Przejdź do treści

Ukraińscy uchodźcy na terenie Wielkopolski

na terenie wlkpWojna w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 roku, wywołała szereg konsekwencji dla Polski. Jedną z nich jest ruch migracyjny uchodźców wojennych uciekających z terytorium Ukrainy. Od 14 marca 2022 roku na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa prowadzona jest ewidencja ukraińskich uchodźców wojennych. Nadanie numeru PESEL oraz statusu cudzoziemca „UKR” legalizuje pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozwala na dostęp do szeregu usług publicznych. Na podstawie danych publikowanych na stronie www.dane.gov.pl przeprowadzono analizę na temat przybyłych uchodźców w kontekście legalizacji pobytu oraz korzystania z usług polskiego systemu edukacji.

Zob. więcej: https://wbpp.poznan.pl/151/111/ukrainscy-uchodzcy-na-terenie-wielkopolski.html

Autor: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Klimat, energia i transport: webinaria wprowadzające w tematy konkursowe klastra 5

klaster 5 logoW związku z dużym zainteresowaniem tematami konkursowymi w klastrze 5 programu Horyzont Europa zachęcamy do obejrzenia trzech webinariów wprowadzających do tematyki energetycznej i wskazujących gdzie szukać szczegółowych opisów dostępnych konkursów. Webinaria są dostępne do obejrzenia w dowolnej chwili na kanale YouTube NCBR.

 1. Dostawy i magazynowanie energii. Klaster 5 Klimat, energia i transport – kierunki Międzysektorowe działania na rzecz klimatu oraz Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii.

Prezentacja

Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii – nabór do 27 października 2022 w 8 tematach (4 RIA, 4 IA); nabór do 10 stycznia 2023 w 9 tematach (7 RIA, 2 IA)

 1. Wykorzystanie energii. Klaster 5 Klimat, energia i transport – kierunek Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii.

Prezentacja

Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii – 10 tematów o łącznym budżecie 148 mln euro. Nabory do 6 września 2022 i 24 stycznia 2023. Tematy obejmują projekty badawczo-innowacyjne (RIA) i innowacyjne (IA), dotyczą efektywności energetycznej, procesów przemysłowych, inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz renowacji budynków.

CZYTAJ TAKŻE: Nadchodzą konkursy Horyzontu Europa dotyczące budownictwa

 1. Tematy konkursów w obszarze Transport Horyzontu Europa – kierunek 6 oraz partnerstwa.

Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów – nabór do 6 września 2022  w 7 tematach (3 RIA, 4 IA).

Prezentacja

Staże naukowe we Wspólnym Centrum Badawczym KE (JRC)

jrc logoWspólne Centrum Badawcze UE (Joint Research Centre – JRC) zachęca do udziału w płatnych stażach organizowanych przez instytuty naukowo-badawcze JRC. Udział w stażu jest dedykowany dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali dyplom nie później niż 5 lat temu.

Celem jest zdobycie doświadczenia przez absolwentów uczelni.  Staże realizowane są w obszarach tematycznych strategicznych dla Unii Europejskiej (takich jak m.in.: analiza danych, finanse i ekonomia, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja, zdrowie, energetyka jądrowa, klimat, bezpieczeństwo, energia).

Staże rozpoczynają się 1 października 2022 roku i trwają 5 miesięcy.  W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przesunięcie daty rozpoczęcia lub skrócenie stażu, jednak nie może on być krótszy niż trzy miesiące.

Lokalizacja:

 • Ispra (Włochy)
 • Geel (Belgia)
 • Petten (Holandia)
 • Karlsruhe (Niemcy)

Uczestnicy stażu otrzymają wynagrodzenie (zgodnie z decyzją KE).

Więcej informacji na stronie JRC.

Komisja zwiększyła budżet programu Horyzont Europa o prawie 562 mln euro

horizon europe logoKomisja Europejska przyjęła dziś zmianę Programu Pracy Horyzontu Europa na lata 2021–2022, zwiększając budżet o prawie 562 mln euro, w celu wsparcia innowacji ekologicznych, cyfrowych i w obszarze zdrowia oraz pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie prawie 16 mld euro.

