Przejdź do treści

Unijna polityka spójności: wykaz ponad 1,5 mln projektów finansowanych przez UE dostępny na nowej platformie publicznej

cohesion forumW dniu rozpoczęcia 8. Europejskiego Forum Spójności Komisja uruchomiła Kohesio – publiczną platformę internetową, na której zgromadzono wszystkie dane dotyczące ponad 1,5 mln projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich. Projekty te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) od 2014 r. Tego rodzaju kompleksową platformę danych dotyczących projektów, dostępną we wszystkich językach UE, stworzono i powszechnie udostępniono po raz pierwszy. Jej powstanie wymagało ścisłej współpracy z instytucjami zarządzającymi w różnych państwach członkowskich lub regionach, ponieważ projektami spójności zarządzają władze krajowe i regionalne.

Jak zaznaczyła komisarz do spraw spójności i reform Elisa FerreiraPlatforma Kohesio oferuje niespotykany dotąd kompleksowy zestaw danych, przydatny, by dowiedzieć się, w jaki sposób polityka spójności przyczynia się do wzmocnienia naszej Unii. Dzięki Kohesio polityka spójności staje się jeszcze bardziej otwarta i przejrzysta. Wystarczy kilka kliknięć i każdy może dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób UE inwestuje w nasze regiony i miasta, aby wspierać konwergencję oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. To nowe narzędzie stanowi uzupełnienie sprawozdania na temat spójności opublikowanego w zeszłym miesiącu, oraz platformy otwartych danych w obszarze spójności. Projekty finansowane w ramach polityki spójności nie będą miały przed nami tajemnic!

Czytaj więcej...

Unia rynków kapitałowych: Komisja proponuje uproszczenie przepisów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności rozrachunku na unijnych rynkach finansowych

EuroKomisja Europejska zaproponowała dziś zmiany w rozporządzeniu w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych, które mają pozwolić na zwiększenie efektywności unijnych rynków rozrachunku i jednocześnie zapewnić stabilność finansową. Przedstawiony dziś wniosek jest kluczowym elementem planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych z 2020 r.

Centralne depozyty papierów wartościowych obsługują infrastruktury, które umożliwiają rozrachunek papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) na rynkach finansowych. Rozrachunek odnosi się do dostarczania papierów wartościowych nabywcy w zamian za dostarczenie gotówki sprzedającemu. Rozrachunek może trwać do dwóch dni roboczych, co może w tym czasie powodować ryzyko kredytowe i prawne. Zapewnienie, by takie transakcje były rozliczane w sposób bezpieczny i skuteczny ma zatem zasadnicze znaczenie dla unijnego systemu finansowego.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla przygotowania Planów Równości Płci (GEP) w otwartych konkursach grantowych

gender equality planPlany Równości Płci (GEP) jako nowe kryterium kwalifikowalności są obowiązkowe dla instytucji publicznych i naukowych oraz uczelni aplikujących do programu Horyzont Europa w 2022 r. z krajów UE i krajów stowarzyszonych – Chcesz zdobyć środki na wdrożenie GEP w twojej instytucji? APLIKUJ TUTAJ!

Zapraszamy do aplikowania w następujących konkursach:

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80: Living Lab for gender-responsive innovation

 • Research and Innovation Action
 • Budżet konkursu: 3 miliony PLN
 • Deadline: 20.04.2022
 • Zakres:

Wsparcie zaangażowania kobiet w start-upach i projektach innowacyjnych, uwzględnienie aspektu płci w designie, technologiach i innowacjach; utworzenie centrum wymiany wiedzy i współpracy w zakresie ekosystemów innowacji np.: kobiety innowatorki, firmy, muzea, fundacje, jednostki badawcze, instytucje itp.; przygotowanie, rozwijanie i testowanie działań mających na celu integracje aspektów równości płci w procesy oraz rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją czy Europejskim Zielonym Ładem. Zaproponowanie konkretnej metodologii integrującej aspekty gender w innowacjach.

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80: Support to the implementation of inclusive gender equality plans Coordination and Support Action

 • Całkowity budżet: 3 miliony PLN
 • Deadline: 20.04.2022
 • Zakres:

Wzmacnianie reputacji, atrakcyjności i inkluzywności oraz doskonałości naukowej jednostek poprzez implementację Planów Równości Płci; transformacja instytucjonalna poprzez inkluzywny GEP z Europejską Przestrzenią Badawczą – obok wzmacniania obowiązkowych elementów GEP zakłada także nowe podejście umożliwiające walkę z barierami systemowymi/ instytucjonalnymi; podejmowanie działań typu: community of practice, wizyty studyjne, szkolenia, wymiana najlepszych praktyk, włączanie perspektywy płci w metodologie badań i innowacji.

HORIZON-CL2-2022TRANSFORMATIONS-01: Gender and social, economic and cultural empowerment. A sustainable future for Europe

 • Research and Action, całkowity budżet 3 miliony PLN
 • Deadline: 20.04.2022
 • Zakres:

Zrozumienie zależności opartych na płci w sferze społecznej i gospodarczej, także krzyżowania się  czynników dyskryminacyjnych takich jak płeć, etniczność, pochodzenie, niepełnosprawność; budowanie roli mediów w zwalczaniu stereotypów; promocja równości płci w kulturze; rozwijanie i testowanie rozwiązań adresujących nierówności oparte na płci, w szczególności w zakresie polityki, rynku pracy, gender pay gapwork-life balance; rozwiązania powinny brać pod uwagę nierówności płynące z systemowych czy kulturowych uwarunkowań.

Konsultacje w sprawie konkursów:
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego: Katarzyna.Walczyk-Matuszyk@ncbr.gov.pl

Konsultacje w sprawie wsparcia dla przygotowania Planów Równości Płci (GEP):
Beata Oleksy, Ekspertka ds. Równości Płci w PR HE: Beata.Oleksy@ncbr.gov.pl

„Fur Free Europe” (Europa wolna od futer): Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zakazu produkcji i sprzedaży futer w UE

lisKomisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa bez futer”. Jej organizatorzy wzywają Komisję do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu chowu i hodowli oraz uśmiercania zwierząt w celu pozyskiwania futer. Zwracają się również o zakaz wprowadzania takich futer oraz zawierających je produktów do obrotu w UE.

Ponieważ inicjatywa spełnia niezbędne warunki, Komisja uznała ją za prawnie dopuszczalną. Na tym etapie wniosek nie był jeszcze analizowany pod względem merytorycznym.

Dalsze kroki

Czytaj więcej...

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Rady Naukowej ERC

erc logoKomisja poszukuje wybitnych naukowców, którzy dołączą do grona członków Rady Naukowej ERC. Jednak nie jest dopuszczone samodzielne składanie wniosków – organizacje badawcze, akademie, uniwersytety itp. są proszone o nominowanie doskonałych kandydatów.

Nabór trwa do 6 maja, do 12:00 CET.

Więcej informacji  wraz z kryteriami i formami zgłaszania kandydatur znajduje się tutaj: Komisja poszukuje kandydatów do Rady Naukowej ERBN | Komisja Europejska (europa.eu)

Marszałek Woźniak otwiera debatę z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej na temat przyszłości Europy

Marszałek.jpgMarszałek Marek Woźniak otworzył 15 marca br. wydarzenie pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy – perspektywa regionalna”. Jego gościem honorowym była Dubravka Šuica, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz Komisarz do spraw demokracji i demografii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez regiony partnerskie: Emilię-Romanie, Hesję, Nową Akwitanię i Wielkopolskę. Odbyło się w kluczowym dla Europy momencie, ponieważ stanęła ona przed ogromnym wyzwaniem w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Podczas konferencji Marszałek Woźniak zaapelował do całej Europy: „Pomóżcie nam ulokować Ukraińców w godnych warunkach. Oni naprawdę zasługują swoją postawą na to, żeby ich odpowiednio ugościć. Liczę na szybkie zakończenie działań wojennych, a także, że będziemy mogli, jako Europejczycy, pomagać Ukrainie w odbudowie kraju.” W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele pozostałych trzech regionów partnerskich: Elly Schlein - Wiceprezydent Emilii-Romanii, Lucia Puttrich - Minister ds. Federalnych i Europejskich Hesji oraz Marie-Laure Cuvelier - Radna Regionalna Nowej Akwitanii. Zgodnie podkreślali oni, że Europa znalazła się w szczególnym momencie, a kwestia ukraińska wpłynie w dużej mierze na jej przyszłość.

Czytaj więcej...

Europejska Stolica Innowacji: ruszyła edycja 2022

pexels maxime francis 2246476 2Komisja Europejska otworzyła ósmą edycję European Capital of Innovation Awards (iCapital). Nagrody honorują rolę miast w kształtowaniu lokalnych ekosystemów innowacji i promują innowacyjność. Zgłoszenia można wysyłać do 30 czerwca 2022 r.

Nagrody Europejskiej Stolicy Innowacji (iCapital) są przyznawane przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w ramach programu Horyzont Europa. W konkursie przyznanych zostanie łącznie sześć nagród w dwóch kategoriach: European Capital of Innovation oraz Rising Innovative City.

