Przejdź do treści

Dzień informacyjny w trybie online dot. składania wniosków do Akcji kluczowej 3. Programu Erasmus + !

erasmus logoWielkimi krokami zbliża się sesja informacyjna poświęcona przebiegowi procedury aplikowania w przyszłorocznym naborze wniosków dotyczących współpracy ze społeczeństwem obywatelskim (edukacja, szkolenia oraz młodzież) o dotacje operacyjne w ramach Akcji kluczowej 3. programu Erasmus + ! Organizatorem wydarzenia jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (ang. European Education and Culture Executive Agency, EACEA). Zapisz w kalendarzu datę – 16 listopada – i godzinę 14:00, by nie zapomnieć o uczestnictwie!

Co musisz wiedzieć o dotacjach operacyjnych już teraz?

Nabory CSC-EDU (Współpraca społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie nauki oraz szkoleń, ang. Civil Society Cooperation in the field of Education and Training)  i CSC-Youth (Współpraca społeczeństwa obywatelskiego na rzecz młodzieży, ang. Civil Society Cooperation in the field of Youth) 2022 to zaproszenia do składania wniosków o unijne dotacje operacyjne w zakresie kształcenia, szkoleń oraz młodzieży w ramach programu Erasmus +. Dotacje operacyjne stanowią ogólne wsparcie finansowe dla organizacji europejskich (przede wszystkim organizacje pozarządowe, stowarzyszenia-wolontariaty, fundacje, organizacje non-profit), których działalność przyczynia się do realizacji strategicznych celów unijnej polityki w całej Europie. W przeciwieństwie do dotacji na działania, dotacje operacyjne nie wspierają konkretnego projektu, zaś roczny budżet operacyjny danej organizacji lub jego część. Dotacje operacyjne są zawsze udzielane pojedynczym beneficjentom oraz wspierają program działań wyłącznie jednej organizacji. W kontekście umów o dotacje operacyjne obowiązują te same zasady, co w przypadku dotacji na działania, jednak nie dokonuje się w nich rozróżnienia na koszty pośrednie i bezpośrednie. Więcej informacji o naborach dostępnych jest tutaj i tu.

Czytaj więcej...

Europejski Szczyt Biznesu i Środowiska 2021: Zwiększanie efektywności działań przedsiębiorstw na rzecz przyrody!

ebns 2021W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2021 r. liderzy biznesu oraz przedstawiciele świata polityki zgromadzą się na Europejskim Szycie Biznesu i Środowiska 2021, które jest politycznym i merytorycznym forum wysokiego szczebla. Organizatorom wydarzenia zależy na zmobilizowaniu społeczności biznesu oraz na wzmocnieniu europejskiego ruchu „Biznes na rzecz różnorodności biologicznej”, do którego wzywa unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Wydarzenie odbędzie się w j. angielskim w trybie zdalnym.

Dlaczego podejmowana tematyka jest istotna?

W sytuacji, gdy biznes oraz finanse stają się coraz bardziej świadome swojej zależności od przyrody, dostrzegają że istnieją już skuteczne rozwiązania biznesowe, które mają na celu przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz kryzysowi klimatycznemu, a wiele z tych rozwiązań jest korzystnych finansowo. Aby móc wprowadzić takie modele na szerszą skalę, konieczna jest gruntowana oraz szeroka zmiana sposobu myślenia liderów biznesowych. Europejski Szczyt Biznesu i Środowiska ułatwi uczestnikom dzielenie się najlepszymi praktykami, doświadczeniami i rozwiązaniami przedsiębiorstw oraz sieci biznesowych z całej Europy i regionów, w których funkcjonują przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Na Zielonej Ścieżce: poznaj nową unijną inicjatywę dot. ochrony środowiska przez młodych ludzi!

ryśNa Zielonej Ścieżce (ang. On the Green Track) to kampania Unii Europejskiej na rzecz bioróżnorodności i przyrody realizowana we współpracy z Globalną Siecią Młodzieży na rzecz Różnorodności Biologicznej (Global Biodiversity Youth Network, GYBN). Inicjatywa skierowana jest do młodych ludzi (przedział wiekowy 18 – 30 lat) i co ważne przeprowadzona zostanie w trakcie Europejskiego Roku Młodzieży, który przypada na 2022 r.

Skąd pomysł na kampanię?

Żyjemy w czasach wielu kryzysów – zmiany klimatyczne, degradacja środowiska naturalnego i jego utrata są ze sobą wzajemnie powiązane zagrażając zwierzętom i roślinom, które stanowią podwaliny naszej egzystencji. Przyroda jest niezbędna dla powietrza, którym oddychamy i dla wody, którą pijemy. Natura daje nam żywność, lekarstwa i schronienia, a także napędza naszą gospodarkę, równolegle chroniąc zdrowie ludzi i planety, dobrobyt ekonomiczny oraz zrównoważony rozwój.

Podczas Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Różnorodności Biologicznej (COP15), która odbywać się będzie w dniach 25 kwietnia – 8 maja 2022 r., koniecznym jest, aby globalni liderzy wypracowali nowe porozumienie celem ochrony ludzi i planety, a także by wyznaczyli konkretny scenariusz, w którym w przyszłości społeczeństwo będzie mogło żyć w harmonii z naturą.

Czytaj więcej...

Obszary tematyczne związane z GOZ w Horyzoncie Europa – konkursy na 2022 rok

horizon europe logoZmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią poważne zagrożenie dla Europy i świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Jedynym z jego fundamentów są gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i biogospodarka, czyli nowe, zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem aktualnych konkursów w programie Horyzont Europa, dotyczących tych obszarów.

Wizja działań dla Europy, którą odzwierciedla program Horyzont Europa, jest oparta na prostym fundamencie – zrównoważona, sprawiedliwa i dostatnia przyszłość dla ludzi oraz planety w oparciu o europejskie wartości, a ma zostać osiągnięta poprzez:

  • przeciwdziałanie zmianie klimatu (35% celu budżetowego),
  • pomoc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju,
  • zwiększenie unijnej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

Odpowiedzią Europy na potrzebę zmian jest Europejski Zielony Ład, który jest nie tylko nową polityką UE, ale nową strategią wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Cele są ambitne:

  • transformacja gospodarki UE z myślą o zrównoważonej przyszłości,
  • całkowita neutralność klimatyczna Europy od 2050 roku.

Czytaj więcej...

Zarejestruj się na wydarzenie online dotyczące unijnej misji na rzecz walki z nowotworami oraz Europejskiego Planu Walki z Rakiem !

choroby nowotworoweZastanawiasz się jakie działania podejmuje Unia Europejska w kontekście walki z nowotworami? Weź udział w webinarium dot. misji na rzecz walki z rakiem oraz Europejskiego Planu Walki w Rakiem, które odbędzie się 24 listopada br. w godz. 15:30-17:00. 

Dlaczego podejmowana tematyka jest istotna?

Choroby nowotworowe mogą dotyczyć każdego bez względu na wiek, płeć, status społeczny i stanowią ogromne obciążenie zarówno dla pacjentów i ich rodzin, jak również dla całego społeczeństwa. Jeśli nie zostają podjęte dodatkowe działania, do 2035 r. wzrośnie liczba osób, u których zostanie zdiagnozowana choroba nowotworowa, w Europie z obecnych 3,5 mln do ponad 4,3 mln. 

Jakie działania podejmuje Unia Europejska?

29 września 2021 r. rozpoczęła się unijna misja dotycząca walki z rakiem, która wraz z Europejskim Planem Walki z Rakiem przyjętym 3 lutego 2021 r., ma na celu poprawę jakości życia ponad 3 mln osób do 2030 r., poprzez działania prewencyjne, leczenie i umożliwienie osobom chorym na raka oraz ich rodzinom, dłuższego i lepszego życia.

Udział w wydarzeniu umożliwi zapoznanie się z informacjami dot. misji na rzecz walki z rakiem – jakie są jej cele i w jaki sposób mają one zostać osiągnięte, a także uzyskanie wiadomości na temat realizacji Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest w tym miejscu.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KE

Zabierz głos ws. cyfryzacji sektora energetycznego!

pexels sora shimazaki 5668869Komisja Europejska jest w trakcie prac nad planem działania w sprawie cyfryzacji systemu energetycznego. Uruchomione przez KE konsultacje społeczne mają ułatwić rozpoznanie opinii zainteresowanych stron i osób prywatnych w tym przedmiocie. Pytania zawarte w kwestionariuszu zostały podzielone na sekcje, które odnoszą się do wielu aspektów cyfryzacji systemu energetycznego. Kwestionariusz można wypełnić do 24 stycznia 2022 r.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Komisji Europejskiej zależy na poznaniu opinii obywateli UE, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk gospodarczych i przemysłu, w tym przedsiębiorstw energetycznych i firm z branży teleinformatycznej, organów publicznych, partnerów lokalnych, gospodarczych i społecznych, w tym organizacji pozarządowych, organizacji konsumenckich, a także środowisk akademickich i instytutów badawczych oraz przedstawicieli z sektora cyfrowego i energetycznego.

Czytaj więcej...

Komisja, Breakthrough Energy Catalyst i Europejski Bank Inwestycyjny rozwijają partnerstwo w zakresie technologii klimatycznych

pexels oleg magni 2058140Na Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26) w Glasgow przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, założyciel Breakthrough Energy Bill Gates i prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer oficjalnie zawarli pionierskie partnerstwo, które pobudzi inwestycje w najważniejsze technologie klimatyczne. Dzisiejsze podpisanie protokołu ustaleń jest następstwem pierwotnego ogłoszenia z czerwca 2021 r. podczas konferencji ministerialnej dotyczącej inicjatywy „Mission Innovation”.

Nowe partnerstwo między Komisją, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Breakthrough Energy Catalyst uruchomi do 820 mln EUR (1 mld USD) w latach 2022–2026 w celu przyspieszenia wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii, które pomogą zrealizować ambicje Europejskiego Zielonego Ładu i cele klimatyczne UE na 2030 r. Oczekuje się, że każde euro pozyskane z środków publicznych spowoduje efekt dźwigni rzędu dalszych trzech euro z funduszy prywatnych. Inwestycje będą ukierunkowane na projekty wewnątrz UE o wysokim potencjale w czterech sektorach:

  • zielony wodór;
  • zrównoważone paliwa lotnicze;
  • bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza oraz
  • długoterminowe magazynowanie energii.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: Czas działać! Wyzwanie klimatyczne wymaga od nas inwestowania w innowacje wysokiego ryzyka i likwidacji dodatkowych kosztów, związanych z komercjalizacją nowych zielonych technologii. Oczekuję, że technologie te wejdą na rynek jak najszybciej. Partnerstwo UE i Catalyst jest kolejnym krokiem w stronę uczynienia Europy pierwszym zeroemisyjnym kontynentem innowacji klimatycznych. Spodziewam się, że państwa członkowskie, przemysł i inne podmioty przyłączą się do klimatycznego wyścigu innowacji.

Czytaj więcej...

Zestaw informacyjny dla miast zainteresowanych udziałem w misji UE

smart cities missionKomisja Europejska opublikowała zestaw informacyjny dla miast pt. „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030”. Publikacja zawiera wyczerpujące informacje na temat unijnej misji i dedykowana jest miastom, które chcą wziąć w niej udział.

Zestaw informacyjny składa się z dwóch części. Część I „Zrozumieć misję miast” to praktyczny przewodnik, który pomoże miastom przygotować się do uczestnictwa w misji. Część II „Krótki przewodnik po neutralności klimatycznej miast” określa zasoby i strategie na rzecz neutralności klimatycznej, które można wdrożyć na poziomie miasta.

Czytaj więcej...

Komisja wzmacnia cyberbezpieczeństwo urządzeń i produktów bezprzewodowych

pexels tracy le blanc 607812Komisja podjęła dziś działania mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa urządzeń bezprzewodowych dostępnych na rynku europejskim. Ponieważ telefony, inteligentne zegarki, monitory aktywności i bezprzewodowe zabawki są coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu, rośnie ryzyko cyberzagrożeń w odniesieniu do każdego konsumenta. Przyjęty dziś akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń bezprzewodowych przed ich sprzedażą na rynku UE. W akcie tym ustanowiono nowe wymogi prawne dotyczące zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, które producenci będą musieli uwzględnić przy projektowaniu i wytwarzaniu wspomnianych produktów. Akt ten zapewni również ochronę prywatności i danych osobowych obywateli, zapobiegnie ryzyku oszustw pieniężnych, a także zapewni większą odporność naszych sieci komunikacyjnych.

Margrethe Vestager,wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Chcecie Państwo, aby należące do Was przedmioty podłączone do internetu były bezpieczne. Jak bowiem inaczej korzystać z nich przy prowadzeniu działalności gospodarczej i w prywatnej komunikacji? Ustanawiamy teraz nowe zobowiązania prawne w celu ochrony cyberbezpieczeństwa urządzeń elektronicznych.

Czytaj więcej...

Pobudzanie transformacji ekologicznej w Europie: Komisja inwestuje 1,5 mld euro w innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii

logo komisjaKomisja ogłasza dziś drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących dużych projektów w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Z budżetu funduszu innowacyjnego wynoszącego 1,5 mld euro będą finansowane przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans powiedział: Fundusz innowacyjny pomaga zwiększyć skalę rozwiązań technologicznych niezbędnych do przejścia na zieloną gospodarkę. Dzięki obecnemu zaproszeniu będziemy wspierać innowacyjne projekty, przyspieszając ich rozwój i umożliwiając jak najszybsze wprowadzenie na rynek. Inwestycja ta będzie wspierać dekarbonizację gospodarki europejskiej, torując drogę do neutralności klimatycznej w 2050 r. i wzmacniając wiodącą pozycję Europy w dziedzinie technologii w skali globalnej.

Czytaj więcej...