Przejdź do treści

Nadchodzą konkursy Horyzontu Europa dotyczące budownictwa

klaster 5W ramach klastra 5 Klimat, energia i transport Horyzontu Europa otwarte zostaną kolejne konkursy dotyczące budownictwa. Znajdzie się wśród nich 10 tematów o łącznym budżecie 148 mln euro. Tematy obejmują projekty badawczo-innowacyjne (RIA) i innowacyjne (IA), dotyczą efektywności energetycznej, procesów przemysłowych, inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz renowacji budynków.

 

  

 

 

Temat Typ Budżet projekt/cały temat [mln EUR] TRL na koniec projektu
Zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-01Demand response in energy-efficient residential buildings IA 6-7/20 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-01-02Renewable-intensive, energy positive homes IA 4-6/12 6-7
Zmiany w procesach przemysłowych (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-04Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C RIA 3-5/10 5
HORIZON-CL5-2022-D4-01-05Development of high temperature thermal storage for industrial applications RIA 3-4/8 4-5
Inteligentne rozwiązania w budownictwie (zamknięcie naboru 6.09.2022)
HORIZON-CL5-2022-D4-01-03Smarter buildings for better energy performance IA 4-6/12 8
Temat Typ Budżet projekt/cały temat [mln EUR] TRL na koniec projektu
Inteligentne rozwiązania w budownictwie (zamknięcie naboru 24.01.2023)
HORIZON-CL5-2022-D4-02-04Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People) IA 6-9/18 7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-05More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People) IA 6-9.5/18 6-7
Renowacje  (zamknięcie naboru 24.01.2023)
HORIZON-CL5-2022-D4-02-01Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People) IA 7.5/15 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-02Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) IA 5-7.5/15 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-03Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) RIA 4-5/20 5

.

W sprawie powyższych konkursów więcej informacji można uzyskać kontaktując się mailowo z ekspertem KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl.

Finansowanie spoza Horyzontu Europa

Otwarte nabory:

Przyszłość Europy: Konferencja wkrótce sformułuje zalecenia polityczne

future of europePodczas sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która odbyła się w dniach 8–9 kwietnia, omówiono konkretne propozycje.

Przewodniczący i rzecznicy dziewięciu grup roboczych przedstawili na sesji plenarnej połączone według tematycznych obszarów skonsolidowane projekty wniosków. Wnioski oparte były głównie na zaleceniach europejskich paneli obywatelskichpaneli krajowych, a także zostały rozszerzone o pomysły z wielojęzycznej platformy cyfrowej. Wnioski te zostały omówione przez wszystkich członków sesji plenarnych.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak apeluje o dodatkowe fundusze w związku z wojną w Ukrainie

zdjeciemarszalkazflagami7 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z jej głównych punktów była debata na temat skutków wojny w Ukrainie dla polityki spójności i współpracy transgranicznej, podczas której Marszałek zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania związane z wojną i pomocą uchodźców z perspektywy województwa wielkopolskiego i innych polskich samorządów.

Nie używajmy eufemizmów mówiąc o zawieszeniu współpracy z Rosją. Ta współpraca została zamordowana, utopiona we krwi, zburzona i zgwałcona przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej!” zaapelował Marek Woźniak. Zwrócił również uwagę na konieczność mobilizacji dodatkowych funduszy na wsparcie dla uchodźców. Zaznaczając, że docenia uruchomienie pakietu CARE, który dotyczy działań w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie. Marszałek podkreślił, że jest on niewystarczający, ponieważ odnosi się do niewykorzystanych środków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w przypadku Polski blisko 100% funduszy zostało już zakontraktowanych. Wtórowali mu inni członkowie Europejskiego Komitetu Regionów, akcentując, że dodatkowe mechanizmy finansowe są potrzebne, ponieważ polityka spójności stała się podstawowym źródłem wsparcia dla Ukrainy i uchodźców w Europie, a potrzebna jest długoterminowa pomoc, która będzie adekwatną odpowiedzią w obliczu tego kryzysu.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak apeluje o podjęcie działań na rzecz przyszłości demokracji w Ukrainie

mintetianayehorovalutsenkoimarekwozniakMarek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął dzisiaj udział w nadzwyczajnej wizycie studyjnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) do Rzeszowa. Jej gościem specjalnym była Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej, która uczestniczyła w wydarzeniu na zaproszenie Marszałka, jako przedstawicielka regionu partnerskiego Wielkopolski. W Rzeszowie obecni byli również: Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform; Younous Omarjee, przewodniczący komisji ds. polityki regionalnej w Parlamencie Europejskim; Małgorzata Jarosińska-Jedynak, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wybrani przedstawiciele europejskich samorządów. Wydarzenie otworzył Przewodniczący KR Apostolos Tzizikostas wraz z gospodarzem – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Czytaj więcej...

Nabory na ekspertów w partnerstwie Clean Hydrogen

clean hydrogen partnershipPartnerstwo Clean Hydrogen poszukuje ekspertów do oceny wniosków projektowych. Nabór dotyczy różnych obszarów zastosowań, od badań podstawowych po demonstracje na skalę przemysłową, w tym aspektów technicznych i zarządzania projektami. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 kwietnia 2022 r. Partnerstwo jest też stale zainteresowane poszerzaniem o niezależnych ekspertów Europejskiego Panelu Bezpieczeństwa Wodorowego – European Hydrogen Safety Panel (EHSP).

Aplikować do EHSP można postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi TUTAJ

By zarejestrować się jako ekspert  Clean Hydrogen JU call 2022

  1. Zarejestruj swoje dane w internetowej bazie ekspertów w portalu Komisji Europejskiej Funding&Tenders (Experts module).
  2. Wyślij  e-mail wyrażający zainteresowanie  pozycją eksperta w aktualnych konkursach na adres projects@clean-hydrogen.europa.eu podając „numer rejestracyjny eksperta (expert registration number)”. Ten krok jest bardzo istotny dla usprawnienia procesu i szybkiego zidentyfikowania i wybrania eksperta przez Partnerstwo Clean Hydrogen (pod warunkiem, że spełnia on wymagania).

Czytaj więcej...

Konkursy służące rozwojowi Europejskiej Chmury Otwartej Nauki. Zapraszamy na konsultacje

ksiazki20 kwietnia 2022 r. upływa termin składania wniosków w czterech konkursach INFRAEOSC  organizowanych przez Komisję Europejską. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do skonsultowania projektu wniosku z ekspertami KPK.

Chodzi o konkursy INFRAEOSC Destination: Enabling operational, open and FAIR EOSC ecosystem:

  • HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practices (RIA),
  • HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across Europe (RIA),
  • HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters (RIA),
  • HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-04Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software (CSA).

Czytaj więcej...

Pełnomocnik Zarządu Maciej Sytek przedstawia proces transformacji Wielkopolski Wschodniej podczas konferencji na temat wielopoziomowego zarządzania

MaciejSytekDzisiaj (4 kwietnia 2022 r.) Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, wziął udział w konferencji na temat wielopoziomowego sprawowania rządów w kontekście transformacji ekologicznej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwo hiszpańskiej Katalonii przy Unii Europejskiej w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma na celu większe zaangażowanie obywateli w debatę na temat najważniejszych wyzwań i priorytetów UE.

Maciej Sytek wziął udział w debacie okrągłego stołu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz rządu Katalonii. Podkreślił ambitne cele transformacji Wielkopolski Wschodniej, gdzie do 2030 r. zakończone zostanie wydobywanie i spalanie węgla, a do 2040 r. ma zostać osiągnięta neutralność klimatyczna. „Partycypacja, nowa tożsamość i wielopoziomowe zarządzanie są tymi elementami, które pozwalają nam osiągnąć sukces”, powiedział M. Sytek zapytany o warunki konieczne dla powodzenia tego procesu oraz zdobycia dla niego społecznej akceptacji.

Dodał, że tak głębokie przemiany gospodarczo-społeczne subregionu konińskiego nie byłyby możliwe bez zastosowania zasady wielopoziomowego zarządzania. Stanowi ona przeciwwagę dla centralnego zarządzania i pozwala na uczenie się od innych, zapewniając jednocześnie swobodę działania. Umożliwia też szeroką partycypację wszystkich zainteresowanych stron – samorządów lokalnych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i obywateli, a także bezpośrednie uczestnictwo w inicjatywach unijnych, jak np. platforma powęglowa oraz regularny kontakt z takimi instytucjami jak Komisja Europejska i Bank Światowy.

M. Sytek zwrócił również uwagę na to, że regiony węglowe są forpocztą transformacji ekologicznej w Unii Europejskiej, a ich doświadczenia będę przekładane na inne regiony, aby osiągnięte zostały cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Główne przemówienie konferencji wygłosił Philippe De Lombaerde, Dyrektor Instytutu Uniwersyteckiego ONZ ds. badań porównawczych integracji regionalnej (UNU-CRIS), który odniósł się do unijnego modelu zarządzania opartego na współpracy wszczystkich szczebli administracji. Wyraził również nadzieję, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest początkiem szerszego procesu pozwalającego na większe zaangażowanie obywateli w sprawy europejskie.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Komisja przyznaje ponad 1 mld euro na innowacyjne projekty na rzecz transformacji klimatycznej UE

climate changeKomisja podpisała dziś umowy o udzielenie dotacji w wysokości 1,1 mld euro ze środków funduszu innowacyjnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na realizację siedmiu wielkoskalowych projektów. W pierwszych dziesięciu latach realizacji projekty te mają doprowadzić do ograniczenia emisji o ponad 76 megaton równoważnika CO2. W ramach projektów w kluczowych sektorach (sektor wodoru, stali, chemikaliów, cementu, energii słonecznej, biopaliw oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla) wdrażane są innowacyjne technologie niskoemisyjne na skalę przemysłową.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, podkreślił: Dzięki funduszowi innowacyjnemu Komisja Europejska mogła przeznaczyć 1,1 mld euro na wzmocnienie pozycji innowacyjnych, przyszłościowych przedsiębiorstw, które będą rozwijać nowoczesne technologie i stymulować transformację klimatyczną w swoich branżach. Jest to inteligentna inwestycja w dekarbonizację i wzmocnienie odporności naszej gospodarki. Wzmacnia ona również pozycję europejskiego przemysłu jako światowego lidera w dziedzinie czystych technologii, tworzy lokalne miejsca pracy i pomaga przyspieszyć przejście na zieloną gospodarkę.

Czytaj więcej...

Komisja wzmacnia nadzór rynku: otwarcie nowych laboratoriów do testowania emisji z pojazdów silnikowych

jrc logoKomisja otworzyła dziś dwa nowe laboratoria w ramach Wspólnego Centrum Badawczego Komisji (JRC) w Isprze (Włochy), które umożliwią zwiększenie zdolności Komisji w zakresie testowania emisji z samochodów na rynku UE. Pomoże to Komisji ustalić, czy pojazdy są zgodne z odpowiednimi unijnymi przepisami dotyczącymi emisji, zwiększając jej zdolność do prowadzenia nadzoru rynku pojazdów. Kompetencje Komisji w zakresie kontroli emisji z samochodów wynikają z przeglądu unijnych przepisów dotyczących homologacji typu całego pojazdu w następstwie skandalu „Dieselgate”, w wyniku którego wprowadzono nadzór i egzekwowanie przepisów na szczeblu UE. 

Otwierając nowe laboratorium, komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Chociaż kontrole samochodów wprowadzanych do obrotu leżą w gestii państw członkowskich, od września 2020 r. Komisja może przeprowadzać kontrole, wycofywać samochody na terenie całej UE oraz nakładać grzywny w wysokości do 30 tys. euro za samochód w przypadku złamania prawa. Dzięki nowej najnowocześniejszej placówce do testowania emisji z samochodów jesteśmy teraz lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do poprawy jakości powietrza dla mieszkańców Unii, przywrócenia zaufania konsumentów, wzmocnienia jednolitego rynku i wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu samochodowego.

Czytaj więcej...

Branżowe Punkty Kontaktowe wesprą polskie podmioty w partnerstwach Horyzontu Europa

branżowe punkty kontaktowePowołano Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK), które będą wspierać przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu Horyzontu Europa. BPK będą współpracować z Krajowym Punktem Kontaktowym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Horyzontalnymi Punktami Kontaktowymi.

Branżowe Punkty Kontaktowe uzupełnią polski system wsparcia udziału w Horyzoncie Europa, którego centralną jednostką jest Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR.

Sześć instytutów Łukasiewicza w Gliwicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie będzie pełnić rolę BPK w następujących obszarach:

Czytaj więcej...