Przejdź do treści

Komisja zwiększyła budżet programu Horyzont Europa o prawie 562 mln euro

horizon europe logoKomisja Europejska przyjęła dziś zmianę Programu Pracy Horyzontu Europa na lata 2021–2022, zwiększając budżet o prawie 562 mln euro, w celu wsparcia innowacji ekologicznych, cyfrowych i w obszarze zdrowia oraz pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie prawie 16 mld euro.

– Te dodatkowe inwestycje w badania naukowe i innowacje pomogą nam w realizacji kluczowych strategii politycznych. Program Horyzont Europa jest nie tylko programem nakierowanym na przyszłość, aby stworzyć zdrowszą, bardziej ekologiczną i cyfrową Europę, ale także pokazuje swoją solidarność we wspieraniu przesiedlonych naukowców z Ukrainy – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Z tej dodatkowej kwoty 507,1 mln euro przeznaczono na pięć misji UE, które stanowią nowy i innowacyjny sposób znajdowania rozwiązań największych, stojących przed nami problemów, dzięki współpracy ludzi w Europie i poza nią. Zainicjowane we wrześniu 2021 r., misje mają za zadanie dążyć do osiągnięcia ambitnych celów w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska do 2030 r. Zostanie wystosowanych 17 nowych zaproszeń do składania wniosków, które obejmą misję walki z rakiem, misję dotyczącą paktu na rzecz zdrowych gleb w Europie, misję w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz misję odbudowy naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r. Chodzi w szczególności o wspólne zaproszenie obejmujące dwie ostatnie misje, a także dodatkowe działania wspierające wszystkie pięć misji, w tym misję w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast.

Czytaj więcej...

Trwa nabór wniosków na tematy związane z bateriami

horizon europe logoDo 6 września 2022 roku trwa nabór wniosków na tematy związane z bateriami, z budżetem wynoszącym 133 mln euro. Wyłonione w konkursie projekty mają przyczynić się do:

 • wygenerowania nowej wiedzy i nowych technologii w zakresie materiałów wykorzystywanych w bateriach, ogniwach, produkcji, recyklingu;

 • przyspieszenia rozwoju innowacyjnego, konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu zajmującego się produkcją baterii w Europie

 • Demonstracji wykorzystania baterii w stacjonarnych magazynach energii oraz w pojazdach / statkach / statkach powietrznych (we współpracy z i partnerstwami);

Lista 10 tematów konkursowych obejmuje:

 1. HORIZON-CL5-2022-D2-01-01: Sustainable processing and refining of battery grade graphite
 2. HORIZON-CL5-2022-D2-01-02: Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies
 3. HORIZON-CL5-2022-D2-01-03: Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing)
 4. HORIZON-CL5-2022-D2-01-04: Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design
 5. HORIZON-CL5-2022-D2-01-05: Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications
 6. HORIZON-CL5-2022-D2-01-06: Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells)
 7. HORIZON-CL5-2022-D2-01-07: Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment
 8. HORIZON-CL5-2022-D2-01-08: Coordination of large-scale initiative on future battery technologies
 9. HORIZON-CL5-2022-D2-01-09: Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation
 10. HORIZON-CL5-2022-D2-01-10: Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na portalu Funding and Tenders Opportunities oraz na stronie partnerstwa BATT4EU.

Tech2Market – konkurs dla startupów w EIT Manufacturing

eit manufacturingEIT Manufacturing zaprasza startupy do udziału w programie akceleracyjnym Tech2Market, którego celem jest wprowadzanie rozwiązań deeptech na rynek branży produkcyjnej.  Aplikacje przyjmowane są do 31 maja 2022 r.

W ramach programu poszukiwane są w szczególności projekty z obszarów:

 • elastycznych systemów dla konkurencyjnej produkcji,
 • systemów o niskim śladzie środowiskowym,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz ekologicznej produkcji,
 • cyfrowych i współpracujących rozwiązań dla innowacyjnych ekosystemów produkcyjnych,
 • współpracy człowiek-maszyna na rzecz produkcji zrównoważonej społecznie.

