Przejdź do treści

Komitet Regionów dyskutuje w Poznaniu o funduszach strukturalnych i Partnerstwie Wschodnim

cor_ccp_logo.gif

Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso i Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, poprowadzą w dniach 8–9 września w Poznaniu rozmowy na temat reformy polityki regionalnej UE oraz otworzą Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego.

Z inicjatywy marszałka Marka Woźniaka, przewodniczącego polskiej delegacji do Komitetu Regionów, w dniach 8 i 9 września br. odbędą się w Poznaniu dwa ważne, międzynarodowe spotkania polityczne, związane ze sprawowanym obecnie przez Polskę przewodnictwem w Radzie UE.

Pierwszego dnia mieć będzie miejsce inauguracyjne spotkanie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), a kolejnego posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów.

CORLEAP (skrót od ang. Conference of Local and Regional Authorities for the Eastern Partnership) jest nową inicjatywą Komitetu Regionów, która gromadzi  przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych UE, a zarazem członków Komitetu oraz  reprezentantów samorządów krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Konferencja, której idea utworzenia powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej, ma stanowić instytucjonalną platformę umożliwiającą regularny dialog pomiędzy unijnymi władzami samorządowymi i ich odpowiednikami z krajów Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu.

W inauguracyjnym spotkaniu w Poznaniu wezmą m.in. udział: komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa Štefan Füle, przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso; pełnomocnik rządu ds. Partnerstwa Wschodniego Andrzej Cieszkowski, a  także przewodniczący regionów i  burmistrzowie z UE i krajów sąsiadujących na wschodzie.

Głównym tematem rozmów będą zagadnienia polityczne, takie jak rozwój infrastruktury, a także organizacja transgranicznych programów współpracy i wymian twinningowych wykraczających poza granice krajowe i unijne. Pierwsza rezolucja, przyjęta na inauguracyjnym posiedzeniu CORLEAP, zostanie następnie przedstawiona przez przewodniczącą Komitetu Regionów Mercedes Bresso szefom państw i rządów na szczycie Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w dniach 29–30 września w Warszawie.

W piątek, 9 września odbędzie się natomiast posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów, które tradycyjnie odbywa się w kraju sprawującym prezydencję. Będzie ono poświęcone reformie polityki regionalnej UE, a w dyskusji weźmie udział Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego w rządzie RP. Podczas obrad Prezydium marszałek Marek Woźniak przedstawi efekty wdrażania funduszy strukturalnych w Wielkopolsce w obecnym okresie programowania.

Więcej na stronie KR

Autor: BIWW

Źródło: KR