Przejdź do treści

Ambasador Marek Prawda spotyka się z polską delegacją do KR

delegacja.12.2012.jpgDnia 29 listopada, przed rozpoczęciem obrad 98. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów,  odbyło się pierwsze spotkanie polskiej delegacji z nowo powołanym Stałym Przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej Markiem Prawdą.

Witając ambasadora, przewodniczący polskiej  delegacji  marszałek Marek Woźniak zaakcentował  wielką wagę merytorycznego wsparcia, udzielanego przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE  polskim członkom Komitetu Regionów.  

Czytaj więcej...

Fundusze unijne - KR przyjmuje opinie Marszałka Woźniaka

marszalek.wywiad.kr.jpg„Jeśli chcemy stworzyć więcej miejsc pracy, pomóc naszym przedsiębiorcom w rozwijaniu innowacji oraz szkolić pracowników w  kierunku działania na rzecz zrównoważonego i inteligentnego wzrostu, potrzebujemy sprawnie działających funduszy strukturalnych; temu właśnie służą wspólne ramy strategiczne” - powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w zeszły czwartek w Brukseli, po tym jak Komitet Regionów przyjął przez aklamację przygotowaną przez niego opinię poświęconą tym ramom. 

Dyskusja nad przyszłym kształtem polityki spójności wciąż trwa. Regiony i władze lokalne, które odpowiadają za jej realizację na swoim terenie, cały czas biorą w niej aktywny udział. Europejskie władze samorządowe nie tylko posiadają znaczące doświadczenie zgromadzone podczas poprzednich okresów programowania. Zależy im również na tym, aby regulacje dotyczące wdrażania funduszy po 2014 roku były dostosowane do ich możliwości oraz potrzeb. Z tego względu Komitet Regionów, który reprezentuje i dba o interesy unijnych regionów i miast, aktywnie włącza się w proces tworzenia przyszłego kształtu polityki spójności.

 

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak uczestnikiem obrad Komitetu Regionów o przyszłości UE

W dniach 28-30 listopada Marszałek Marek Woźniak weźmie udział w posiedzeniu Prezydium i Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. Znajdujemy się obecnie w kluczowym momencie prac nad przyszłym budżetem i kształtem polityki UE, dlatego tematami spotkań będą projekty rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych i priorytetów Komitetu Regionów na rok 2013 w oparciu o program prac Komisji Europejskiej. W debacie nad przyszłością Unii weźmie również udział przewodniczący Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Komitetu Regionów w liście do premiera Tuska

Donald TuskPrzewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso skierował do szefów państw i rządów pismo, w którym podkreślił głębokie zaniepokojenie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych dotyczące „pozbawienia ich koniecznych instrumentów umożliwiających podjęcie […] wyzwania”,któremu muszą stawić czoła. Przewodniczący KR-u ostrzega, że „kolejne cięcia środków na politykę spójności mogą zagrozić możliwościom powrotu na drogę wzrostu i ożywienia gospodarczego”.

Europejskie miasta i regiony podkreślają potrzebę zadbania o równowagę budżetową między poszczególnymi pozycjami w wieloletnich ramach budżetowych na lata 2014–2020 i wzywają do przyznania większych środków na politykę spójności.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak rozmawia o roli samorządów na arenie międzynarodowej

Marszałek Marek Woźniak spotka się dzisiaj z Agnieszką Pomaską - Przewodniczącą Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. Tematem spotkania będzie omówienie relacji samorządy a państwo i parlament oraz w zakresie międzynarodowej współpracy samorządów. Współpraca Komisji do Spraw UE Sejmu z Komitetem Regionów (KR) i w szczególności z Komisją Spójności Terytorialnej COTER, której Pan Marszałek przewodniczy znajdzie się również w centrum uwagi. 

Czytaj więcej...