Przejdź do treści

Partnerstwa na Horyzoncie – poznaj partnerstwo wodorowe i EIT

hydrogenJak zaistnieć w partnerstwach Horyzontu Europa w obszarze Klimat, energia i transport?  Poznaj możliwości aktywnego udziału dla Twojej organizacji! Kontynuujemy cykl spotkań poświęconych partnerstwom Horyzontu Europa i zapraszamy na webinaria 4 i 5 kwietnia 2022 r.

Cykl wydarzeń „Partnerstwa na Horyzoncie” ma na celu przybliżenie tematyki dotyczącej partnerstw i korzyści wynikających z uczestnictwa zarówno w charakterze wnioskodawców, jak również ekspertów oraz członków ciał doradczych.

Cykl rozpoczęliśmy w pierwszym tygodniu marca br. Pierwsze spotkania dotyczyły partnerstw w obszarze technologii cyfrowych i przemysłowych. Teraz kolej na partnerstwo instytucjonalne w obszarze technologii wodorowych i Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Czytaj więcej...

Apel czterech delegacji w KR o solidarność europejskich samorządów z Ukrainą

Flaga Ukrainy22 marca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego jako Przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów (KR) skierował do Przewodniczącego KR Apostolosa Tzizikostasa apel o solidarność z Ukrainą władz lokalnych i regionalnych w całej Unii Europejskiej. Apel jest wspólnym głosem delegacji polskiej, rumuńskiej, słowackiej i węgierskiej. Od początku inwazji na Ukrainę te cztery kraje są najbardziej zaangażowane w organizację pomocy humanitarnej i przyjmują ogromną liczbę uciekającej przed wojną ludności ukraińskiej. Ich możliwości nie są jednak nieograniczone, dlatego konieczne jest wsparcie pozostałych krajów europejskich. Polskie, rumuńskie, słowackie i węgierskie samorządy w swoim apelu podkreślają konieczność wsparcia w przyjęciu uchodźców i przeznaczenia dodatkowych środków na ten cen w ramach funduszy unijnych. Wzywają również Europejski Komitet Regionów do podjęcia działań w celu stworzenia europejskiej bazy danych, która zapewni listę możliwości zakwaterowania i ofert pracy, które są w obecnej chwili najpilniejszą kwestią.

Apel polskiej, rumuńskiej, słowackiej i węgierskiej delegacji w KR.

Emerytury indywidualne: ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) już działa

pexels mart production 7330130 1Od dziś obowiązuje rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego („OIPE”), przyjęte w 2019 r. Jest to pierwszy krok na drodze do nowego, dobrowolnego ogólnounijnego systemu oszczędzania na emeryturę, który będzie oferować wiele instytucji finansowych w całej UE. OIPE – ważny element planu działania Komisji na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych – będzie stanowił uzupełnienie publicznych i pracowniczych systemów emerytalnych, wraz z istniejącymi systemami krajowymi i prywatnymi.

OIPE zapewni osobom oszczędzającym na emeryturę większy wybór, korzyści płynące z większej konkurencji, a także większą przejrzystość i elastyczność w zakresie wachlarza produktów. Dostawcy OIPE odniosą korzyści z rzeczywistego jednolitego rynku dla OIPE oraz z ułatwionej dystrybucji transgranicznej, która umożliwi im łączenie aktywów i osiągnięcie korzyści skali.

Jednocześnie OIPE pomoże skierować oszczędności na rynki kapitałowe oraz zwiększy inwestycje i wzrost gospodarczy w UE.

Komisarz Mairead McGuinness, odpowiedzialna za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedziała: Dzięki nowym ramom ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) obywatele UE będą mieli większy wybór systemów oszczędzania na emeryturę. Jednocześnie będą korzystać ze skutecznej ochrony konsumenta. Jako uzupełnienie emerytur publicznych OIPE zaspokaja potrzeby dzisiejszego młodego pokolenia i umożliwia lepsze planowanie i tworzenie rezerw na przyszłość. Od dziś dostawcy emerytur indywidualnych mogą oferować OIPE w całej UE na podstawie pojedynczej rejestracji produktu. Dzięki ukierunkowaniu oszczędności na inwestycje długoterminowe OIPE przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE.

Kontekst

Wniosek Komisji w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego z czerwca 2017 r. wpisuje się w plan działania Komisji dotyczący wzmocnienia unii rynków kapitałowych. Rozporządzenie w sprawie OIPE zostało uzgodnione i przyjęte w dniu 25 lipca 2019 r. Jego celem jest stworzenie wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych, zwiększenie możliwości dostawców w zakresie transgranicznego oferowania indywidualnych produktów emerytalnych oraz zapewnienie konsumentom konkurencyjnego systemu oszczędzania na emeryturę.

