Przejdź do treści

EIT community booster oglasza liste 20 firm wybranych do projektu nowego europejskiego bauhausu

EIT COMMUNITY BOOSTER OGŁASZA LISTĘ 20 FIRM WYBRANYCH DO PROJEKTU NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU 00229 kwietnia 2022 r., Budapeszt, Węgry Z dużej puli, 1029 nadesłanych aplikacji, zostało wybranych dwadzieścia wysoce innowacyjnych europejskich start-upów oraz scale-upów, które wezmą udział w projekcie EIT Community Booster. Firmy otrzymają wsparcie w postaci wiedzy na temat rozwoju firmy oraz wsparcie finansowe, o wartości 50 000 euro. Program EIT Community Booster został uruchomiony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz pięć jego Wspólnot Wiedzy i Innowacji w celu wspierania innowacyjnych przedsięwzięć umożliwiających transformację Nowego Europejskiego Bauhausu.

Poprzez wsparcie Nowego Europejskiego Bauhausu, w formie dotacji oraz usług, we wspólnym tworzeniu pięknych oraz zrównoważonych rozwiązań, EIT Booster Community będzie pomagać wybranym przedsięwzięciom, aby stworzyć możliwość wprowadzenia zrównoważonych zmian dla miast, przemysłu, klimatu, żywności, dobrostanu i poprawy ogólnej jakości życia obywateli Europy. Zwycięskie zespoły zostały wybrane spośród 1029 nadesłanych aplikacji z 37 krajów i działają w szerokim spektrum sektorów i branż.

Czytaj więcej...

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski na posiedzeniu Europejskich Regionów Rolniczy AgriRegions w Brukseli

zdjęcie nr 2 mniejszeW dniu 29 kwietnia Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wziął udział w posiedzeniu Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych AgriRegions w Brukseli. W czasie wizyty Wicemarszałek spotkał się również z Adamem Jarubasem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, która zajmuje się sprawami rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG Agri). W spotkaniach uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Czesław Cieślak oraz Szymon Wdowczyk, Wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak na sesji plenarnej KR mówi o kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie

marszalek_marek_wozniakW dniach 27-28 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Była to pierwsze spotkanie samorządowców z UE na tym forum od wybuchu wojny w Ukrainie i to ona była głównym tematem posiedzeń.  W sesji plenarnej wzięła udział Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej – regionu partnerskiego Wielkopolski.

Wojna w Ukrainie była także główną częścią posiedzenia Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów. Zabierając w niej głos Marszałek Woźniak podkreślił, że „to nie jest wojna o zasoby terytorialne, ale o wartości. Rosja nie toleruje demokratycznych wartości w swoim otoczeniu”. Odwołał się w tym kontekście do swojego udziału w tworzeniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) w ramach KR, która funkcjonuje od 2011 r. Zaznaczając, że inicjatywa ta może pochwalić się sukcesami w zakresie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, wyraził ubolewanie, że nie przyczyniła się ona do zapewnienia bezpieczeństwa wschodnim sąsiadom Unii Europejskiej. Marszałek Woźniak podkreślił jednocześnie, iż już teraz należy zacząć myśleć o odbudowie Ukrainy w przyszłości, gdyż będzie ona miała ogromną skalę.

Czytaj więcej...

1,2 mld euro czeka na innowatorów zajmujących się tematyką transportu

klaster 5Naukowcy i przedsiębiorcy zainteresowani tematyką transportu wciąż mogą ubiegać się o granty w tej dziedzinie, zarówno w ramach konkursów klastra 5 Klimat, energia, mobilność, jak i zaproszeń do składania wniosków publikowanych w ramach partnerstw europejskich.

W ramach klastra 5 wkrótce otwarte zostaną tematy konkursowe (HORIZON-CL5-2022-D6-02), które obejmują wyzwania związane z logistyką, mobilnością w miastach i infrastrukturą transportową. Całkowity budżet konkursu wynosi 91 mln euro, a termin składania wniosków upływa 6 września 2022 r.

Ze szczegółami konkursu zapoznamy Państwa podczas wiosennej edycji Tygodnia z Klastrami. A już teraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na komisyjnym portalu Funding & Tenders.

Również partnerstwo Clean Aviation ogłosiło pierwsze konkursy obejmujące 14 różnych tematów z budżetem wynoszącym ponad 735 mln euro. Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2022 r.

Zainteresowanych zapraszamy na nasze webinarium, które odbędzie się online 11 maja 2022 r.

Również 23 czerwca 2022 roku upływa termin składania wniosków na konkursy ogłoszone w ramach Europe’s Rail Joint Undertaking. Do wyboru mamy 6 tematów, z łącznym budżetem wynoszącym 234 mln euro.

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 (SESAR to badanie ATM – zarządzanie ruchem lotniczym – w ramach jednolitego europejskiego nieba) ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków, każdy z 17 tematami i łącznym budżetem ponad 143 mln euro. Termin składania wniosków w obu naborach (wszystkie 34 tematy) to 13 października 2022 r.

Warto skorzystać z oferowanych możliwości!

Konkursy New European Bauhaus EIT Community. Weź udział w dniu informacyjnym

New European BauhausDo 29 maja 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursach New European Bauhaus EIT Community w obszarach działań na rzecz zaangażowania obywateli oraz współtworzenia przestrzeni publicznej poprzez zaangażowanie obywateli. Zachęcamy do udziału w dniu informacyjnym, który odbędzie się 3 maja br.

