Przejdź do treści

Marszałek Marek Woźniak na 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 9-10 kwietnia w Brukseli.  Podczas sesji Marszałek Woźniak objął funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz Członka Prezydium KR, przejął także przewodnictwo delegacji polskiej do Komitetu Regionów.  

Ponieważ Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła listę polskich delegatów do Komitetu Regionów w dniu 7 kwietnia 2008 r., podczas 74. Sesji Plenarnej polska delegacja mogła pracować w pełnym składzie. Przez ostatnie półtora roku skład delegacji był ograniczony do 9 członków, co było spowodowane utratą mandatów przez cześć osób po niepomyślnych dla nich wyborach samorządowych w 2006 r. (członkowie KR muszą posiadać mandat radnego regionalnego lub lokalnego), a w późniejszym okresie – oczekiwaniem na decyzję Premiera RP w sprawie wystawienia nowych kandydatur na delegatów do KR. Po ostatnich wyborach parlamentarnych Premier zaakceptował przedstawione kandydatury i przekazał je do zatwierdzenia w Brukseli. Cała delegacja liczy 21 członków oraz taką samą liczbę zastępców.

Czytaj więcej...

'Zbudujmy Europę w partnerstwie': Luc Van den Brande wybrany na przewodniczącego Komitetu Regionów

foto.jpgBelgijski polityk Luc Van den Brande został wybrany na przewodniczącego Komitetu Regionów podczas sesji plenarnej, która odbyła się 6 lutego 2008 r. w Brukseli. Jest ósmym przewodniczącym tego zgromadzenia politycznego, które reprezentuje samorząd terytorialny w europejskim procesie podejmowania decyzji.

Luc Van den Brande, który jest członkiem KR-u od czasu utworzenia tej instytucji w 1994 r., będzie sprawował funkcję przewodniczącego przez dwa lata. Zastąpi on Michela Delebarre, burmistrza Dunkierki (Francja), który obejmie funkcję wiceprzewodniczącego. Podczas sesji plenarnej wybrano również 27 wiceprzewodniczących spośród kandydatów zaproponowanych przez delegacje krajowe, jak również innych członków Prezydium.

Czytaj więcej...

Sesja plenarna (6-7 lutego): wybór nowego przewodniczącego KR-u

Przemówienia wygłoszą Barroso, Verheugen, Fischer Boel i ®agar

W środę 6 lutego Komitet Regionów (KR) wybierze nowego przewodniczącego na drugą połowę obecnej czteroletniej kadencji Komitetu trwającej do lutego 2010 r.Podczas tej pierwszej w tym roku sesji plenarnej, zorganizowanej w budynku Parlamentu Europejskiego, odbędą się także wybory pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u, 27 wiceprzewodniczących delegacji krajowych i innych członków Prezydium.

Czytaj więcej...

72 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w ostatniej w tym roku 72 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w  Brukseli w dniach 28/29 listopada br. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 7 opinii, debatując nad zieloną księgą w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej, spójnością gospodarczą i społeczną, wspólnotową strategią na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2013, działaniami na szczeblu UE w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, europejską agendą kultury w dobie globalizacji świata, a także komfortowym funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Ze sprawozdaniem na temat roli edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego wystąpił polski przedstawiciel do Komitetu Regionów Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. 

 

 

Czytaj więcej...

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego w prezydium Komitetu Regionów

bruksela_073.jpgPodczas ostatniej 71. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 10-11 października br. w Brukseli, przyjęto wniosek delegacji polskiej o ustanowienie zastępców ad personam dwóch członków Prezydium KOR. Zastępcą Brunona Synaka, wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz przewodniczącego delegacji polskiej został Marszałek Marek Woźniak.

W Komitecie Regionów Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego zasiada od 16 lutego 2006 roku, biorąc udział w pracach dwóch Komisji: EDUC (Kultury, Edukacji i Badań Naukowych) oraz RELEX (Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej). Jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.

Czytaj więcej...