– Te dodatkowe inwestycje w badania naukowe i innowacje pomogą nam w realizacji kluczowych strategii politycznych. Program Horyzont Europa jest nie tylko programem nakierowanym na przyszłość, aby stworzyć zdrowszą, bardziej ekologiczną i cyfrową Europę, ale także pokazuje swoją solidarność we wspieraniu przesiedlonych naukowców z Ukrainy – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Z tej dodatkowej kwoty 507,1 mln euro przeznaczono na pięć misji UE, które stanowią nowy i innowacyjny sposób znajdowania rozwiązań największych, stojących przed nami problemów, dzięki współpracy ludzi w Europie i poza nią. Zainicjowane we wrześniu 2021 r., misje mają za zadanie dążyć do osiągnięcia ambitnych celów w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska do 2030 r. Zostanie wystosowanych 17 nowych zaproszeń do składania wniosków, które obejmą misję walki z rakiem, misję dotyczącą paktu na rzecz zdrowych gleb w Europie, misję w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz misję odbudowy naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r. Chodzi w szczególności o wspólne zaproszenie obejmujące dwie ostatnie misje, a także dodatkowe działania wspierające wszystkie pięć misji, w tym misję w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast.

Czytaj więcej...

Trwa nabór wniosków na tematy związane z bateriami

horizon europe logoDo 6 września 2022 roku trwa nabór wniosków na tematy związane z bateriami, z budżetem wynoszącym 133 mln euro. Wyłonione w konkursie projekty mają przyczynić się do:

 • wygenerowania nowej wiedzy i nowych technologii w zakresie materiałów wykorzystywanych w bateriach, ogniwach, produkcji, recyklingu;

 • przyspieszenia rozwoju innowacyjnego, konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu zajmującego się produkcją baterii w Europie

 • Demonstracji wykorzystania baterii w stacjonarnych magazynach energii oraz w pojazdach / statkach / statkach powietrznych (we współpracy z i partnerstwami);

Lista 10 tematów konkursowych obejmuje:

 1. HORIZON-CL5-2022-D2-01-01: Sustainable processing and refining of battery grade graphite
 2. HORIZON-CL5-2022-D2-01-02: Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies
 3. HORIZON-CL5-2022-D2-01-03: Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing)
 4. HORIZON-CL5-2022-D2-01-04: Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design
 5. HORIZON-CL5-2022-D2-01-05: Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications
 6. HORIZON-CL5-2022-D2-01-06: Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells)
 7. HORIZON-CL5-2022-D2-01-07: Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment
 8. HORIZON-CL5-2022-D2-01-08: Coordination of large-scale initiative on future battery technologies
 9. HORIZON-CL5-2022-D2-01-09: Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation
 10. HORIZON-CL5-2022-D2-01-10: Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na portalu Funding and Tenders Opportunities oraz na stronie partnerstwa BATT4EU.

Tech2Market – konkurs dla startupów w EIT Manufacturing

eit manufacturingEIT Manufacturing zaprasza startupy do udziału w programie akceleracyjnym Tech2Market, którego celem jest wprowadzanie rozwiązań deeptech na rynek branży produkcyjnej.  Aplikacje przyjmowane są do 31 maja 2022 r.

W ramach programu poszukiwane są w szczególności projekty z obszarów:

 • elastycznych systemów dla konkurencyjnej produkcji,
 • systemów o niskim śladzie środowiskowym,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz ekologicznej produkcji,
 • cyfrowych i współpracujących rozwiązań dla innowacyjnych ekosystemów produkcyjnych,
 • współpracy człowiek-maszyna na rzecz produkcji zrównoważonej społecznie.

Czytaj więcej...

Konferencja w sprawie przyszłości Europy zakończyła prace

konferencja ws przyszlosci europy logoW Dniu Europy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Rady otrzymali sprawozdanie końcowe zawierające propozycje reform UE.

Podczas uroczystości zamykającej, która odbyła się dzisiaj w Strasburgu, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, w imieniu prezydencji Rady – prezydent Emmanuel Macron, oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymali od współprzewodniczących zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy sprawozdanie końcowe z jej wyników.

Czytaj więcej...

Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego - badanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

wielkopolska ekoBadanie, którego wyniki są przedmiotem niniejszego raportu, zrealizowane przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, poświęcone było tematyce świadomości ekologicznej mieszkańców województwa wielkopolskiego, postrzegania środowiska przyrodniczego i jego wpływu na życie codzienne. W pierwszej kolejności publikujemy wyniki badania dla zagadnienia stanu środowiska przyrodniczego, w tym najważniejsze zdaniem respondentów problemy środowiska przyrodniczego. Pytania dotyczyły między innymi oceny stanu środowiska przyrodniczego, tego jak istotne, zdaniem respondentów, jest to zagadnienie dla mieszkańców Polski oraz województwa wielkopolskiego. Z badania dowiadujemy się także skąd mieszkańcy województwa wielkopolskiego czerpią informację na temat stanu środowiska przyrodniczego, od czego ich zdaniem w największym stopniu zależy stan środowiska przyrodniczego oraz kto jest odpowiedzialny za kształtowanie postaw i zachowań ekologicznych. 

https://wbpp.poznan.pl/133/111/swiadomosc-ekologiczna-mieszkancow-wojewodztwa-wielkopolskiego-wyniki-badania-cz-1.html

https://wbpp.poznan.pl/147/111/swiadomosc-ekologiczna-mieszkancow-wojewodztwa-wielkopolskiego-wyniki-badania-cz-2.html

Europejska Unia Zdrowotna: europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia dla ludzi i nauki

european data health logoKomisja Europejska zainaugurowała dziś europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS), która jest jednym z głównych fundamentów silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. EHDS pomoże UE osiągnąć znaczny postęp w sposobie świadczenia opieki zdrowotnej obywatelom w całej Europie. Umożliwi ona pacjentom kontrolowanie ich danych dotyczących zdrowia i wykorzystanie tych danych w ich kraju lub w innych państwach członkowskich. Wspiera prawdziwy jednolity rynek cyfrowych usług i produktów zdrowotnych. Zapewnia również spójne, wiarygodne i skuteczne ramy wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych, innowacji, kształtowania polityki i działań regulacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wysokimi unijnymi standardami ochrony danych.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Margaritis Schinas powiedział: Jestem dumny, że mogę ogłosić pierwszą wspólną unijną przestrzeń danych w konkretnym obszarze. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie „nowym początkiem” unijnej polityki cyfrowej w dziedzinie zdrowia, co sprawi, że dane dotyczące zdrowia będą mogły służyć obywatelom i nauce. Dziś tworzymy podstawy bezpiecznego i godnego zaufania dostępu do danych dotyczących zdrowia, w pełni zgodnego z podstawowymi wartościami, na których opiera się UE.

Czytaj więcej...

Zaproszenie konferencję wieńczącą realizację projektu RegiaMobil – 19 maja 2022 r., 9:30-16:00

interrregSzanowni Państwo,

Partnerzy projektu RegiaMobil mają przyjemność zaprosić na konferencję kończącą realizację projektu RegiaMobil, która odbędzie się 19 maja w godz. 9:30-16:00 w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli przy rue Montoyer 21.

Projekt „RegiaMobil – usprawnianie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich” współrealizowany jest przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności osób mieszkających na obszarach wiejskich poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań w zakresie transportu publicznego, a także poprawa dostępności regionów peryferyjnych i przygranicznych do korytarzu sieci bazowej TEN-T. Partnerem wiodącym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Saksonii. W projekcie uczestniczą także partnerzy z Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier i Włoch.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Z programem konferencji można zapoznać się w tym miejscu. Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Zapraszamy serdecznie!

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli