemu w miastach i na obszarach metropolitalnych. Sprawozdawcami dwóch ostatnich spośród ww. dokumentów są członkowie polskiej delegacji do KR.

Czytaj więcej...

Plan odbudowy Europy tematem posiedzenia Komisji COTER

2020.06.01 logo KR28 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie online Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym wziął udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było doświadczeniom europejskich samorządów w walce ze skutkami pandemii wywołanej COVID-19 oraz jej wpływowi na politykę spójności i wieloletnie ramy finansowe. Drugim ważnym punktem był ogłoszony przez Komisję Europejską w dniu 27 maja kompleksowy pakiet dotyczący planu odbudowy. Gościem posiedzenia był Marc Lemaître, dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej.

„Najbardziej inteligentna opcja jest najbardziej bezpieczna. Wszystkie osoby odpowiedzialne za korzystanie z planu ożywienia muszą przełożyć go na rzeczywistość obywateli” – tak rozpoczął dyskusję z europejskimi samorządowcami Marc Lemaître, dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej. Przedstawiając propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą planu odbudowy zwrócił uwagę na wagę zrozumienia filozofii, która towarzyszyła jej tworzeniu. Nowy plan został zatytułowany: „Naprawa i przygotowanie na następną generację”. Naprawa jest niezbędna, a zakłócenia, które zostały zidentyfikowane, pokazały, że istnieje asymetria jeśli chodzi o wpływ kryzysu na różne obszary w Europie, również w zakresie możliwości reakcji poszczególnych państw członkowskich. Konieczne jest zagwarantowanie, że naprawa będzie miała miejsce w każdym miejscu w Europie z zachowaniem solidarności i spójności pomiędzy państwami członkowskimi i regionami.

Przygotowując się na następną generację należy nadać priorytet temu, co przygotowuje nas na przyszłość, zwłaszcza na cyfrową i zieloną transformację. Chodzi o pakiet solidarności i spójności, który zostanie zawarty w polityce spójności – inicjatywę REACT-UE. Będzie się ona koncentrować na naprawie systemu zdrowotnego, małych i średnich przedsiębiorstwach i rynku pracy. KE podkreśla, że musimy zwrócić się w przyszłość i upewnić, że możemy utorować drogę do ożywienia ekologicznego i cyfrowego. Aby to umożliwić, w latach 2021-2027 przeznaczone zostanie na ten cel 55 miliardów euro.

Czytaj więcej...

COVID–19: Przewodniczący KR-u domaga się nowego unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia w celu wsparcia regionów i miast

Koronowirus 2Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów ‎Apostolosa Tzitzikostasa

Codziennie w całej Europie tysiące przywódców lokalnych i regionalnych walczy z rozprzestrzenianiem się wirusa i robi wszystko, by powstrzymać jego skutki w terenie. Jako przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa dostrzegam profesjonalizm, poświęcenie i odwagę wszystkich, którzy prowadzą walkę z epidemią COVID-19. Mobilizujemy nasze społeczności do ochrony najsłabszych obywateli i zapewnienia, by nasze gospodarki funkcjonowały w sposób możliwie niezakłócony.

Dziękuję z głębi serca władzom lokalnym i regionalnym, znajdującym się na pierwszej linii tej walki, a w szczególności wszystkim, którzy osobiście płacą wysoką cenę za swoje zaangażowanie. Europa może na nas polegać. Może polegać na wójtach, starostach, burmistrzach, prezydentach miast i marszałkach oraz członkach sejmików i rad w prowadzeniu walki z pandemią. Jednocześnie UE musi pomóc społecznościom lokalnym w momencie, gdy najbardziej potrzebują one Europy, poprzez pilne udostępnienie budżetu i zdolności interwencyjnych Unii Europejskiej naszym obywatelom i przedsiębiorstwom.

Wysiłki Komisji Europejskiej i Rady UE zmierzają w dobrym kierunku. Kluczowe znaczenie ma elastyczność paktu na rzecz stabilności i wzrostu oraz zasad pomocy państwa, ponieważ upraszcza i przyspiesza korzystanie z funduszy polityki spójności. Również mobilizacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ważnych narzędzi takich jak Europejski Fundusz Solidarności i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji może przynieść korzyści naszym społecznościom lokalnym.

W świetle moich bezpośrednich doświadczeń oraz informacji zwrotnych otrzymywanych od moich kolegów i członków KR-u uważam, że UE musi pójść krok dalej, uruchamiając unijny mechanizm nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia, który zapewni większe wsparcie tysiącom samorządowców mających problem ze świadczeniem lokalnych usług zdrowia.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER o dekarbonizacji i transformacji energetycznej

pierwsze11Marszałek Marek Woźniak wziął we wtorek (3.03) udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na rok 2020, a głównymi tematami dyskusji były działania w ramach tzw. Zielonego Ładu - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i zrównoważony rozwój miast. Marszałek Woźniak wziął także udział we wspólnym posiedzeniu Komisji COTER i parlamentarnej Komisji TRAN o roli regionów w dekarbonizacji transportu.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli na posiedzeniu komisji CIVEX

49525125058 6e820c1a5d cMarszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (26.02) udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na 2020, a głównymi tematami dyskusji były Konferencja nt. przyszłości Europy, dialog władz samorządowych z obywatelami, wykorzystanie technologii cyfrowej w celu wzmocnienia demokracji przedstawicielskiej i sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, a także wyzwania przed jakimi stoi demokracja lokalna na Bałkanach Zachodnich. Członkowie spotkali się m.in. z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i gabinetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja na temat przyszłości Europy to jeden z kluczowych projektów zapowiedzianych przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen. Przedstawicielka Komisji Europejskiej Mina Andreeva podczas dyskusji z członkami komisji CIVEX stwierdziła: „W Unii Europejskiej jest milion przedstawicieli władz samorządowych. Potrzebujemy Państwa w debacie o przyszłości UE. Musicie Państwo organizować wydarzenia z udziałem obywateli na swoim poziomie, które następnie zasilą debatę”.

Czytaj więcej...