Dodatkowe informacje

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) – rozporządzenie 2019/1238

Misja Rak – szablon dla badań klinicznych

rakWnioskodawcy składający wnioski obejmujące badanie kliniczne (badanie kliniczne lub badanie obserwacyjne)  do tematów misji dotyczących nowotworów HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01, HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02, HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03   w ramach programu prac misji powinni korzystać z szablonu badania klinicznego. Szablon został uaktualniony i obecnie odnosi się do trzech tematów misji dotyczących nowotworów, w których wnioski można składać do 26 kwietnia 2022 r.

Essential Information for Clinical Studies znajduje się w  części Documents w sekcji Topic conditions and documents na stronie każdego z w/w tematów na portalu  Funding &tender opportunities HORIZON-MISS-2021-CANCER-02

Zainteresowanym polecamy sekcje poszukiwania partnerów oraz pytań i odpowiedzi dot. tematu:

  • Partner search announcements
  • Topic related FAQ (nie do wszystkich tematów były pytania).

Otwarte konkursy w partnerstwie Europe’s Rail

pexels veerasak piyawatanakul 1170184 1Otwarty jest nabór wniosków w pierwszym konkursie dotyczącym kolei w Europie organizowanym przez partnerstwo Europe’s Rail.  Planowane jest dofinansowanie projektów kwotą 234 mln euro. Wnioski można składać do 23 czerwca 2022.

Partnerstwo Europe’s Rail jest następcą partnerstwa Shift2Rail, które w programie Horyzont 2020 finansowało innowacyjne projekty dotyczące kolejnictwa.

Partnerstwo chce torować drogę do wdrażania innowacyjnych rozwiązań operacyjnych i technologicznych w obszarach:

  • zarządzanie europejską siecią kolejową,
  • automatyzacji i cyfryzacji operacji kolejowych,
  • zrównoważone i odporne systemy,
  • transport kolejowy w perspektywie łańcucha dostaw.

Konkursy można znaleźć na Search Funding & Tenders (europa.eu). Termin składania wniosków: 23 czerwca 2022 r.

Zachęcamy do zgłaszania pytań dotyczących otwartego naboru do 9 czerwca 2022  [SZCZEGÓŁY].

Należy pamiętać, że wszystkie pytania związane z konkursem należy kierować wyłącznie do centrum pomocy Europe’s Rail Call, pisząc na adres info-call@rail-research.europa.eu. Odpowiedzi będą anonimizowane i publikowane regularnie w portalu Funding&Tenders oraz na stronie internetowej Europe’s Rail do 14 dni przed terminem zakończenia konkursu.

Przydatne linki i dokumenty

Komisja Europejska rozpoczyna rozmowy z inwestorami na temat energii

logo komisjaDialog inwestorów w dziedzinie energii jest nową inicjatywą zainicjowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej. Jej celem jest ułatwienie inwestowania w projekty energetyczne, które mogą przyczynić się do osiągniecia ambitnych celów klimatycznych oraz energetycznych Europejskiego Zielonego Ładu.

Założeniem inicjatywy jest ustanowienie forum ekspertów z dziedziny energetyki i finansów, którzy będą dyskutować oraz rozwiązywać problemy związane z barierami inwestycyjnymi dla projektów energetycznych, a także prezentować praktyczne zalecenia dotyczące sposobów ich pokonywania. Dialog będzie ogniskować się wokół pięciu różnych segmentów energetycznego łańcucha wartości. Dla każdego z tych tematów zostanie utworzona grupa robocza, której członkowie będą mianowani na 3,5 letnią kadencję. Grupy robocze będą regularnie spotykać się w Brukseli lub zdalnie, aby współpracować w obszarze analizy systemów wsparcia oraz doradztwa w zakresie usprawniania inwestowania oraz ukierunkowywania finansowania na innowacyjne rozwiązania.

Każda z grup roboczych będzie zajmować się jednym z poniższych obszarów tematycznych: 

Czytaj więcej...

Zapoznaj się z nowym naborem w zakresie cyfrowej części instrumentu „Łącząc Europę” !

connecting europe facilityW ramach instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe, Komisja Europejska ogłosiła nabór do składania wniosków dotyczących operacyjnych platform cyfrowych, które zostaną uruchomione celem przyspieszenia procesu cyfryzacji europejskich sieci energetycznych i transportowych. Termin naboru upływa 20 kwietnia br.

Głównym założeniem instrumentu „Łącząc Europę” jest osiągnięcie unijnych celów w obszarze ochrony środowiska, energii i cyfryzacji za pośrednictwem stworzenia bezpiecznego z perspektywy cybernetycznej, Internetu, energii, a także zoptymalizowanego systemu transportowego na kluczowych szlakach europejskich.  Wsparcie zostanie przeznaczone na doposażenie istniejącej infrastruktury energetycznej oraz transportowej w transgraniczną infrastrukturę cyfrową.

