Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak na posiedzeniu Komisji CIVEX w Brukseli

Wozniak3Wczoraj (10.07.2018 r.) w Brukseli odbyło się spotkanie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. Głównymi tematami były pakiet dotyczący wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 w odniesieniu do obecnie przygotowywanej opinii Komitetu.

Na wczorajszym posiedzeniu członkowie debatowali na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłego budżetu UE. Na ten temat Europejski Komitet Regionów przygotowuje opinię, której sprawozdawcą został Nikola Dobroslavić, żupan chorwackiego regionu dubrownicko-neretwiańskiego. Opinia ma na celu przyjrzenie się nowej strukturze budżetu i proponowanym liczbom, które zostaną przeznaczone na finansowanie unijnych programów i instrumentów, a także analizę zreformowanego systemu zasobów własnych. Dokument ma również przedstawić konsekwencje opublikowanych propozycji KE dla kluczowych polityk unijnych z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, oprócz wniosków legislacyjnych dotyczących WRF, przedstawiła także propozycje dotyczące polityk sektorowych, z których część jest przedmiotem zainteresowania Komisji CIVEX. Są to m.in.: wniosek dotyczący Funduszu Azylu i Migracji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). Dyskusja skoncentrowała się wokół dwóch działów przyszłych WRF: działu 4 - Migracja i zarządzanie granicami oraz działu 6 - Sąsiedztwo i świat. W debacie z członkami wzięli również udział przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnych: Migracji i Spraw Wewnętrznych, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, którzy przedstawili proponowane zmiany.

Czytaj więcej...

Debata nt. przyszłego budżetu UE podczas posiedzenia polskiej delegacji do KR

36656104 10214810101677889 6245162974172938240 n 14 lipca br. Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów (KR). Tematami spotkania był propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej w kwestii wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Gościem spotkania byli: Magdalena Sapała, analityk ds. polityk UE z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego oraz Radomir Matczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Krajowej i Europejskiej Polityki Strukturalnej powołanego przy Związku Województw RP.

Marszałek Woźniak odniósł się na początku posiedzenia do bieżących dyskusji na forum unijnym i jednego z najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoi UE - brexitu. W świetle wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, unijny budżet się zmniejszy, a więc składki członkowskie nie będą mogły pozostać na tym samym poziomie. Trwa również dyskusja nt. miejsc w Europejskim Komitecie Regionów, które zostaną zwolnione przez brytyjskich samorządowców. Według KR, trzy dodatkowe miejsca powinny zostać przyznane Cyprowi, Estonii i Luksemburgowi (są one rozdzielane zgodnie z zasadą liczebności kraju), które straciły mandaty w związku z przystąpiueniem Chorwacji do UE 5 lat temu. Pozostałe miejsca KR sugeruje zamrozić na rzecz nowych państw, które mogą przystąpić do UE w najbliższym czasie. Obecnie krajami kandydującymi są m.in. : Albania, Czarnogóra, Północna Macedonia, Bośnia i Hercegowina i Serbia.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości Europy i zmian klimatu.

39987467582 187607c45c oPrzyszłość Europy, rozpoczynająca się prezydencja austriacka oraz zmiany klimatu były głównymi tematami sesji plenarnej trwającej w dniach 4-5 lipca br. w Europejskim Komitecie Regionów, w której wziął udział Marszałek Marek Woźniak.

Przyszłość Europy jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów na forum europejskim. Europejski Komitet Regionów zaprosił do debaty przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych z całej Europy, aby móc włączyć do dyskusji samorządowców, którzy nie są  członkami KR i mają mniej okazji do wyrażania swoich opinii na forum UE. Gośćmi sesji plenarnej byli reprezentanci polskich metropolii, francuskich merów oraz fińskich władz lokalnych i regionalnych. Rafał Dutkiewicz – Przewodniczący Unii Metropolii Polskich podkreślił rolę dużych miast w gospodarkach poszczególnych krajów. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy, z którymi borykają się metropolie, przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, zaznaczając, iż przyszłością są zielone miasta będące jednocześnie zdolne do skutecznej integracji migrantów.

Czytaj więcej...

Marszałek M. Woźniak debatuje z europejskimi samorządami na konferencji dot. przyszłego budżetu UE

pilny‘Głośno i jednoznacznie musimy nadal mówić, że chcemy więcej środków w przyszłym budżecie UE, aby rządy państw członkowskich usłyszały ten głos’ powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas konferencji poświęconej przyszłemu budżetowi unijnemu.

Czytaj więcej...

Marszałek M. Woźniak w debacie w KR nt. wieloletnich ram finansowych UE

1 „Trudno jest zaakceptować cięcia w polityce spójności oraz wspólnej polityce rolnej, a także wyodrębnienie EFS z polityki spójności czy tendencje centralizacyjne” – tak mówił Marszałek Marek Woźniak podczas debaty nt. wieloletnich ram finansowych (WRF) z Güntherem Oettingerem, komisarzem ds. budżetu UE i zasobów ludzkich. Komisarz jest odpowiedzialny za tworzenie przyszłego budżetu w ramach WRF na lata 2021-2027 r. Dyskusja była częścią sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która trwała w dniach 16 - 17 maja. M. Woźniak zaznaczył, że przyszły budżet UE należy ustalić jak najszybciej, by uniknąć opóźnień we wdrażaniu programów. Większość postulatów opinii KR nt. przyszłości finansów UE, której M. Woźniak jest sprawozdawcą, została uwzględniona w projekcie przyszłego budżetu UE.

Czytaj więcej...