Czytaj więcej...

Konferencja w sprawie przyszłości Europy zakończyła prace

konferencja ws przyszlosci europy logoW Dniu Europy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Rady otrzymali sprawozdanie końcowe zawierające propozycje reform UE.

Podczas uroczystości zamykającej, która odbyła się dzisiaj w Strasburgu, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, w imieniu prezydencji Rady – prezydent Emmanuel Macron, oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymali od współprzewodniczących zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy sprawozdanie końcowe z jej wyników.

Czytaj więcej...

Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego - badanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

wielkopolska ekoBadanie, którego wyniki są przedmiotem niniejszego raportu, zrealizowane przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, poświęcone było tematyce świadomości ekologicznej mieszkańców województwa wielkopolskiego, postrzegania środowiska przyrodniczego i jego wpływu na życie codzienne. W pierwszej kolejności publikujemy wyniki badania dla zagadnienia stanu środowiska przyrodniczego, w tym najważniejsze zdaniem respondentów problemy środowiska przyrodniczego. Pytania dotyczyły między innymi oceny stanu środowiska przyrodniczego, tego jak istotne, zdaniem respondentów, jest to zagadnienie dla mieszkańców Polski oraz województwa wielkopolskiego. Z badania dowiadujemy się także skąd mieszkańcy województwa wielkopolskiego czerpią informację na temat stanu środowiska przyrodniczego, od czego ich zdaniem w największym stopniu zależy stan środowiska przyrodniczego oraz kto jest odpowiedzialny za kształtowanie postaw i zachowań ekologicznych. 

https://wbpp.poznan.pl/133/111/swiadomosc-ekologiczna-mieszkancow-wojewodztwa-wielkopolskiego-wyniki-badania-cz-1.html

https://wbpp.poznan.pl/147/111/swiadomosc-ekologiczna-mieszkancow-wojewodztwa-wielkopolskiego-wyniki-badania-cz-2.html

Europejska Unia Zdrowotna: europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia dla ludzi i nauki

european data health logoKomisja Europejska zainaugurowała dziś europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS), która jest jednym z głównych fundamentów silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. EHDS pomoże UE osiągnąć znaczny postęp w sposobie świadczenia opieki zdrowotnej obywatelom w całej Europie. Umożliwi ona pacjentom kontrolowanie ich danych dotyczących zdrowia i wykorzystanie tych danych w ich kraju lub w innych państwach członkowskich. Wspiera prawdziwy jednolity rynek cyfrowych usług i produktów zdrowotnych. Zapewnia również spójne, wiarygodne i skuteczne ramy wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych, innowacji, kształtowania polityki i działań regulacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wysokimi unijnymi standardami ochrony danych.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Margaritis Schinas powiedział: Jestem dumny, że mogę ogłosić pierwszą wspólną unijną przestrzeń danych w konkretnym obszarze. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia będzie „nowym początkiem” unijnej polityki cyfrowej w dziedzinie zdrowia, co sprawi, że dane dotyczące zdrowia będą mogły służyć obywatelom i nauce. Dziś tworzymy podstawy bezpiecznego i godnego zaufania dostępu do danych dotyczących zdrowia, w pełni zgodnego z podstawowymi wartościami, na których opiera się UE.

Czytaj więcej...

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski na posiedzeniu Europejskich Regionów Rolniczy AgriRegions w Brukseli

zdjęcie nr 2 mniejszeW dniu 29 kwietnia Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wziął udział w posiedzeniu Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych AgriRegions w Brukseli. W czasie wizyty Wicemarszałek spotkał się również z Adamem Jarubasem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, która zajmuje się sprawami rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG Agri). W spotkaniach uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Czesław Cieślak oraz Szymon Wdowczyk, Wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak na sesji plenarnej KR mówi o kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie

marszalek_marek_wozniakW dniach 27-28 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Była to pierwsze spotkanie samorządowców z UE na tym forum od wybuchu wojny w Ukrainie i to ona była głównym tematem posiedzeń.  W sesji plenarnej wzięła udział Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej – regionu partnerskiego Wielkopolski.

