Przejdź do treści

Marek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Emmanuela Macrona

E. MacronWczoraj (2.12) zakończyła się grudniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Gościem honorowym posiedzenia był Emmanuel Macron, Prezydent Francji, która od stycznia 2022 r. przejmie prezydencję w Radzie UE. Innymi tematami, o których debatowali europejscy samorządowcy, były Europejski Rok Młodzieży, wyeliminowanie bezdomności w UE oraz zwalczanie dezinformacji w celu wzmocnienia demokracji. Ponadto członkowie KR zwrócili uwagę na ważne z perspektywy władz lokalnych i regionalnych kwestie związane z trwającym kryzysem uchodźczym, wdrażaniem polityki spójności czy roli energii jądrowej w przechodzeniu na czystą energię.

Głównym gościem ostatniej w tym roku sesji plenarnej był Emmanuel Macron, który wziął udział w debacie na temat praworządności i demokracji w kontekście zbliżającej się prezydencji francuskiej w Radzie UE. Prezydent Francji podkreślił, że praworządność nie jest abstrakcyjnym pojęciem, a zasadą dobrze zdefiniowaną przez akty prawne, która idzie w parze z ochroną praw podstawowych. Zaznaczył, że jej filarami są niezawisłość sądów, eliminacja korupcji i pluralizm mediów. Zwrócił również uwagę na konieczność ochrony demokracji przed manipulacjami, zwłaszcza tymi, które pojawiają się w sferze cyfrowej, w tym tzw. fake news, działalność trolli, czy ataki cybernetyczne. E. Macron wymienił trzy elementy umożliwiające wzmocnienie demokracji w skali europejskiej. Pierwszym z nich jest budowanie poczucia przynależności do projektu europejskiego, drugim - tworzenie wspólnoty, co jest celem zainicjowanej przez niego konferencji w sprawie przyszłości Europy, która chce przybliżyć UE obywatelom. Wreszcie trzecim składnikiem jest ochrona wartości demokratycznych i spojrzenie na demokrację jako źródło siły, a nie słabości systemu politycznego. Prezydent Francji przywołał również postać byłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jako synonimu walki o wolność i przeciwdziałania nietolerancji. Podczas debaty z członkami KR opowiedział się za rozbudową elektrowni atomowych w Europie oraz skuteczną ochrona granic zewnętrznych UE.

Wiele uwagi podczas posiedzenia poświecono dyskusji na temat roli młodzieży, która zasługuje na szczególna uwagę w okresie pandemii Covid-19. Ta grupa w znacznym stopniu odczuła skutki obecnego kryzysu borykając się z problemami w dziedzinie edukacji, zatrudnienia czy zdrowia psychicznego. Młodzież stanowi 1/3 społeczeństwa. Jest nie tylko przyszłością, ale jest tu i teraz. Wyzwania oraz transformacja, która ma obecnie miejsce w Unii Europejskiej, będą miały wpływ na młodsze pokolenia. Dlatego ważne jest, aby słuchać młodych ludzi, a ich opinie i obawy brać pod uwagę przy tworzeniu wszystkich polityk unijnych, a szczególnie tych związanych z cyfrową i zieloną transformacją – tak zgodnie podkreślały przedstawicielki ruchów młodzieżowych, które wzięły udział w debacie z członkami KR na temat Europejskiego Roku Młodzieży. Będzie on obchodzony w 2022 r. tworząc okazję do zachęcenia młodych ludzi do włączenia się w demokrację i uczestniczenia w życiu politycznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Władze lokalne i regionalne mają w tym zakresie szczególną rolę do odegrania promując to zaangażowanie oraz wspierając lokalne organizacje młodzieżowe, rady czy parlamenty. W tym kontekście europejscy samorządowcy przyjęli również rezolucję na temat wniosku dotyczącego Europejskiego Roku Młodzieży.

Podczas grudniowej sesji plenarnej KR przyjęto 10 opinii, w tym jedną autorstwa członka polskiej delegacji Tadeusz Truskolaskiego, Prezydenta Białegostoku. Dotyczyła ona sprawozdania Komisji Europejskiej na temat polityki konkurencyjnej za 2020. Ponadto europejscy samorządowcy przegłosowali również rezolucję na temat programu prac Komisji Europejskiej na 2022 i priorytetów politycznych na 2022 r.

W ramach przygotowań do sesji, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, M. Woźniak wziął również udział w posiedzeniu Prezydium KR w dniu 30 listopada, a 1 grudnia - Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Gościem spotkania EPL była Roberta Metsola, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i kandydatka grupy EPL na Przewodniczącą tej instytucji na kolejne 2,5 roku. Obecny Przewodniczący PE David Sassoli pozostanie na swoim stanowisku do końca bieżącego roku.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli