Przejdź do treści

Europejska Unia Zdrowotna: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie silniejszej Europejskiej Agencji Leków

EMA logoParlament Europejski i Rada osiągnęły dziś porozumienie polityczne w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków (EMA) w zakresie gotowości na wypadek kryzysów zdrowotnych oraz w ich trakcie. Zmieniony mandat EMA umożliwi Agencji ścisłe monitorowanie i uzupełnianie niedoborów leków i wyrobów medycznych w przypadku poważnych wydarzeń i stanów zagrożenia zdrowia publicznego oraz odgrywanie kluczowej roli we wspieraniu opracowywania i szybszego zatwierdzania leków służących leczeniu chorób lub zapobieganiu chorobom powodującym kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego.

Przyjmując z zadowoleniem dzisiejsze porozumienie, wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oraz komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides wydali następujące oświadczenie:

Czytaj więcej...

EIT Urban Mobility zainwestuje w startupy. Zgłoś swój projekt do 12 listopada 2021

EIT URBAN MOBILITYEIT Urban Mobility zainwestuje do 150 tys. euro na projekt w startupy i scaleupy działające w obszarze mobilności miejskiej. W ten sposób wspólnota chce  przyspieszyć rozwój innowacyjności w ekosystemach miejskich, mocno spowolniony w okresie pandemii, a docelowo przekształcić krajobraz europejskich miast. Aplikacje są przyjmowane do 12 listopada 2021 r.

Inwestycja EIT Urban Mobility to nie tylko kapitał, ale także networking i możliwość zaistnienia w europejskim ekosystemie mobilności miejskiej.

Kto może aplikować?

Program kierowany jest w szczególności do startupów i scaleupów, które już teraz są w trakcie rundy inwestycyjnej oraz takich, które planują fundrising w najbliższym czasie, a dodatkowo spełniają poniższe kryteria:

Czytaj więcej...

Przypominamy o możliwości skorzystania z infrastruktury JRC

Joint Research CentreWspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) umożliwia dostęp do kilku swoich infrastruktur badawczych w dziedzinie energii jądrowej użytkownikom zewnętrznym. Z zaproszenia mogą skorzystać przedstawiciele środowiska akademickiego, przemysłu, MŚP, czyli zarówno sektor publiczny, jak i prywatny.

Aktualnie nabór wniosków: od 20 października 2021 do 1 lutego 2022.

Zaproszenia dotyczą następujących infrastruktur:

  • Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA);
  • AMALIA, assessment of nuclear power plants core internals (EMMA)
  • LILLA, Liquid Lead Laboratory (EMMA)
  • MCL, Micro-Characterisation Laboratory (EMMA)

Czytaj więcej...

Bezemisyjny transport i rozwój infrastruktury paliw alternatywnych tematami posiedzenia Komisji COTER

Zdjęcie MW 3 flagiWczoraj (28.10) odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Głównymi tematami spotkania były bezemisyjny transport drogowy oraz spójność jako ogólna wartość UE.

W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała pakiet „Gotowi na 55” (ang. Fit for 55), którego celem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla w UE o 55% do 2030 r. Głównym sektorem umożliwiającym tą redukcję jest transport. Działania niezbędne do realizacji tego celu pociągną za sobą istotne zmiany dla wszystkich regionów europejskich, przedsiębiorstw oraz obywateli. Przemysł motoryzacyjny to najbardziej konkurencyjny sektor w Europie wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw i tym samym tworzący wiele miejsc pracy. Ma on kluczowe znaczenie nie tylko dla mobilności osobistej, ale i w sektorze usług, w tym w transporcie publicznym, ratownictwie i dystrybucji towarów.

Czytaj więcej...

Rozpoczął się trzeci nabór w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego !

EuropeanCityFacility LogoCzym jest Europejski Instrument Miejski?

Europejski Instrument Miejski (ang. EU City Facility, EUCF) to europejska inicjatywa, której celem jest wspieranie miejskich władz lokalnych, ich stowarzyszeń, a także lokalnych podmiotów publicznych w całej Europie we wspólnym przygotowywaniu rozwiązań przyspieszających inwestycje w zrównoważoną energię. Wspomniane wcześniej podmioty zobowiązały się do znacznego ograniczania zużywania energii oraz emisji gazów cieplarnianych, jednakże próbując wdrożyć rozwiązania, często napotykają na ograniczenia finansowe. W pokonywaniu trudności pomocnym może być EUCF, który wspiera beneficjentów nie tylko finansowo, ale również ułatwia rozwój koncepcji inwestycyjnych, dzięki czemu stwarzana jest możliwość efektywniejszego wdrażania planów prowadzących do ograniczania zużywania energii i gazów cieplarnianych.

Zapoznaj się ze szczegółami dot. trzeciego naboru

Granty, które zostaną rozdzielone w ramach trzeciego zaproszenia do składania wniosków będą wspierać rozwój 69 koncepcji inwestycyjnych. Łączny budżet na wsparcie finansowe wynosi 4,14 mln euro.

Czytaj więcej...

Europejskie Dni Otwartych Danych – kształtowanie naszej przyszłości za pomocą otwartych danych!

odd animated banner mobileUrząd Publikacji Unii Europejskiej organizuje pierwsze Europejskie Dni Otwartych Danych, które odbędą się w dniach 23-25 listopada br. Wydarzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Dane są fundamentalnym zasobem dla transformacji cyfrowej. Stanowią one bazę dla badań, innowacji, spersonalizowanych produktów i usług, a także zaawansowanych nowych technologii oraz lepszego podejmowania decyzji. Przekłada się to na rozwiązania dla wyzwań społecznych, które mogą poprawić, a nawet uratować ludzkie życie, jak dowodzi trwająca pandemia COVID-19. Dodatkowo, wydarzenie ma zwrócić uwagę na fakt, iż otwarte dane są ogólnie dostępne, co przekłada się na korzyści wynikające z ich współdzielenia oraz ich rosnące znaczenie dla administracji publicznej oraz gospodarki.

Europejskie Dni Otwartych Danych będą stanowić rolę platformy wiedzy, przybliżającej korzyści wynikające z otwartego dostępu do danych oraz ich ponownego wykorzystania przez unijny sektor publiczny, a za jego pośrednictwem przez ludzi i przedsiębiorstwa. Zainspiruj się i poznaj najnowsze trendy oraz najbardziej innowacyjne rozwiązania.

Zapoznaj się z programem, który dostępny jest tu i wypełnij formularz zgłoszeniowy zamieszczony w tym miejscu.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027: już wkrótce pierwszy nabór w ramach programu! Sprawdź, co musisz wiedzieć!

interreg zdjęciePierwszy nabór w ramach programu Interreg Europa Środkowa (ang.  Interreg Central Europe) adresowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować ponad granicami. Środki finansowe w ramach programu pozwolą im na wspólne wypracowanie rozwiązań tożsamych wyzwań dla regionów i miast Europy Środkowej, dla których nie istnieją przysłowiowe granice. 

Obszary tematyczne pierwszego zaproszenia do naboru w ramach Interreg Europa Środkowa

Zaproszenie otwarte będzie dla wszystkich priorytetów i celów szczegółowych programu. Od działań współpracy ponadnarodowej oczekuje się przygotowania i wdrożenia strategii, planów działania, narzędzi, szkoleń, działań pilotażowych oraz pokrewnych rozwiązań. Wszystkie podejmowane działania muszą być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju środowiska, a także z horyzontalnymi zasadami równości i niedyskryminacji.

Czytaj więcej...

Nie przegap możliwości udziału w 12. edycji Europejskiej konferencji poświęconej komunikacji publicznej EuroPCom pod hasłem „Zmiany w komunikacji, Komunikowanie zmian” !

EuroPCom 2021 headerEuropejska konferencja poświęcona komunikacji publicznej (EuroPCom) jest największym corocznym spotkaniem specjalistów w dziedzinie komunikacji publicznej. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 8-9 listopada w trybie zdalnym pod hasłem „Zmiany w komunikacji, Komunikowanie zmian” i ogniskować się będzie na trzech głównych obszarach: demokracji, cyfryzacji i Zielonym Ładzie. Zarejestruj się już teraz!

Co musisz wiedzieć o EuroPCom?

Od 2009 r. wydarzenie EuroPCom stanowi nie tylko możliwość dyskusji i wysłuchania prelekcji, ale również jest szansą nawiązania kontaktów z ekspertami ds. komunikacji z władz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich, a także prywatnymi agencjami komunikacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami świata nauki.  Gospodarzami przedsięwzięcia są Europejski Komitet Regionów we współpracy z Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Czytaj więcej...

EIT otwiera konkurs na nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (KIC)

POWER OF CREATIVITYEuropejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił zaproszenie do składania wniosków do nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji dla europejskich sektorów kultury i kreatywnych oraz przemysłu. EIT Culture and Creativity połączy siły sektorów kreatywnych i będzie wspierać nową generację innowatorów i twórców kreatywnych w całej Europie. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 marca 2022 r.

EIT Culture and Creativity ma na celu zainicjowanie współpracy organizacji kulturalnych i kreatywnych ze światem biznesu, szkolnictwa wyższego oraz badań w ogólnoeuropejskim ekosystemie innowacji. Wspólnota będzie szkolić przyszłych przedsiębiorców dla sektorów kreatywnych, zasilać ich przedsięwzięcia i dostarczać innowacyjne rozwiązania. Dołącz i pomóż kształtować przyszłość kulturalną i branż kreatywnych Europy! 

Czym jest Wspólnota Wiedzy i Innowacji EIT (KIC)?

Czytaj więcej...

EIT wspiera Nowy Europejski Bauhaus

New European BauhausEuropejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) wspiera Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus – NEB). NEB kierowany jest do przedsiębiorców pracujących nad estetycznymi, zrównoważonymi i integracyjnymi rozwiązaniami dla miast, przy jednoczesnym poszanowaniu naszej planety. EIT wesprze program kwotą 5 milionów euro w latach 2021-2022 za pośrednictwem nowej inicjatywy EIT Community Booster.

Nowy Europejski Bauhaus łączy naukę, technologię, sztukę i kulturę w walce ze zmianami klimatu. W tym celu NEB będzie wspierać przedsięwzięcia mające na celu opracowanie skutecznych rozwiązań na rzecz zrównoważonego stylu życia Europejczyków.  Koncentrując się na wspieraniu europejskich przedsiębiorców, startupów i młodych talentów, poprzez rozwój ich umiejętności, świadczenie usług wspierających biznes i działania edukacyjne, inicjatywa ta przyczyni się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj więcej...