Nabór ma na celu wsparcie konsorcjum, w którym reprezentowane będą trzy sektory (transportowy, cyfrowy i energetyczny) i które będzie przeprowadzać badania, aby zidentyfikować możliwe usługi cyfrowe, które potrzebne są w istniejącej infrastrukturze transgranicznej w zakresie transportu i energii.

Szczegóły dotyczące naboru i procedury składania wniosków znajdziesz w przewodniku dostępnym w tym miejscu.  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. CINEA

Misja w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu: sprawdź dlaczego regiony i społeczności UE powinny do niej przystąpić!

eu mission climateKomisja Europejska ogłosiła zaproszenie dla regionów i społeczności europejskiej do uczestnictwa w unijnej Misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Celem Misji jest wsparcie 150 regionów i społeczności w przyspieszeniu transformacji w zakresie rozwoju zdolności adaptacji do zmian klimatu za pośrednictwem pomocy w zrozumieniu, przygotowaniu oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z klimatem. Dołączenie do Misji sprawi, że regiony i społeczności będą na pierwszym planie pod kątem innowacyjności w procesie przekształcanie Europy w odporniejszy kontynent.

Działania na rzecz adaptacji do zmieniającego się klimatu oraz zwiększenia odporności na jego skutki nabierają bardzo dużego znaczenia, zarówno na poziomie światowym, jak i europejskim. Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu wyznacza, w jaki sposób możemy lepiej przygotować się na nieuniknione skutki zmian klimatu oraz ekstremalne zjawiska pogodowe. Misja w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu odgrywa ważną rolę w praktycznym wdrażaniu strategii w regionach i społecznościach UE, gdyż to one są najlepiej przygotowane do wprowadzania rozwiązań dostosowanych do potrzeb, które uwzględniają lokalną wrażliwość na zmiany klimatu. 

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak jedynym przedstawicielem Polski na unijnym Forum Spójności

zdjęcie Pana Marszałka 18.03 2Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął dziś udział w debacie na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz sprawiedliwej transformacji, która odbyła się w ramach 8. Forum Kohezyjnego. Ta dwudniowa konferencja dotycząca unijnej polityki spójności została zorganizowana przez Komisję Europejską na miesiąc po publikacji 8. sprawozdania na temat spójności. Gospodarzem Forum była Komisarz UE ds. Spójności i Reform Elisa Ferreira, a jego gośćmi m.in. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, noblista Joseph Stiglitz oraz przedstawiciele państw członkowskich, europejskich samorządów, świata nauki i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Marszałek Woźniak był jedynym przedstawicielem Polski na tym ważnym, cyklicznym wydarzeniu poświęconym polityce spójności UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała dzisiaj, że polityka spójności jest sukcesem i z radością mogę potwierdzić jej słowa” – powiedział Marszałek Woźniak przywołując przykład Wielkopolski jako regionu, który od momentu wejścia Polski do UE podniósł wskaźnik PKB per capita o 24 %. Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie oraz napływu uchodźców do Polski, podkreślił znaczenie solidarności w Europie i wspólnej obrony demokracji jako podstawy dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli.  

Czytaj więcej...

Ukraina: finansowanie w ramach polityki spójności w celu wsparcia osób uciekających przed inwazją rosyjską w Ukrainie

logo komisjaDziś Komisja przyjęła wniosek dotyczący działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) umożliwiający państwom członkowskim i regionom udzielanie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych osobom uciekającym przed inwazją rosyjską w Ukrainie. CARE wprowadza konieczną elastyczność w przepisach dotyczących polityki spójności na lata 2014–2020, aby umożliwić szybkie przydzielenie dostępnych środków na takie wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych. Oprócz tego, aby sprostać tym nowym potrzebom, będzie można wykorzystać pulę środków ze Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy („REACT-EU”) na 2022 r. wynoszącą 10 mld euro, co będzie zgodne z ogólnym celem, jakim jest odbudowa po pandemii.

Jak zaznaczyła komisarz do spraw spójności i reform Elisa FerreiraUE wyraża solidarność z Ukrainą przeciwko brutalnej inwazji Federacji Rosyjskiej. Dzisiejszy wniosek ułatwi i przyspieszy uruchomienie funduszy spójności, aby pomóc ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie, jak również aby wspierać państwa członkowskie i regiony pierwszej linii, które przyjmują te osoby. Ponadto wyjątkowy poziom współfinansowania w wysokości 100 proc. wprowadzony w reakcji na pandemię zostanie przedłużony o rok. Zwracam się do Parlamentu Europejskiego i Rady o bezzwłoczne rozpatrzenie tego wniosku, tak aby państwa członkowskie i regiony mogły jak najszybciej skorzystać z tych możliwości.

Czytaj więcej...