Przejdź do treści

Marszałek Woźniak otwiera debatę z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej na temat przyszłości Europy

Marszałek.jpgMarszałek Marek Woźniak otworzył 15 marca br. wydarzenie pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy – perspektywa regionalna”. Jego gościem honorowym była Dubravka Šuica, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz Komisarz do spraw demokracji i demografii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez regiony partnerskie: Emilię-Romanie, Hesję, Nową Akwitanię i Wielkopolskę. Odbyło się w kluczowym dla Europy momencie, ponieważ stanęła ona przed ogromnym wyzwaniem w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Podczas konferencji Marszałek Woźniak zaapelował do całej Europy: „Pomóżcie nam ulokować Ukraińców w godnych warunkach. Oni naprawdę zasługują swoją postawą na to, żeby ich odpowiednio ugościć. Liczę na szybkie zakończenie działań wojennych, a także, że będziemy mogli, jako Europejczycy, pomagać Ukrainie w odbudowie kraju.” W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele pozostałych trzech regionów partnerskich: Elly Schlein - Wiceprezydent Emilii-Romanii, Lucia Puttrich - Minister ds. Federalnych i Europejskich Hesji oraz Marie-Laure Cuvelier - Radna Regionalna Nowej Akwitanii. Zgodnie podkreślali oni, że Europa znalazła się w szczególnym momencie, a kwestia ukraińska wpłynie w dużej mierze na jej przyszłość.

KOMISARZ SU 7Obywatele są w sercu Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Mimo tego, że zbliżamy się do jej zakończenia, nasza współpraca się nie kończy. Nie możemy traktować demokracji jako coś oczywistego, musimy na nią pracować każdego dnia” - powiedziała Komisarz Šuica, która jest jedną z współprzewodniczących Konferencji. Marszałek Woźniak i pozostali paneliści podkreślili kluczową rolę samorządów we wspieraniu zaangażowania obywateli w sprawy europejskie. To władze lokalne i regionalne są najbliższym mieszkańcom poziomem władzy, a ich doświadczenia pozwalają na wniesienie praktycznych uwag do unijnego procesu legislacyjnego.

Przedstawiciele regionów dyskutowali również z wiceprzewodniczącą Komisji na temat ich oczekiwań co do przyszłości Unii Europejskiej. W tym kontekście Marek Woźniak podkreślił, że Unia Europejska musi być przede wszystkim wspólnotą zasad o silnej i nowoczesnej gospodarce, która będzie doskonalić swoje systemy migracyjne i tworzyć własny system obronności.

Paneliści debatowali również o tym czy przyjęty w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy sposób partycypacji obywateli jest skutecznym i wystarczającym modelem na przyszłość. „Kluczowym elementem demokracji partycypacyjnej jest odpowiednia wiedza, aby obywatele mogli skutecznie przekazywać swoje oczekiwania, znając prerogatywy Unii Europejskiej. Ta wiedza wydaje się być niewystarczająca. Potrzebne są też emocje, ale żeby je wyzwolić musimy lepiej się komunikować z obywatelami, by przybliżyć im działania instytucji unijnych” – powiedział Marszałek Woźniak.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat prowadzonych z udziałem obywateli, które umożliwią mieszkańcom całej Europy podzielenie się pomysłami dotyczącymi przyszłości UE. Podlega ona trzem głównym instytucjom unijnym: Komisji, Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.  W jej ramach zorganizowane zostały europejskie panele obywatelskie, a także wydarzenia we wszystkich krajach UE.  

Autor: Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego w Brukseli