Przejdź do treści

Trwa konkurs o nagrodę im. Pawła Adamowicza !

Adamowicz PawlaDo 15 września  trwa konkurs o nagrodę można zgłaszać sylwetki kandydatek i kandydatów do nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza, która przyznawana jest za odwagę i wybitne osiągnięcia w zakresie promowania wolności, solidarności i równości za 2021 rok. Odznaczenie jest efektem współpracy pomiędzy Europejskim Komitetem Regionów, Miastem Gdańsk i Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ang. International Cities of Refuge Network, ICORN), stanowiąc hołd dla działalności prezydenta Adamowicza, który był aktywnie zaangażowany w integrację mniejszości i migrantów, prowadzenie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim oraz promowanie praw podstawowych.

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza stanowi wyraz uznania dla wszystkich inspirujących się dziedzictwem pomorskiego samorządowca i kontynuujących się poprzez przeciwdziałanie nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, przemocy i ksenofobii. Ponadto, wyróżnienie zdobyć mogą także osoby promujące równość szans, integrację społeczną oraz prawa podstawowe.

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Regionów debatuje na temat wartości i przyszłości Europy

 
 

COR logoW czwartek, 1.07 zakończyła się 145. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. To pierwsza sesja od rozpoczęcia pandemii, która odbyła się w formie hybrydowej, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość wzięcia w niej udziału na miejscu lub zdalnie. W trakcie sesji odbyły się cztery debaty poświęcone lepszemu stanowienia prawa, programowi prac Komisji Europejskiej na 2022 r., wartościom europejskim, przyszłości Europy i działaniom na rzecz demokracji.

Czytaj więcej...

Konferencja w sprawie przyszłości Europy tematem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

logo KRWładze lokalne i regionalne muszą być uwzględniane we wszystkich procesach decyzyjnych i wdrażaniu głównych polityk unijnych.  To główne przesłanie zakończonej w dniu dzisiejszym (7 maja) 3-dniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jednym z jej tematów był projekt konferencji w sprawie przyszłości Europy, która jest nadzieją na odbudowanie zaufania obywateli do demokracji europejskiej.

Czytaj więcej...

Plan odbudowy dla Europy głównym tematem sesji plenarnej KR

b_200_0_16777215_00_images_PM_17_marca.png
 
 
 

Pandemia, odbudowa gospodarcza, demokracja, handel, a także finansowanie fali renowacji w regionach, miastach i wsiach to tylko niektóre tematy zakończonej dzisiaj 143. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Gośćmi posiedzenia byli m.in. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, Valdis Dombroskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom; Kadri Simson, komisarz ds. energii oraz Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych.

PM 17 marca 3„My, regiony, chcemy być pełnoprawnym współuczestnikiem tworzenia krajowych planów odbudowy. Rządy chcą mieć główny wpływ na to jak środki finansowe na rzecz odbudowy zostaną wydatkowane. Należy wykorzystać instrumenty prawne, które już mamy, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2013, które zobowiązuje do wykorzystania zasady wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa w przypadku tworzenia programów z udziałem funduszy unijnych. Regiony muszą mieć pełny udział w odbudowie, aby móc reagować na skutki pandemii, która dotknęła gospodarkę, życie społeczne i opiekę zdrowotną na poziomie, który nam podlega”- apelował Marszałek M. Woźniak podczas spotkania przewodniczących 27 delegacji krajowych z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów A. Tzizikostasem. Szefowie delegacji dyskutowali m.in. na temat pandemii i odbudowy Europy, wdrażania budżetu UE na szczeblu lokalnym i regionalnym, zielonego ładu, klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Parlamencie Europejskim wzywa do większego włączenia regionów w tworzenie planów odbudowy

b_200_0_16777215_00_images_KR_zdjęcie.jpg

conference16 marca 2021 odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, którego gościem był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas wysłuchania na temat wdrażania instrumentów UE mających na celu walkę z pandemią koronawirusa i minimalizowanie jej skutków gospodarczych i społecznych, Marszałek przedstawił europosłom wielkopolskie doświadczenia w tym zakresie.

Marszałek pochwalił Inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na koronawirusa – CRII i CRII+, które pozwoliły na realokację środków z funduszy europejskich na działania związane ze skutkami pandemii, wprowadzając przy tym przyspieszone i uproszczone procedury zatwierdzania nowego przydziału funduszy. „Nasze wysiłki skoncentrowały się na wsparciu służby zdrowia” – zaznaczył M. Woźniak dodając, że środki zostały przeznaczone na zakup łóżek szpitalnych, respiratorów i kardiomonitorów oraz wyposażenie 47 szpitali i 6 laboratoriów, w których przeprowadza się testy na COVID-19. Marszałek poinformował również europosłów, że w ramach walki ze skutkami pandemii Wielkopolska uruchomiła środki pochodzące z instrumentów zwrotnych Jeremy i Jessica, które wróciły do budżetu regionu z poprzednich inwestycji. Część z nich posłużyła za kapitał obrotowy w postaci pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu Wielkopolska wykreowała własną formę wsparcia dla firm. M. Woźniak podkreślił jednocześnie potrzebę współpracy pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym, ponieważ w Polsce działania regionów w zakresie zdrowia i reagowania na pandemię są uzupełnieniem interwencji państwa.

Czytaj więcej...