New European Bauhaus łączy naukę, technologię, sztukę i kulturę w walce ze zmianami klimatu. W tym celu NEB będzie wspierać przedsięwzięcia mające na celu opracowanie skutecznych rozwiązań na rzecz zrównoważonego stylu życia Europejczyków.  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) aktywnie wspiera Nowy Europejski Bauhaus przeznaczając na ten cel 5 milionów euro w latach 2021-2022.

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt

mt_ignore

Nadchodzą konkursy Horyzontu Europa dotyczące budownictwa

klaster 5W ramach klastra 5 Klimat, energia i transport Horyzontu Europa otwarte zostaną kolejne konkursy dotyczące budownictwa. Znajdzie się wśród nich 10 tematów o łącznym budżecie 148 mln euro. Tematy obejmują projekty badawczo-innowacyjne (RIA) i innowacyjne (IA), dotyczą efektywności energetycznej, procesów przemysłowych, inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz renowacji budynków.

 

  

 

 

Temat Typ Budżet projekt/cały temat [mln EUR] TRL na koniec projektu
Zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-01Demand response in energy-efficient residential buildings IA 6-7/20 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-01-02Renewable-intensive, energy positive homes IA 4-6/12 6-7
Zmiany w procesach przemysłowych (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-04Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C RIA 3-5/10 5
HORIZON-CL5-2022-D4-01-05Development of high temperature thermal storage for industrial applications RIA 3-4/8 4-5
Inteligentne rozwiązania w budownictwie (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-03Smarter buildings for better energy performance IA 4-6/12 8
Temat Typ Budżet projekt/cały temat [mln EUR] TRL na koniec projektu
Inteligentne rozwiązania w budownictwie (zamknięcie naboru 24.01.2023)
HORIZON-CL5-2022-D4-02-04Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People) IA 6-9/18 7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-05More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People) IA 6-9.5/18 6-7
Renowacje  (zamknięcie naboru 24.01.2023)
HORIZON-CL5-2022-D4-02-01Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People) IA 7.5/15 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-02Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) IA 5-7.5/15 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-03Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) RIA 4-5/20 5

.

W sprawie powyższych konkursów więcej informacji można uzyskać kontaktując się mailowo z ekspertem KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl.

Finansowanie spoza Horyzontu Europa

Otwarte nabory:

Przyszłość Europy: Konferencja wkrótce sformułuje zalecenia polityczne

future of europePodczas sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która odbyła się w dniach 8–9 kwietnia, omówiono konkretne propozycje.

Przewodniczący i rzecznicy dziewięciu grup roboczych przedstawili na sesji plenarnej połączone według tematycznych obszarów skonsolidowane projekty wniosków. Wnioski oparte były głównie na zaleceniach europejskich paneli obywatelskichpaneli krajowych, a także zostały rozszerzone o pomysły z wielojęzycznej platformy cyfrowej. Wnioski te zostały omówione przez wszystkich członków sesji plenarnych.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak apeluje o dodatkowe fundusze w związku z wojną w Ukrainie

zdjeciemarszalkazflagami7 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z jej głównych punktów była debata na temat skutków wojny w Ukrainie dla polityki spójności i współpracy transgranicznej, podczas której Marszałek zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania związane z wojną i pomocą uchodźców z perspektywy województwa wielkopolskiego i innych polskich samorządów.

Nie używajmy eufemizmów mówiąc o zawieszeniu współpracy z Rosją. Ta współpraca została zamordowana, utopiona we krwi, zburzona i zgwałcona przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej!” zaapelował Marek Woźniak. Zwrócił również uwagę na konieczność mobilizacji dodatkowych funduszy na wsparcie dla uchodźców. Zaznaczając, że docenia uruchomienie pakietu CARE, który dotyczy działań w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie. Marszałek podkreślił, że jest on niewystarczający, ponieważ odnosi się do niewykorzystanych środków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w przypadku Polski blisko 100% funduszy zostało już zakontraktowanych. Wtórowali mu inni członkowie Europejskiego Komitetu Regionów, akcentując, że dodatkowe mechanizmy finansowe są potrzebne, ponieważ polityka spójności stała się podstawowym źródłem wsparcia dla Ukrainy i uchodźców w Europie, a potrzebna jest długoterminowa pomoc, która będzie adekwatną odpowiedzią w obliczu tego kryzysu.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak apeluje o podjęcie działań na rzecz przyszłości demokracji w Ukrainie

mintetianayehorovalutsenkoimarekwozniakMarek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął dzisiaj udział w nadzwyczajnej wizycie studyjnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) do Rzeszowa. Jej gościem specjalnym była Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej, która uczestniczyła w wydarzeniu na zaproszenie Marszałka, jako przedstawicielka regionu partnerskiego Wielkopolski. W Rzeszowie obecni byli również: Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform; Younous Omarjee, przewodniczący komisji ds. polityki regionalnej w Parlamencie Europejskim; Małgorzata Jarosińska-Jedynak, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wybrani przedstawiciele europejskich samorządów. Wydarzenie otworzył Przewodniczący KR Apostolos Tzizikostas wraz z gospodarzem – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Czytaj więcej...