Przejdź do treści

Marek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Emmanuela Macrona

E. MacronWczoraj (2.12) zakończyła się grudniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Gościem honorowym posiedzenia był Emmanuel Macron, Prezydent Francji, która od stycznia 2022 r. przejmie prezydencję w Radzie UE. Innymi tematami, o których debatowali europejscy samorządowcy, były Europejski Rok Młodzieży, wyeliminowanie bezdomności w UE oraz zwalczanie dezinformacji w celu wzmocnienia demokracji. Ponadto członkowie KR zwrócili uwagę na ważne z perspektywy władz lokalnych i regionalnych kwestie związane z trwającym kryzysem uchodźczym, wdrażaniem polityki spójności czy roli energii jądrowej w przechodzeniu na czystą energię.

Czytaj więcej...

Bezemisyjny transport i rozwój infrastruktury paliw alternatywnych tematami posiedzenia Komisji COTER

Zdjęcie MW 3 flagiWczoraj (28.10) odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Głównymi tematami spotkania były bezemisyjny transport drogowy oraz spójność jako ogólna wartość UE.

W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała pakiet „Gotowi na 55” (ang. Fit for 55), którego celem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla w UE o 55% do 2030 r. Głównym sektorem umożliwiającym tą redukcję jest transport. Działania niezbędne do realizacji tego celu pociągną za sobą istotne zmiany dla wszystkich regionów europejskich, przedsiębiorstw oraz obywateli. Przemysł motoryzacyjny to najbardziej konkurencyjny sektor w Europie wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw i tym samym tworzący wiele miejsc pracy. Ma on kluczowe znaczenie nie tylko dla mobilności osobistej, ale i w sektorze usług, w tym w transporcie publicznym, ratownictwie i dystrybucji towarów.

Czytaj więcej...

Trwa konkurs o nagrodę im. Pawła Adamowicza !

Adamowicz PawlaDo 15 września  trwa konkurs o nagrodę można zgłaszać sylwetki kandydatek i kandydatów do nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza, która przyznawana jest za odwagę i wybitne osiągnięcia w zakresie promowania wolności, solidarności i równości za 2021 rok. Odznaczenie jest efektem współpracy pomiędzy Europejskim Komitetem Regionów, Miastem Gdańsk i Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ang. International Cities of Refuge Network, ICORN), stanowiąc hołd dla działalności prezydenta Adamowicza, który był aktywnie zaangażowany w integrację mniejszości i migrantów, prowadzenie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim oraz promowanie praw podstawowych.

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza stanowi wyraz uznania dla wszystkich inspirujących się dziedzictwem pomorskiego samorządowca i kontynuujących się poprzez przeciwdziałanie nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, przemocy i ksenofobii. Ponadto, wyróżnienie zdobyć mogą także osoby promujące równość szans, integrację społeczną oraz prawa podstawowe.

Czytaj więcej...

Europejski Komitet Regionów debatuje na temat wartości i przyszłości Europy

 
 

COR logoW czwartek, 1.07 zakończyła się 145. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. To pierwsza sesja od rozpoczęcia pandemii, która odbyła się w formie hybrydowej, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość wzięcia w niej udziału na miejscu lub zdalnie. W trakcie sesji odbyły się cztery debaty poświęcone lepszemu stanowienia prawa, programowi prac Komisji Europejskiej na 2022 r., wartościom europejskim, przyszłości Europy i działaniom na rzecz demokracji.

Czytaj więcej...

Konferencja w sprawie przyszłości Europy tematem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

logo KRWładze lokalne i regionalne muszą być uwzględniane we wszystkich procesach decyzyjnych i wdrażaniu głównych polityk unijnych.  To główne przesłanie zakończonej w dniu dzisiejszym (7 maja) 3-dniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jednym z jej tematów był projekt konferencji w sprawie przyszłości Europy, która jest nadzieją na odbudowanie zaufania obywateli do demokracji europejskiej.

Czytaj więcej...