Wojna w Ukrainie była także główną częścią posiedzenia Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów. Zabierając w niej głos Marszałek Woźniak podkreślił, że „to nie jest wojna o zasoby terytorialne, ale o wartości. Rosja nie toleruje demokratycznych wartości w swoim otoczeniu”. Odwołał się w tym kontekście do swojego udziału w tworzeniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) w ramach KR, która funkcjonuje od 2011 r. Zaznaczając, że inicjatywa ta może pochwalić się sukcesami w zakresie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, wyraził ubolewanie, że nie przyczyniła się ona do zapewnienia bezpieczeństwa wschodnim sąsiadom Unii Europejskiej. Marszałek Woźniak podkreślił jednocześnie, iż już teraz należy zacząć myśleć o odbudowie Ukrainy w przyszłości, gdyż będzie ona miała ogromną skalę.

Czytaj więcej...

1,2 mld euro czeka na innowatorów zajmujących się tematyką transportu

klaster 5Naukowcy i przedsiębiorcy zainteresowani tematyką transportu wciąż mogą ubiegać się o granty w tej dziedzinie, zarówno w ramach konkursów klastra 5 Klimat, energia, mobilność, jak i zaproszeń do składania wniosków publikowanych w ramach partnerstw europejskich.

W ramach klastra 5 wkrótce otwarte zostaną tematy konkursowe (HORIZON-CL5-2022-D6-02), które obejmują wyzwania związane z logistyką, mobilnością w miastach i infrastrukturą transportową. Całkowity budżet konkursu wynosi 91 mln euro, a termin składania wniosków upływa 6 września 2022 r.

Ze szczegółami konkursu zapoznamy Państwa podczas wiosennej edycji Tygodnia z Klastrami. A już teraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na komisyjnym portalu Funding & Tenders.

Również partnerstwo Clean Aviation ogłosiło pierwsze konkursy obejmujące 14 różnych tematów z budżetem wynoszącym ponad 735 mln euro. Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2022 r.

Zainteresowanych zapraszamy na nasze webinarium, które odbędzie się online 11 maja 2022 r.

Również 23 czerwca 2022 roku upływa termin składania wniosków na konkursy ogłoszone w ramach Europe’s Rail Joint Undertaking. Do wyboru mamy 6 tematów, z łącznym budżetem wynoszącym 234 mln euro.

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 (SESAR to badanie ATM – zarządzanie ruchem lotniczym – w ramach jednolitego europejskiego nieba) ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków, każdy z 17 tematami i łącznym budżetem ponad 143 mln euro. Termin składania wniosków w obu naborach (wszystkie 34 tematy) to 13 października 2022 r.

Warto skorzystać z oferowanych możliwości!

Konkursy New European Bauhaus EIT Community. Weź udział w dniu informacyjnym

New European BauhausDo 29 maja 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursach New European Bauhaus EIT Community w obszarach działań na rzecz zaangażowania obywateli oraz współtworzenia przestrzeni publicznej poprzez zaangażowanie obywateli. Zachęcamy do udziału w dniu informacyjnym, który odbędzie się 3 maja br.

New European Bauhaus łączy naukę, technologię, sztukę i kulturę w walce ze zmianami klimatu. W tym celu NEB będzie wspierać przedsięwzięcia mające na celu opracowanie skutecznych rozwiązań na rzecz zrównoważonego stylu życia Europejczyków.  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) aktywnie wspiera Nowy Europejski Bauhaus przeznaczając na ten cel 5 milionów euro w latach 2021-2022.

Czytaj więcej...