Czytaj więcej...

Ponad 140 mln euro na dodatkowe konkursy w obszarze węgla i stali

research coalW ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel – RFCS) ogłoszono dwa dodatkowe konkursy o łącznym budżecie wynoszącym 142 mln euro. Wnioski należy składać do 3 maja 2022 r. Szczegóły obu konkursów omawiane będą podczas RFCS Summit, który jest zaplanowany na 21-22 marca 2022 r.

Dostępne środki to budżet 2022 i niewykorzystany budżet dostępny od 2021, który został rozdzielony między dwa konkursy „Big Tickets”:

 • RFCS-2022-CSP-Big Tickets for Steel ma budżet 104 miliony euro. Obejmuje pilotaże i demonstratory przełomowych technologii wytwarzania czystej stali, takie jak wychwytywanie, utylizacja i składowanie dwutlenku węgla (CCUS), intensyfikacja procesu i redukcja rudy żelaza neutralnej pod względem produkcji CO2.
 • RFCS-2022-JT-Big Tickets for Coal ma budżet w wysokości 38 milionów euro. Obejmuje pilotaże i demonstratory wspierające zmianę przeznaczenia zamkniętych kopalń, takich jak monitoring kopalni, wód czy gruntów, a także unieszkodliwianie i rekultywacja, zagospodarowanie odpadów i urobku, odzyskiwanie energii oraz monitorowanie emisji metanu i recykling materiałów, w tym odzysk surowców krytycznych.

Termin składania wniosków: 3 maja 2022 r.

W dniach 21-22 marca 2022 odbędzie się Research Fund for Coal and Steel Summit 2022. Podczas wydarzenia będą omówione wspomniane konkursy: 21 marca – stal, a  22 marca – węgiel. Zachęcamy do zarejestrowania się!

Energetyka wiatrowa – możliwości finasowania z Horyzontu Europa i nie tylko

pexels pixabay 414837 2W tym roku w ramach Horyzontu Europa można jeszcze aplikować do pięciu konkursów powiązanych z energetyką wiatrową o łącznym budżecie 159 mln euro. Tematy obejmują projekty badawczo-innowacyjne (RIA) i innowacyjne (IA), dotyczą obszaru cyfrowego, materiałowego, energetycznego i transportowego.

Temat Typ Otwarcie Zamknięcie Budżet projekt/cały temat [mln EUR] Status Oczekiwany TRL na koniec projektu
HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-182D materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting RIA 16.06.2022 16.11.2022 6-8/28 nadchodzący 8
HORIZON-CL5-2022-D3-01-02Demonstration of innovative materials, supply cycles, recycling technologies to increase the overall circularity of wind energy technology and to reduce the primary use of critical raw materials IA 14.10.2021 26.04.2022 13/40 otwarty 6-7
HORIZON-CL5-2022-D3-03-04Integrated wind farm control RIA 6.09.2022 10.01.2023 6/18 nadchodzący 5
HORIZON-CL5-2022-D3-01-09: Real Time Demonstrator of Multi-Vendor Multi- Terminal VSC-HVDC with Grid Forming Capability (in support of the offshore strategy) IA 14.10.2021 26.04.2022 55/55 otwarty 6-7
HORIZON-CL5-2022-D5-01-03Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership) RIA 2.12.2021 26.04.2022 9/18 otwarty 5

Dodatkowo również wśród konkursów Partnerstwa na rzecz czystego wodoru znalazł się temat HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-10Demonstrating offshore production of green hydrogen.

W sprawie powyższych konkursów więcej informacji można uzyskać mailowo kontaktując się ekspertem KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl.

Finansowanie spoza Horyzontu Europa

Otwarte:

Zapowiedziane:

REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie

logo komisjaKomisja Europejska przedstawiła dziś plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r., począwszy od gazu w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W planie tym przedstawiono również szereg środków mających na celu reakcję na rosnące ceny energii w Europie oraz uzupełnienie zapasów gazu na kolejną zimę. Europa od kilku miesięcy boryka się ze wzrostem cen energii, a niepewność dostaw tylko pogłębia ten problem. REPowerEU będzie dążyć do dywersyfikacji dostaw gazu, przyspieszenia wprowadzania gazów odnawialnych oraz zastąpienia gazu w ogrzewaniu i wytwarzaniu energii elektrycznej. Może to zmniejszyć zapotrzebowanie UE na rosyjski gaz o dwie trzecie do końca roku.

Czytaj więcej...