Przejdź do treści

Sprawozdanie spójności tematem posiedzenia komisji COTER z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

Zdjęcie MW 3 flagi 002Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyło się 11 lutego 2022. W jego trakcie przedstawiono 8. sprawozdanie na temat spójności w Europie oraz debatowano o kluczowej roli małych obszarów miejskich w zarządzaniu sprawiedliwą transformacją.

Sprawozdanie pt. „Spójność w Europie do 2050 r.” zostało zaprezentowane członkom KR przez Marca Lemaître, dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej. Przedstawia ono postępy w osiąganiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w całej UE oraz perspektywy na przyszłość. Dyrektor Lemaître podkreślił, że tzw. regiony słabiej rozwinięte w ostatnich latach rozwijały się szybciej od średniej unijnej, dzięki czemu nadrabiały zaległości wobec bogatszych części Europy. Z drugiej strony zwrócił uwagę na to, że wiele regionów wpadło w pułapki rozwojowe, które spowodowały stagnację na poziomie poniżej średniej UE. Odnosząc się do skutków pandemii COVID-19 na poziomie regionalnym zwrócił uwagę, że polityka spójności jest ważnym źródłem inwestycji w sektorze zdrowia, a nakłady na ten cel zwiększono w ostatnich latach dzięki uruchomieniu instrumentu REACT-EU.

Marc Lemaître wskazał również wspomniane w sprawozdaniu narzędzia, które mają wzmocnić skuteczność polityki spójności do 2050. Odnoszą się one do zmniejszenia przepaści inwestycyjnej pomiędzy regionami oraz podniesienia poziomu inwestycji publicznych i prywatnych, które spadły w wyniku kryzysu z 2008 r. Zaznaczył także, że sprawozdanie wskazuje również w tym zakresie na potrzebę zwiększenia znaczenia polityki zorientowanej na potrzeby danego terytorium oraz wzmocnienie powiązań miejsko-wiejskich. 

Temat potrzeb różnych obszarów i związków między nimi pojawił się również w debacie dotyczącej opinii na temat małych miast jako kluczowych podmiotów w zarządzaniu sprawiedliwą transformacją. Wskazano na ich strategiczną rolę także w kontekście wielu innych obszarów tematycznych polityki europejskiej, jak Zielony Ład, cyfryzacja, nowy europejski Bauhaus, czy zrównoważona mobilność miejska. W debacie wziął udział Marek Teplansky, kierownik działu zajmującego się rozwojem miejskim i terytorialnym w Komisji Europejskiej. Podkreślił on znaczenie takich narzędzi jak Europejska Inicjatywa Miejska czy cel polityki spójności „Europa bliżej obywateli”, który obejmuje instrumenty terytorialne dla różnego rodzaju obszarów.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli