Przejdź do treści

Prezydencja czeska w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2022

logo 800x450 021 lipca Czechy przejęły przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety prezydencji przedstawia jej motto: „Europa jako zadanie: nowa myśl, nowy kształt, nowa energia”.

Motto to przypomina, że należy stale dbać o nowoczesność i sprawność Europy. Wyraża ono wolę zwiększania wspólnej wolności, odpowiedzialności, bezpieczeństwa i dobrobytu.

Podczas swojej drugiej prezydencji w Radzie UE Czechy skupią się na pięciu ściśle powiązanych ze sobą priorytetach:

  • zarządzanie kryzysem uchodźczym i odbudowa Ukrainy po wojnie
  • bezpieczeństwo energetyczne
  • wzmacnianie potencjału obronnego i cyberbezpieczeństwa Europy
  • strategiczna odporność europejskiej gospodarki
  • odporność instytucji demokratycznych.

„Europa zmaga się obecnie z wieloma problemami i wyzwaniami, ale jeśli będziemy działać wspólnie i z determinacją, wyjdziemy z tych kryzysów mocniejsi i bardziej odporni” powiedział Petr Fiala podczas prezentacji priorytetów politycznych prezydencji czeskiej (Praga, Hrzánský palác, 15 czerwca 2022).

Źródło: Rada UE, BIWW

Ukraina: Zwiększenie wsparcia w ramach polityki spójności w celu zaradzenia skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę poprzez „elastyczną pomoc dla terytoriów”

logo komisjaKomisja poczyniła kolejny ważny krok, aby pomóc państwom członkowskim, władzom regionalnym i lokalnym oraz partnerom w zaradzeniu skutkom napaści Rosji na Ukrainę, przyjmując „elastyczną pomoc dla terytoriów (FAST-CARE)”. Jest to nowy kompleksowy pakiet, który rozszerza wsparcie udzielane już w ramach działania polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) poprzez oferowanie dalszego wsparcia i większej elastyczności finansowania w ramach polityki spójności.

Czytaj więcej...

Unijna polityka spójności: Komisja przyjmuje umowę o partnerstwie z Polską na lata 2021–2027 o wartości 76,5 mld euro

logo komisjaKomisja przyjęła wczoraj umowę o partnerstwie z Polską, w której określono polską strategię inwestycyjną w ramach polityki spójności na lata 2021–2027 o wartości 76,5 mld EUR. Fundusze polityki spójności będą sprzyjać spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w polskich regionach oraz wspierać realizację kluczowych priorytetów UE, takich jak transformacja ekologiczna i cyfrowa. Fundusze te będą również wspierać konkurencyjny, innowacyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy kraju oraz sprzyjać włączeniu społecznemu i rozwojowi umiejętności osób mających trudności z integracją na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak ponownie wybrany wiceprzewodniczącym KR

zgromadzenieTrwa drugi dzień sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której bierze udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. To wyjątkowe posiedzenie ze względu na wybory nowych władz tego organu doradczego. Europejscy samorządowcy wybrali nowego przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Prezydium. Marszałek Woźniak został ponownie mianowany wiceprzewodniczącym KR i jednocześnie członkiem Prezydium, które jest odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie programu politycznego KR oraz koordynowanie prac posiedzeń plenarnych i komisji tematycznych. Polska jako jedna z pięciu największych delegacji, podobnie jak Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania, ma trzech członków w Prezydium.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r.: powiązanie transformacji ekologicznej i cyfrowej w nowym kontekście geopolitycznym

logo komisjaKomisja przyjęła dziś sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r. pt. „Powiązanie transformacji ekologicznej i cyfrowej w nowym kontekście geopolitycznym”. Na potrzeby przygotowań do przyspieszenia obu transformacji, w sprawozdaniu określono dziesięć kluczowych obszarów działania w celu maksymalizacji synergii i spójności między naszymi ambicjami klimatycznymi i cyfrowymi. Dzięki temu UE wzmocni swoją odporność międzysektorową i otwartą strategiczną autonomię oraz będzie lepiej przygotowana, aby sprostać nowym globalnym wyzwaniom do 2050 r.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, oświadczył: Aby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy uwolnić siłę cyfryzacji. Jednocześnie najistotniejszym elementem transformacji cyfrowej musi być zrównoważony rozwój. Dlatego też w przedstawianym dziś sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej rozważono dokładnie, jak najlepiej dostosować nasze dwojakie cele, szczególnie obecnie, gdy nabierają one istotnego znaczenia dla naszego bezpieczeństwa ze względu na zmiany geopolityczne, z jakimi mamy do czynienia. Przykładowo – od 2040 r. głównym źródłem metali i minerałów nieodzownych na potrzeby nowych technologii mógłby być recykling, o ile tylko Europa rozwiąże problem niedoboru surowców. Zrozumienie wzajemnego oddziaływania obu aspektów dwojakiej transformacji, a jednocześnie dążenie do otwartej strategicznej autonomii, to właściwy kierunek.

Czytaj więcej...

Projekt NetZeroCities ogłasza nabór wniosków dla miast pilotażowych w zakresie dekarbonizacji

NetzerocitiesUnijny projekt NetZeroCities ogłasza nabór wniosków dla miast pilotażowych. Jego celem jest testowanie i wdrożenie innowacyjnego podejścia do szybkiej dekabornizacji w miastach w ciągu dwóch lat. Nabór zostanie otwarty w dniu 5 września 2022 r.

Działania miast pilotażowych obejmą wszystkie obszary tematyczne, które przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, aby zapewnić transformację systemową. Wybrane miasta otrzymają dofinansowanie i praktyczną pomoc od partnerów konsorcjum projektu Net Zero Cities.

Zainteresowane miasta mogą wziąć udział w zbliżających się webinariach na temat różnych aspektów związanych z naborem:

— 4 lipca 2022 r.: Program pilotażowy miast NetZeroCities: Kryteria i procedury wyboru

— 5 września 2022 r.: Sesja przedstawiająca informacji technicznych

Projekt NetZeroCities jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Jednym z jego partnerów jest Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), której członkiem jest województwo wielkopolskie.

Więcej informacji i rejestracja na webinaria:

 https://netzerocities.eu/2022/06/22/call-for-pilot-cities-join-the-information-sessions/

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zielony Ład: pionierskie wnioski mające na celu odbudowę zasobów przyrodniczych Europy do 2050 r. i zmniejszenie o połowę stosowania pestycydów do 2030 r.

logo komisjaKomisja przyjęła dziś pionierskie wnioski mające na celu odbudowę zniszczonych ekosystemów i przywrócenie przyrody w całej Europie, od gruntów rolnych i mórz po lasy i środowisko miejskie. Komisja proponuje również ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka o 50 proc. do 2030 r. Są to sztandarowe wnioski ustawodawcze mające na celu realizację strategii na rzecz bioróżnorodności i strategii „od pola do stołu”, które pomogą zapewnić odporność i bezpieczeństwo dostaw żywności w UE i na całym świecie.

Wniosek dotyczący prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia załamania się ekosystemu i zapobiegania najgorszym skutkom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Odbudowa unijnych terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, ekosystemów morskich, środowisk miejskich i gatunków, które zamieszkują te tereny, jest kluczową i opłacalną inwestycją: w bezpieczeństwo żywnościowe, odporność na zmianę klimatu, zdrowie i dobrostan. W podobny sposób nowe przepisy dotyczące pestycydów chemicznych zmniejszą ślad środowiskowy unijnego systemu żywnościowego, zapewnią ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli i pracowników rolnych, a także pomogą złagodzić straty gospodarcze, które już odnosimy w związku z pogarszającą się jakością gleb i spadkiem liczebności owadów zapylających wynikającym ze stosowania pestycydów. 

Czytaj więcej...

Wicemarszałek Jankowiak na Zgromadzeniu Sieci PURPLE w Brukseli

1 002malyWicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wziął udział w 35. Zgromadzeniu Ogólnym Sieci PURPLE, do której należy Wielkopolska.  Zgromadzenie odbywało się w dniach 14-15 czerwca, a uczestniczyli w nim również przedstawiciele Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biura Wielkopolski w Brukseli.

Sieć PURPLE, czyli Europejska Platforma Regionów Podmiejskich została założona w 2004 roku. Jej działalność związana jest z podnoszeniem poziomu znajomości zagadnień podmiejskich w skali europejskiej, narodowej i regionalnej. Sieć pracuje również nad zapewnieniem zrównoważonego5 rozwoju obszarów podmiejskich, skutkującym podniesieniem poziomu jakości życia zarówno mieszkańców miast, jak i ludności żyjącej na obszarach podmiejskich. – Sieć podejmuje szereg cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców regionów członkowskich. Jestem przekonany, że dzięki temu przyciągnie kolejne europejskie regiony do członkostwa i wspólnego działania na rzecz obszarów podmiejskich – mówi Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Czytaj więcej...

Oferta pracy w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w pełnym wymiarze czasu pracy. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.umww.pl/292---647---k_71---k_72---podinspektor-1-106104942

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Rozwój gospodarki wodorowej tematem wizyty Członka Zarządu Jacka Bogusławskiego w Brukseli

jboguslawski i ambasador 1W dniach 9-10 czerwca podczas wizyty studyjnej do Brukseli Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konferencji „GO Green – rozwiązania wodorowe z Polski i Belgii” zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ambasadę RP w Belgii. Wizyta była również okazją do spotkań z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej oraz Hydrogen Europe – wiodącej organizacji zrzeszającej europejskie przedsiębiorstwa i podmioty publiczne mającej na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej.

Czytaj więcej...