Przejdź do treści

Marszałek ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów

sesja_plenarna.jpgKończąca się właśnie w Brukseli 96. sesja plenarna Komitetu Regionów przypada na połowę obecnej, pięcioletniej kadencji tego organu UE. Dlatego w jej trakcie dokonano ponownych wyborów na kluczowe stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Prezydium, którzy swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku. Przewodniczącym Komitetu Regionów został Ramón Luis Valcárcel Siso, przewodniczący hiszpańskiego autonomicznego regionu Murcja, członek Europejskiej Partii Ludowej.

Czytaj więcej...

AER dyskutuje o Wspólnych Ramach Strategicznych w brukselskiej siedzibie Wielkopolski

p1000392.jpg3 lipca 2012 roku Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, wraz ze Zgromadzeniem Regionów Europy (AER), zorganizowało seminarium na temat Wspólnych Ram Strategicznych (WRS). Stanowisko regionów na temat tego dokumentu jest przygotowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, który został mianowany sprawozdawcą Komitetu Regionów w tej sprawie. Spotkanie było doskonałą okazją, aby przybliżyć europejskim regionom działającym w AER główne punkty i założenia opinii, która dzień wcześniej została przyjęta przez Komisję Polityki Spójności Terytorialnej COTER, a także by poznać stanowiska innych samorządów na temat zmian, jakie niesie za sobą wdrożenie WRS.

Czytaj więcej...

Komisja COTER dyskutuje o przyszłości polityki spójności po 2013 roku

120702_004.1.jpgNa swoim wczorajszym posiedzeniu Komisja Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) przyjęła opinię Marszałka Woj. Wielkopolskiego Marka Woźniaka ws. Wspólnych Ram Strategicznych. Jej ostateczne przyjęcie nastąpi podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w październiku br. podczas tzw. Open Days, czyli Dni Otwartych Regionów i Miast w Brukseli.

Czytaj więcej...

Wystąpienie Marszałka Woźniaka w Parlamencie Europejskim

120620_wozniak_rp.jpgMarek Woźniak: „We wspólnych ramach strategicznych trzeba uwzględnić specyfikę regionalną całej Unii Europejskiej” 20.06.2012. Marek Woźniak (PL/PPE), zasiadający w Komitecie Regionów (KR) marszałek województwa wielkopolskiego, który został wyznaczony na sprawozdawcę projektu opinii w sprawie wspólnych ram strategicznych (WRS), wziął udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI), by przedstawić punkt widzenia KR-u na tę kwestię.

Marek Woźniak oznajmił, że „KR w pełni popiera zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady, by WRS zostały przyjęte raczej jako załącznik do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, a nie jako akt delegowany”. Dodał następnie, że wynika to z faktu, iż „jest to jedyny sposób na formalne włączenie KR-u w prace prawodawcze, zgodnie z art. 177 Traktatu”.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak moderatorem debaty na Forum Komitetu Regionów dot. Wspólnych Ram Strategicznych

banner_csf.jpgW dniu 10 maja 2011 r. w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbędzie się Forum pt.: „Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego: Wspólne Ramy Strategiczne dla polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa w okresie 2014–2020”. Moderatorem jednego z warsztatów Forum będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który jest sprawozdawcą opinii KR w sprawie Wspólnych Ram Strategicznych.

Czytaj więcej...