Przejdź do treści

Marszałek na posiedzeniu Komisji EDUC Komitetu Regionów w Brukseli

bruksela_75.jpgW dniu 21. września w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji i Badań Naukowych EDUC, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. Po przyjęciu projektu porządku obrad komisja zatwierdziła protokół poprzedniego, czerwcowego posiedzenia EDUC. Pierwszym punktem było omówienie opinii w sprawie skuteczniejszego wspierania badań i innowacji w regionach UE. Większą część posiedzenia komisji zajęło wystąpienie, reprezentującej prezydencję portugalską, Any Cristiny Neves, która jednocześnie przewodzi grupie roboczej w Radzie do spraw badań.

Czytaj więcej...

Marszałek na posiedzeniu Komisji RELEX Komitetu Regionów w Brukseli

W dniu 19. września w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej RELEX, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.   Komisja zatwierdziła protokół majowego posiedzenia oraz omówiła projekt opinii KOR w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego nowej inicjatywy w ramach europejskiej współpracy międzyregionalnej pt. „Synergia czarnomorska”. Zarówno sprawozdawca opinii Krasimir Mirew (BG) jak i przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską podkreślili ogromne znaczenie europejskiej polityki sąsiedztwa jako instrumentu wspierającego rozszerzanie Unii i prowadzenie pokojowej polityki UE z krajami basenu Morza Czarnego.

Czytaj więcej...

70 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

W dniach 6 i 7 czerwca odbyła się w Brukseli kolejna, 70 Sesja Komitetu Regionów, na której obecny był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, członek KOR. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 9 opinii, debatując nad demograficzną przyszłością Europy, zdolnością UE do przyjmowania nowych członków, reformowaniem Unii, wkładem władz lokalnych i regionalnych w zrównoważony rozwój oraz przedmiotem najgorętszych dyskusji - przyszłością usług pocztowych w krajach UE.

Czytaj więcej...