Przejdź do treści

Polska delegacja wita Chorwatów w Komitecie Regionów

 

p1000258.jpgW czwartek 3 maja odbyło się kolejne posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Jego gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele chorwackich samorządów, którzy otrzymali właśnie w Komitecie status obserwatorów. Od połowy przyszłego roku, po wejściu do Unii Europejskiej Chorwaci staną się 28. krajową delegacją w tym zgromadzeniu.

Vojko Obersnel, prezydent miasta Rijeka, przyszły szef delegacji chorwackiej podziękował polskim samorządowcom za wsparcie podczas długiej i wyboistej drogi Chorwacji do Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

KR wita obserwatorów chorwackich i dyskutuje z Przewodniczącym Rady Europejskiej o wyjściu z kryzysu

1.jpg„Europa musi pozostać atrakcyjnym kontynentem dla wszystkich swoich obywateli, także mieszkańców uboższych regionów. Dlatego potrzebujemy kontynuacji polityki spójności, będącej przykładem europejskiego sukcesu. To właśnie dzięki polityce spójności, dobrze zainwestowanym funduszom strukturalnym i sprawnemu zarządzaniu, Polska w czasie obecnego kryzysu gospodarczego i społecznego stała sie zieloną wyspą na mapie Europy” – mówił marszałek Marek Woźniak podczas sesji plenarnej, odpowiadając na słowa Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy'a.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady UE Herman Van Rompuy na sesji plenarnej KR

„Konfrontacja między państwami członkowskimi na ostatnim posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych potwierdza obawy europejskich regionów i miast związane z coraz większą popularnością krótkowzrocznych apeli o cięcia i oszczędności. Podejście to ogranicza zdolność UE do wsparcia wzrostu i zatrudnienia, zmniejsza skuteczność polityki spójności oraz zagraża realizacji celów strategii »Europa 2020«”. Dlatego też, zdaniem przewodniczącej Komitetu Regionów (KR-u) Mercedes Bresso, „debata przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy’a z głęboko zaangażowanymi w te zagadnienia przewodniczącymi regionów, burmistrzami i demokratycznie wybranymi przedstawicielami lokalnymi na majowej sesji plenarnej będzie niepowtarzalną okazją do przedyskutowania potrzeb milionów obywateli, którzy oczekują, że UE będzie ich wspierać w zmaganiach z obecnym kryzysem”.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji CIVEX w Komitecie Regionów

civex27.04.jpgPrzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski bierze dziś udział w 13. posiedzeniu komisji CIVEX w Komitecie Regionów. Głównymi tematami spotkania są migracja oraz azyl. Członkowie komisji zajmującej się obywatelstwem, sprawowaniem rządów, sprawami instytucjonalnymi i zewnętrznymi będą dzisiaj również debatować nad propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi finansowania w obszarze spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obywatelstwa w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Czytaj więcej...

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Spójności Terytorialnej

marszalek_godolo.jpgW dniach 05 – 06 marca w Lizbonie odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz seminarium na temat przyszłości transportu w Europie. Spotkania poświęcone będą kluczowym opiniom Komitetu Regionów (KR) dotyczącym rozporządzeń wchodzących w skład pakietu legislacyjnego dla polityki spójności po 2013 r.

Marszałek Woźniak jako przewodniczący polskiej delegacji w Komitecie Regionów i wiceprzewodniczący Komisji COTER czynnie uczestniczy w trwającej dyskusji. Władze regionalne i lokalne aktywnie opiniują wnioski rozporządzeń w sprawach: funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, funduszy rozwoju regionalnego, społecznego i spójności oraz wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.   Przyjmowanie strategicznych stanowisk KR ma na celu wywarcie właściwego wpływu na kształt przyszłej polityki na poziomie europejskim.

W spotkaniach wezmą również udział prezydent Lizbony, przedstawiciele Duńskiej Prezydencji w Radzie UE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. 

Czytaj więcej...