Przejdź do treści

Marszałek Woźniak bierze udział w posiedzeniu komisji COTER

wozniak coterDzisiaj w Brukseli odbyło się posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W trakcie posiedzenia członkowie zdecydowali o obszarach priorytetowych, na których skupią się w przyszłym roku, przedyskutowali trzy projekty opinii oraz wyznaczyli nową przewodniczącą komisji. Została nią Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania, z którym Wielkopolska aktywnie współpracuje na poziomie europejskim.

Gratulując wyboru na przewodniczącą, Marszałek Woźniak podkreślił bardzo dobrą współpracę Wielkopolski i Nowej Akwitanii: „Mamy wspólny Dom Regionów w Brukseli, który jest doskonałym projektem. Wspólnie walczyliśmy o przyszłość polityki spójności. Gościliśmy komisarz Creţu (przyp. BIWW – unijna komisarz ds. polityki spójności), której przekazaliśmy nasze wspólne uwagi nt. przyszłości polityki spójności”.

 

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Regionów o przyszłości polityki spójności

PrezydiumMarszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w zakończonej dzisiaj dwudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Było to jedno z najważniejszych spotkań tego organu w kończącym się roku, ponieważ Komitet wypracował swoje stanowisko – w formie serii opinii – odnośnie propozycji Komisji Europejskiej nt. przyszłości polityki spójności. Polska delegacja, której Marszałek Woźniak przewodniczy, aktywnie włączyła się w proces tworzenia tych dokumentów. Wczoraj z członkami KR spotkała się unijna komisarz ds. polityki spójności Corina Creţu.

Komisarz przypomniała, że podczas ostatniego roku trwały intensywne dyskusje dotyczące kształtu i finansowania polityki spójności w nowym okresie programowania po 2020 r. Obecnie Komisja Europejska przekazała przygotowaną przez siebie propozycję pozostałym współprawodawcom – Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, którzy muszą na tej podstawie wypracować ostateczne decyzje. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy UE również bierze udział w tym procesie.

Podczas spotkania Komisarz Creţu podziękowała europejskim samorządom za wsparcie udzielone podczas prac nad przyszłością polityki spójności, choć, jak podkreśliła, „do niektórych spraw mieliśmy czasem inne podejście”.  Odniosła się również do kwestii obywateli UE, mówiąc: „należy upodmiotowić mieszkańców zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich i pokazać, co Europa dla nich robi”.

W przyjętych wczoraj przez Europejski Komitet Regionów opiniach dotyczących polityki spójności znalazły się m.in. takie ważne postulaty dla polskich samorządów jak: polityka spójności dla wszystkich regionów UE, pozostawienie Europejskiego Funduszu Społecznego w jej ramach, utrzymanie zasady n+3 (Komisja postuluje n+2) oraz obecnej stopy współfinansowania na poziomie 85% dla regionów słabiej rozwiniętych, wśród których po 2020 r. najprawdopodobniej pozostanie Wielkopolska. Samorządy sprzeciwiają się natomiast usunięciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozporządzenia ogólnego czy warunkowości makroekonomicznej. Jak twierdzą, „w wyniku powiązania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych  z zarządzaniem gospodarczym miasta i regiony byłyby „zakładnikami” w wyniku zaniechań rządów krajowych”.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów UE popiera stanowisko PE ws. zwiększenia unijnego budżetu

b_200_0_16777215_00_images_komitet.jpg

komitetKomitet Regionów Unii Europejskiej jest przeciwny cięciom budżetu w takich obszarach, jak polityka spójności i rozwój obszarów wiejskich. Popiera postulat Parlamentu Europejskiego, by zwiększyć budżet UE na lata 2021-2027.

Zasiadający w Komitecie Regionów samorządowcy z zadowoleniem przyjęli stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Bez cięć dla Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej

To stanowisko zakłada zwiększenie budżetu (do poziomu 1,3 proc. dochodu narodowego krajów członkowskich) oraz utrzymanie dotychczasowej rangi i skali polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Określa też nowe sposoby finansowania unijnych inwestycji. Poparcie Komitetu Regionów zwiększa szanse na to, że te propozycje zostaną przyjęte (muszą je bowiem jednomyślnie zaakceptować wszystkie państwa członkowskie).
„Głosowanie Parlamentu Europejskiego jest dobrą wiadomością dla regionów, miast i wszystkich obywateli, dlatego niezwykle ważne jest, aby Parlament dołożył wszelkich starań, aby zapewnić UE odpowiednie środki, aby sprostać wyzwaniom kolejnej dekady” – powiedział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak na posiedzeniu Komisji CIVEX w Brukseli

Wozniak3Wczoraj (10.07.2018 r.) w Brukseli odbyło się spotkanie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. Głównymi tematami były pakiet dotyczący wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 w odniesieniu do obecnie przygotowywanej opinii Komitetu.

Na wczorajszym posiedzeniu członkowie debatowali na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłego budżetu UE. Na ten temat Europejski Komitet Regionów przygotowuje opinię, której sprawozdawcą został Nikola Dobroslavić, żupan chorwackiego regionu dubrownicko-neretwiańskiego. Opinia ma na celu przyjrzenie się nowej strukturze budżetu i proponowanym liczbom, które zostaną przeznaczone na finansowanie unijnych programów i instrumentów, a także analizę zreformowanego systemu zasobów własnych. Dokument ma również przedstawić konsekwencje opublikowanych propozycji KE dla kluczowych polityk unijnych z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, oprócz wniosków legislacyjnych dotyczących WRF, przedstawiła także propozycje dotyczące polityk sektorowych, z których część jest przedmiotem zainteresowania Komisji CIVEX. Są to m.in.: wniosek dotyczący Funduszu Azylu i Migracji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Dyskusja skoncentrowała się wokół dwóch działów przyszłych WRF: działu 4 - Migracja i zarządzanie granicami oraz działu 6 - Sąsiedztwo i świat. W debacie z członkami wzięli również udział przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnych: Migracji i Spraw Wewnętrznych, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, którzy przedstawili proponowane zmiany.

Czytaj więcej...

Debata nt. przyszłego budżetu UE podczas posiedzenia polskiej delegacji do KR

36656104 10214810101677889 6245162974172938240 n 14 lipca br. Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów (KR). Tematami spotkania był propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej w kwestii wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Gościem spotkania byli: Magdalena Sapała, analityk ds. polityk UE z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego oraz Radomir Matczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Krajowej i Europejskiej Polityki Strukturalnej powołanego przy Związku Województw RP.

Marszałek Woźniak odniósł się na początku posiedzenia do bieżących dyskusji na forum unijnym i jednego z najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoi UE - brexitu. W świetle wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, unijny budżet się zmniejszy, a więc składki członkowskie nie będą mogły pozostać na tym samym poziomie. Trwa również dyskusja nt. miejsc w Europejskim Komitecie Regionów, które zostaną zwolnione przez brytyjskich samorządowców. Według KR, trzy dodatkowe miejsca powinny zostać przyznane Cyprowi, Estonii i Luksemburgowi (są one rozdzielane zgodnie z zasadą liczebności kraju), które straciły mandaty w związku z przystąpiueniem Chorwacji do UE 5 lat temu. Pozostałe miejsca KR sugeruje zamrozić na rzecz nowych państw, które mogą przystąpić do UE w najbliższym czasie. Obecnie krajami kandydującymi są m.in. : Albania, Czarnogóra, Północna Macedonia, Bośnia i Hercegowina i Serbia.

Czytaj więcej...