Przejdź do treści

Transport motoryzacyjny i kolejowy tematami posiedzenia Komisji COTER

COR logoMarek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 11. posiedzeniu Komisji Spójności Terytorialnej i Budżetu EU (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się 10 grudnia br.. Jego głównymi tematami była transformacja sektora motoryzacyjnego, stosunki pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po brexicie oraz podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Podczas posiedzenia Komisji COTER przyjęto opinię nt. niskoemisyjnego transportu drogowego, rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i wzmocnienia norm CO2.    W swojej opinii sprawozdawca podkreśla, że zmniejszenie emisji CO2 jest konieczne i nieuniknione, ale będzie miało ono duży wpływ na sektor motoryzacyjny i jego transformację. Będzie to odczuwalne dla regionów i społeczności, gdzie sektor ten zajmuje ważne miejsce w gospodarce. Wiele miejsc pracy zostanie zlikwidowanych, a pracownicy będą zmuszeni do przekwalifikowania się. Dlatego ważne jest ustanowienie wielopoziomowego dialogu oraz udzielenie wsparcia finansowego w oparciu o istniejące fundusze i mechanizmy unijne. Regiony będą musiały dokonać stosownych zmian i opracować programy, które nie tylko będą ratunkiem, ale i będą stanowiły wieloletnie strategie odbudowy. W debacie na ten temat udział wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów podkreślając, iż transformacja przemysłu motoryzacyjnego poprawi jakość powietrza, a tym samym życia całego społeczeństwa i powinna być traktowana jako możliwość na wdrożenie innowacji w tej dziedzinie. Z drugiej zaś strony zmiany będą dużym wyzwaniem i należy je odpowiednio przygotować, aby zbyt szybka transformacja nie była zbyt kosztowna dla europejskich regionów i miast.

Europejscy samorządowcy podsumowali również działania w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021. W jego trakcie odbyło się szereg wydarzeń również z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Członkowie KR zostali także zaproszeni do zaangażowania się w projekt podróży pociągiem ekspresowym „Connecting Europe” podczas jego przejazdu przez ich miasta i regiony we wrześniu i październiku 2021 r. W rezultacie około 15 członków KR-u powitało pociąg w swoich miastach w całej UE.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji COTER dyskutowali także na temat stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po brexicie i możliwości podejmowania wspólnych działań na poziomie lokalnym i regionalnym. Wielka Brytania wystąpiła z UE 1 lutego 2020 r. i jej obecna współpraca z UE opiera się na umowie handlowej.

Autor: Biuro Wielkopolskie w Brukseli