Przejdź do treści

REPowerEU: Plan prowadzący do szybkiego ograniczenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz do szybkiej transformacji ekologicznej*

logo komisjaKomisja Europejska przedstawiła dziś plan REPowerEU Plan – to jej odpowiedź na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Transformacja europejskiego systemu energetycznego jest pilna z dwóch powodów: zakończenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i polityczna i które kosztują europejskich podatników prawie 100 mld euro rocznie, oraz przezwyciężenie kryzysu klimatycznego. Działając jako Unia, Europa może szybciej zakończyć swoją zależność od rosyjskich paliw kopalnych. 85 proc. Europejczyków uważa, że UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, aby wesprzeć Ukrainę. Środki przewidziane w planie REPowerEU mogą być odpowiedzią na ten ambitny cel. Należą do nich: oszczędność energii, dywersyfikacja dostaw energii oraz przyspieszone wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i produkcji energii.

Zielona transformacja wzmocni wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i działania w dziedzinie klimatu – zarówno w Europie, jak i u naszych partnerów. Centralnym elementem planu REPowerEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który posłuży jako wsparcie skoordynowanego planowania i finansowania infrastruktury transgranicznej oraz krajowej, a także projektów i reform w sektorze energii. Komisja proponuje wprowadzenie ukierunkowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie RRF w celu włączenia poszczególnych rozdziałów poświęconych REPowerEU do istniejących planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich. Będzie to uzupełnieniem szeregu istotnych reform i inwestycji, które są już przewidziane w planach odbudowy. W procesie tym uwzględniono zalecenia dla poszczególnych krajów sporządzone w ramach europejskiego semestru 2022.

Czytaj więcej...

Państwa członkowskie, pracownicy i pracodawcy zgadzają się co do konieczności uznania COVID-19 za chorobę zawodową

kobieta z laptopemPaństwa członkowskie, pracownicy i pracodawcy osiągnęli wczoraj w Komitecie Doradczym UE ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) porozumienie w sprawie konieczności uznania COVID-19 za chorobę zawodową w sektorach opieki zdrowotnej, społecznej i domowej oraz – w kontekście pandemii – w przypadku działalności o udowodnionym ryzyku zakażenia również w sektorach, w których występuje ognisko choroby; poparli także aktualizację unijnego wykazu chorób zawodowych.

Wypowiedź Nicolasa Schmita, komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych: Wczorajsze porozumienie jest silnym sygnałem politycznym, że należy dostrzec wpływ pandemii COVID-19 na pracowników oraz uznać kluczowy wkład osób pracujących w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, a także w innych sektorach, w których pracownicy są narażeni na zwiększone ryzyko zachorowania na COVID-19. W oparciu o to porozumienie Komisja zaktualizuje swoje zalecenie w sprawie chorób zawodowych, aby propagować uznawanie COVID-19 za chorobę zawodową przez wszystkie państwa członkowskie.

Czytaj więcej...

Ukraińscy uchodźcy na terenie Wielkopolski

na terenie wlkpWojna w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 roku, wywołała szereg konsekwencji dla Polski. Jedną z nich jest ruch migracyjny uchodźców wojennych uciekających z terytorium Ukrainy. Od 14 marca 2022 roku na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa prowadzona jest ewidencja ukraińskich uchodźców wojennych. Nadanie numeru PESEL oraz statusu cudzoziemca „UKR” legalizuje pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozwala na dostęp do szeregu usług publicznych. Na podstawie danych publikowanych na stronie www.dane.gov.pl przeprowadzono analizę na temat przybyłych uchodźców w kontekście legalizacji pobytu oraz korzystania z usług polskiego systemu edukacji.

Zob. więcej: https://wbpp.poznan.pl/151/111/ukrainscy-uchodzcy-na-terenie-wielkopolski.html

Autor: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Klimat, energia i transport: webinaria wprowadzające w tematy konkursowe klastra 5

klaster 5 logoW związku z dużym zainteresowaniem tematami konkursowymi w klastrze 5 programu Horyzont Europa zachęcamy do obejrzenia trzech webinariów wprowadzających do tematyki energetycznej i wskazujących gdzie szukać szczegółowych opisów dostępnych konkursów. Webinaria są dostępne do obejrzenia w dowolnej chwili na kanale YouTube NCBR.

 1. Dostawy i magazynowanie energii. Klaster 5 Klimat, energia i transport – kierunki Międzysektorowe działania na rzecz klimatu oraz Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii.

Prezentacja

Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii – nabór do 27 października 2022 w 8 tematach (4 RIA, 4 IA); nabór do 10 stycznia 2023 w 9 tematach (7 RIA, 2 IA)

 1. Wykorzystanie energii. Klaster 5 Klimat, energia i transport – kierunek Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii.

Prezentacja

Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii – 10 tematów o łącznym budżecie 148 mln euro. Nabory do 6 września 2022 i 24 stycznia 2023. Tematy obejmują projekty badawczo-innowacyjne (RIA) i innowacyjne (IA), dotyczą efektywności energetycznej, procesów przemysłowych, inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz renowacji budynków.

CZYTAJ TAKŻE: Nadchodzą konkursy Horyzontu Europa dotyczące budownictwa

 1. Tematy konkursów w obszarze Transport Horyzontu Europa – kierunek 6 oraz partnerstwa.

Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów – nabór do 6 września 2022  w 7 tematach (3 RIA, 4 IA).

Prezentacja

Staże naukowe we Wspólnym Centrum Badawczym KE (JRC)

jrc logoWspólne Centrum Badawcze UE (Joint Research Centre – JRC) zachęca do udziału w płatnych stażach organizowanych przez instytuty naukowo-badawcze JRC. Udział w stażu jest dedykowany dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali dyplom nie później niż 5 lat temu.

Celem jest zdobycie doświadczenia przez absolwentów uczelni.  Staże realizowane są w obszarach tematycznych strategicznych dla Unii Europejskiej (takich jak m.in.: analiza danych, finanse i ekonomia, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja, zdrowie, energetyka jądrowa, klimat, bezpieczeństwo, energia).

Staże rozpoczynają się 1 października 2022 roku i trwają 5 miesięcy.  W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przesunięcie daty rozpoczęcia lub skrócenie stażu, jednak nie może on być krótszy niż trzy miesiące.

Lokalizacja:

 • Ispra (Włochy)
 • Geel (Belgia)
 • Petten (Holandia)
 • Karlsruhe (Niemcy)

Uczestnicy stażu otrzymają wynagrodzenie (zgodnie z decyzją KE).

Więcej informacji na stronie JRC.

Komisja zwiększyła budżet programu Horyzont Europa o prawie 562 mln euro

horizon europe logoKomisja Europejska przyjęła dziś zmianę Programu Pracy Horyzontu Europa na lata 2021–2022, zwiększając budżet o prawie 562 mln euro, w celu wsparcia innowacji ekologicznych, cyfrowych i w obszarze zdrowia oraz pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie prawie 16 mld euro.

– Te dodatkowe inwestycje w badania naukowe i innowacje pomogą nam w realizacji kluczowych strategii politycznych. Program Horyzont Europa jest nie tylko programem nakierowanym na przyszłość, aby stworzyć zdrowszą, bardziej ekologiczną i cyfrową Europę, ale także pokazuje swoją solidarność we wspieraniu przesiedlonych naukowców z Ukrainy – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Z tej dodatkowej kwoty 507,1 mln euro przeznaczono na pięć misji UE, które stanowią nowy i innowacyjny sposób znajdowania rozwiązań największych, stojących przed nami problemów, dzięki współpracy ludzi w Europie i poza nią. Zainicjowane we wrześniu 2021 r., misje mają za zadanie dążyć do osiągnięcia ambitnych celów w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska do 2030 r. Zostanie wystosowanych 17 nowych zaproszeń do składania wniosków, które obejmą misję walki z rakiem, misję dotyczącą paktu na rzecz zdrowych gleb w Europie, misję w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz misję odbudowy naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r. Chodzi w szczególności o wspólne zaproszenie obejmujące dwie ostatnie misje, a także dodatkowe działania wspierające wszystkie pięć misji, w tym misję w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast.

Czytaj więcej...

Trwa nabór wniosków na tematy związane z bateriami

horizon europe logoDo 6 września 2022 roku trwa nabór wniosków na tematy związane z bateriami, z budżetem wynoszącym 133 mln euro. Wyłonione w konkursie projekty mają przyczynić się do:

 • wygenerowania nowej wiedzy i nowych technologii w zakresie materiałów wykorzystywanych w bateriach, ogniwach, produkcji, recyklingu;

 • przyspieszenia rozwoju innowacyjnego, konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu zajmującego się produkcją baterii w Europie

 • Demonstracji wykorzystania baterii w stacjonarnych magazynach energii oraz w pojazdach / statkach / statkach powietrznych (we współpracy z i partnerstwami);

Lista 10 tematów konkursowych obejmuje:

 1. HORIZON-CL5-2022-D2-01-01: Sustainable processing and refining of battery grade graphite
 2. HORIZON-CL5-2022-D2-01-02: Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies
 3. HORIZON-CL5-2022-D2-01-03: Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing)
 4. HORIZON-CL5-2022-D2-01-04: Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design
 5. HORIZON-CL5-2022-D2-01-05: Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications
 6. HORIZON-CL5-2022-D2-01-06: Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells)
 7. HORIZON-CL5-2022-D2-01-07: Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment
 8. HORIZON-CL5-2022-D2-01-08: Coordination of large-scale initiative on future battery technologies
 9. HORIZON-CL5-2022-D2-01-09: Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation
 10. HORIZON-CL5-2022-D2-01-10: Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na portalu Funding and Tenders Opportunities oraz na stronie partnerstwa BATT4EU.

Tech2Market – konkurs dla startupów w EIT Manufacturing

eit manufacturingEIT Manufacturing zaprasza startupy do udziału w programie akceleracyjnym Tech2Market, którego celem jest wprowadzanie rozwiązań deeptech na rynek branży produkcyjnej.  Aplikacje przyjmowane są do 31 maja 2022 r.

W ramach programu poszukiwane są w szczególności projekty z obszarów:

 • elastycznych systemów dla konkurencyjnej produkcji,
 • systemów o niskim śladzie środowiskowym,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz ekologicznej produkcji,
 • cyfrowych i współpracujących rozwiązań dla innowacyjnych ekosystemów produkcyjnych,
 • współpracy człowiek-maszyna na rzecz produkcji zrównoważonej społecznie.

Czytaj więcej...

Konferencja w sprawie przyszłości Europy zakończyła prace

konferencja ws przyszlosci europy logoW Dniu Europy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Rady otrzymali sprawozdanie końcowe zawierające propozycje reform UE.

Podczas uroczystości zamykającej, która odbyła się dzisiaj w Strasburgu, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, w imieniu prezydencji Rady – prezydent Emmanuel Macron, oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymali od współprzewodniczących zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy sprawozdanie końcowe z jej wyników.

Czytaj więcej...

Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego - badanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

wielkopolska ekoBadanie, którego wyniki są przedmiotem niniejszego raportu, zrealizowane przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, poświęcone było tematyce świadomości ekologicznej mieszkańców województwa wielkopolskiego, postrzegania środowiska przyrodniczego i jego wpływu na życie codzienne. W pierwszej kolejności publikujemy wyniki badania dla zagadnienia stanu środowiska przyrodniczego, w tym najważniejsze zdaniem respondentów problemy środowiska przyrodniczego. Pytania dotyczyły między innymi oceny stanu środowiska przyrodniczego, tego jak istotne, zdaniem respondentów, jest to zagadnienie dla mieszkańców Polski oraz województwa wielkopolskiego. Z badania dowiadujemy się także skąd mieszkańcy województwa wielkopolskiego czerpią informację na temat stanu środowiska przyrodniczego, od czego ich zdaniem w największym stopniu zależy stan środowiska przyrodniczego oraz kto jest odpowiedzialny za kształtowanie postaw i zachowań ekologicznych. 

https://wbpp.poznan.pl/133/111/swiadomosc-ekologiczna-mieszkancow-wojewodztwa-wielkopolskiego-wyniki-badania-cz-1.html

https://wbpp.poznan.pl/147/111/swiadomosc-ekologiczna-mieszkancow-wojewodztwa-wielkopolskiego-wyniki-badania-cz-2.html