Przejdź do treści

Łącząc Europę. Marszałek Woźniak prowadzi dziś seminarium COTER w Walencji

Maconnecting-europe_1350995310.jpgrszałek Marek Woźniak, jako nowy przewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów, poprowadzi dziś seminarium pt. „Oddziaływanie instrumentu »Łącząc Europę« i jego efekt dźwigni w dziedzinie spójności terytorialnej”. Spotkanie odbywa się w Walencji.

Instrument „Łą cząc Europę” („Connecting Europe”) jest nowym narzędziem finansowym zaproponowanym przez Komisję Europejską, które ma sprzyjać skuteczniejszemu pozyskiwaniu finansowania prywatnego oraz być głównym instrumentem wdrażania nowej europejskiej polityki infrastrukturalnej.

Czytaj więcej...

Marszałek M. Woźniak zachęca samorządy Partnerstwa Wschodniego do bliskiej współpracy

11b01_03.jpg„Zachęcam partnerów z krajów Partnerstwa Wschodniego do nawiązywania kontaktów z władzami lokalnymi i regionalnymi UE, i korzystania z naszych doświadczeń w budowaniu demokracji” - tą deklaracją Marszałek Marek Woźniak zakończył wczoraj swoje wystąpienie na seminarium „Współpraca terytorialna i parlamentarna w ramach Partnerstwa Wschodniego jako korzyść dla Europy”.

Było to pierwsze wydarzenie organizowane wspólnie przez CORLEAP - Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego Komitetu Regionów oraz Zgromadzenie Parlamentu Europejskiego EURONEST.

Czytaj więcej...

D. Hübner i M. Woźniak w brukselskiej debacie nad przyszłością polityki spójności po 2013 roku

10e02_18.jpgWczoraj w Brukseli miało miejsce wspólne posiedzenie komisji, zajmujących się polityką regionalną w Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów. Poprowadzili je razem przewodniczący obu komisji prof. Danuta Hübner oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Tegoroczne spotkanie komisji COTER-REGI, odbywające się w ramach X Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days, poświęcono gorącemu obecnie tematowi -  przyszłości polityki spójności po 2013 roku.

Debata skupiła uwagę kilkuset przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego z całej UE. W posiedzeniu wzięło udział grono sprawozdawców opinii ws. polityki spójności po 2013 roku z obu instytucji.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów o zapobieganiu skutkom kryzysu

nikozja_wrzesien2012.jpg7 września  Marszałek Marek Woźniak uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów (KR) w Nikozji. Podczas obrad Ramón Luis Valcárcel Siso, Przewodniczący Komitetu Regionów przedstawił swój program polityczny na lata 2012–2015. Odbyły się również rozmowy okrągłego stołu na temat wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności zapobieganiu konsekwencjom społecznym kryzysu oraz walce z ubóstwem i wykluczeniem.

“Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych powinniśmy mądrze działać na rzecz włączenia społecznego osób, które z powodu kryzysu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Naszym zadaniem powinno być nie tylko dawanie gotowych rozwiązań, ale również edukowanie obywateli do odpowiedzialności.

Czytaj więcej...

Posiedzenie polskiej delegacji przed 96. sesją plenarną KR

3.jpgDnia 18 lipca 2012 r., w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyło się kolejne spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył szef delegacji Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, omówiono najważniejsze kwestie związane z 96. sesją plenarną Komitetu Regionów.
W związku z upływem połowy swojej kadencji, głównym zadaniem Komitetu w trakcie tegorocznej lipcowej sesji plenarnej było dokonanie ponownych wyborów na kluczowe stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących, pozostałych członków Prezydium oraz grup politycznych, którzy swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku.  

Czytaj więcej...