Przejdź do treści

Bezemisyjny transport i rozwój infrastruktury paliw alternatywnych tematami posiedzenia Komisji COTER

Zdjęcie MW 3 flagiWczoraj (28.10) odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Głównymi tematami spotkania były bezemisyjny transport drogowy oraz spójność jako ogólna wartość UE.

W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała pakiet „Gotowi na 55” (ang. Fit for 55), którego celem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla w UE o 55% do 2030 r. Głównym sektorem umożliwiającym tą redukcję jest transport. Działania niezbędne do realizacji tego celu pociągną za sobą istotne zmiany dla wszystkich regionów europejskich, przedsiębiorstw oraz obywateli. Przemysł motoryzacyjny to najbardziej konkurencyjny sektor w Europie wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw i tym samym tworzący wiele miejsc pracy. Ma on kluczowe znaczenie nie tylko dla mobilności osobistej, ale i w sektorze usług, w tym w transporcie publicznym, ratownictwie i dystrybucji towarów.

Ochrona klimatu i związany z nią obowiązek zmniejszenia emisji CO₂ to kwestie konieczne i nieuniknione, które jednocześnie pociągają za sobą przekrojowy proces transformacji sektora motoryzacyjnego. Ma to wpływ nie tylko na producentów i dostawców komponentów, ale też wywołuje również szereg zmian społecznych dotyczących pracowników zatrudnionych w całym ekosystemie.

Zeroemisyjny transport i infrastruktura paliw alternatywnych są tematami opracowywanej w ramach Komisji COTER opinii, która była przedmiotem debaty podczas posiedzenia. Założenia pakietu „Gotowi na 55” przyspieszają tempo dekarbonizacji, ale wpływają również na zatrudnienie. Dlatego ważne jest planowanie procesu zmian prowadząc jednocześnie dialog społeczny obejmujący wszystkich partnerów całego sektora motoryzacyjnego, bo tylko wtedy możliwe będzie przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji. Konieczne jest zapewnienie wystarczających funduszy mając na względzie, iż będzie to kosztowny proces zmian wymagający dodatkowego wsparcia.  Jednocześnie należy pamiętać o określeniu ram transformacji, które powinny zachować neutralność technologiczną i opierać się na innowacji.

Ponadto, podczas spotkania komisji dyskutowano na temat aspektu równości płci w funduszach strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywanych programów operacyjnych. Członkowie komisji debatowali również na temat konieczności uwzględnienia elementu spójności we wszystkich kluczowych politykach i inicjatywach UE. Temat ten jest z jednym z priorytetów Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025.

W trakcie posiedzenia komisji COTER wybrano nową przewodniczącą. Została nią Nathalie Sarrabezolles, radna departamentu Finistère z Bretanii- regionu partnerskiego województwa wielkopolskiego.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli