Przejdź do treści

Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności – więcej inkluzyjności dzięki Komisji

erasmus logoKomisja przyjęła dziś środki mające na celu zwiększenie inkluzywności i różnorodności w ramach programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności na okres 2021–2027. Środki te służą wypełnieniu zobowiązania Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen do znacznego ulepszenia obu programów, nie tylko przez umożliwienie o wiele większej liczbie osób nauki czy wolontariatu w innym kraju, ale w szczególności przez dotarcie do większej liczby osób o mniejszych szansach.

Dzięki przyjętym dziś środkom na rzecz inkluzywności Komisja znacznie przyczynia się do zwiększenia równości i inkluzywności w europejskim obszarze edukacji i spełnia obietnicę zawartą w pierwszej zasadzie Europejskiego filaru praw socjalnych, według której każdy ma prawo do wysokiej jakości edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie w duchu integracji.

Czytaj więcej...

Szczyt Europejskiej Rady ds. Innowacji już w listopadzie!

EIC logo oficjalneDo 12 listopada trwa rejestracja na pierwszy szczyt Europejskiej Rady ds. Innowacji (ang. European Innovation Council, EIC), który odbędzie się w dniach 24-25 listopada br. w trybie hybrydowym. Wydarzenie stanowi wyjątkową możliwość nawiązania kontaktów przez europejskie start-upy i innowatorów, z uwzględnieniem MŚP, naukowców, korporacji oraz potencjalnych inwestorów kapitału wysokiego ryzyka (ang. venture capital).

Szczyt zostanie uroczyście zainaugurowany przez Mariyę Gabriel, Komisarz ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji oraz Młodzieży, która ogłosi również laureatów nagród EIC dla kobiet innowatorek oraz iCapital Award. Ponadto, ogłoszeni zostaną zwycięzcy pierwszej edycji nagród European Innovation Procurement Awards.

W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i sesje plenarne poświęcone m.in. tematyce różnorodności w innowacjach, europejskiej suwerenności technologicznej, europejskim start-upom oraz finansowaniu technologii cyfrowych przez inwestorów kapitału wysokiego ryzyka. Uczestnicy szczytu będą mieli okazję m.in. poznać szczegóły dotyczące funduszu EIC, uzyskać praktyczne podpowiedzi dotyczące patentów i prawa własności intelektualnej, porozmawiać o tematyce transferu technologii oraz dowiedzieć się jak przygotować dobrą prezentację dla inwestorów. Prelegenci przedstawią również wiele innych istotnych tematów z perspektywy społeczności EIC.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest tu.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. EIC i KE

Przypomnienie: Zaproszenie do inicjatywy dot. programu Erasmus + !

ERRIN Erasmus PDW extension7 grudnia br. odbędzie się druga edycja warsztatu poświęconego rozwojowi pomysłów na projekty do programu Erasmus +. Wydarzenie organizowane jest przez Europejską Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), do której od 2016 r. należy Wielkopolska. Inicjatywa powstała w ubiegłym roku i organizowana jest w ramach grupy roboczej Nauka i edukacja na rzecz społeczeństwa funkcjonującej w ramach sieci ERRIN W prace nad wydarzeniem zaangażowane jest Biuro Wielkopolski w Brukseli.  

Czym jest inicjatywa Project Development Workshop (PDW) ?

Warsztat PDW stanowi doskonałą okazję dla uczestników do nawiązania współpracy z instytucjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz podmiotami związanymi z szkolnictwem wyższym i szkoleniami, w zakresie tworzenia konsorcjów projektowych oraz przygotowywania zgłoszeń konkursowych do naborów przeprowadzanych w ramach Akcji 2 programu Erasmus + dot. wyższej edukacji i innowacji szkoleniowych. Tegoroczny warsztat odbędzie się w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Program prac Komisji na 2022 r.: Razem czynimy Europę silniejszą

logo komisjaKomisja przyjęła dziś swój program prac na 2022 r., określający dalsze działania w odważnym planie transformacji na rzecz Europy po pandemii COVID-19 – Europy bardziej zielonej, sprawiedliwej, cyfrowej i odpornej. Program prac Komisji zawiera 42 nowe inicjatywy ustawodawcze w ramach sześciu naczelnych celów wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen, opracowane w oparciu o orędzie o stanie Unii Europejskiej z 2021 r. W programie uwzględniono też doświadczenia i wnioski wynikające z bezprecedensowego kryzysu spowodowanego pandemią, a jednocześnie szczególną uwagę poświęcono młodemu pokoleniu dzięki propozycji ustanowienia 2022 r. Europejskim Rokiem Młodzieży.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oświadczyła: Ubiegły rok pokazał, jakim wyzwaniom potrafimy sprostać i co możemy osiągnąć dla obywateli Unii, kiedy działamy zjednoczeni. W tym samym duchu musimy działać także w przyszłym roku, aby realizować politykę na rzecz neutralności klimatycznej Europy do 2050 r., kształtować naszą cyfrową przyszłość, wzmacniać naszą wyjątkową społeczną gospodarkę rynkową oraz bronić naszych wartości i interesów w kraju i za granicą. Połączone siły długoterminowego budżetu Unii i instrumentu NextGenerationEU, które łącznie dysponują 2 018 bln EUR, pomogą budować lepszą i bardziej nowoczesną Europę.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie, dodał: W przypadku kryzysu na taką skalę nie wystarczy przywrócić tego, co było. Musimy wyjść z kryzysu silniejsi i bardziej odporni. W tym duchu przedstawiamy dziś nasz program prac na 2022 r. Pokazuje on naszą determinację, by z pandemii ruszyć naprzód, wykorzystując przy tym możliwości, jakie oferuje dwojaka transformacja – zielona i cyfrowa. Mam teraz nadzieję, że szybko osiągniemy porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie kluczowych wniosków ustawodawczych, abyśmy mogli wspólnie działać na korzyść naszych obywateli, przedsiębiorstw i interesariuszy.

Czytaj więcej...

Europejska Rada ds. Innowacji i Startup Europe łączą siły, celem pobudzenia rozwoju startupów z branży cyfrowej i zaawansowanych technologii – dowiedź się więcej o naborze wniosków!

EIC logo oficjalneEuropejska Rada ds. Innowacji (ang. European Innovation Council, EIC) podejmuje próbę stworzenia synergii z szeroko pojętym europejskim ekosystemem przedsiębiorstw rozpoczynających działalność dzięki projektom uruchomionym w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Startup Europe”.  Do 18 listopada można wziąć udział w naborze wniosków dot. wzmacniania synergii pomiędzy EIC i Startup Europe.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Wzmacnianie synergii pomiędzy Europejską Radą ds. Innowacji i startup Europe (HORIZON-EIC-2021-STARTUPEU-01)

Co musisz wiedzieć o startup Europe?

Startup Europe to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest połączenie start-upów poświęconych tematyce zaawansowanych technologii, scale-upów, inwestorów, akceleratorów, sieci korporacyjnych, uniwersytetów oraz mediów. Inicjatywa wspierana jest przez pakiet finansowanych przez UE projektów oraz działań politycznych, m.in.: EU Startup Nation, Rada Innowacji, Innowacje Cyfrowe  i Inicjatywa Scale-up. Startup Europe jest w pełni zgodny ze strategią KE na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Czytaj więcej...

Weź udział w wydarzeniu pt. „Nowa Europejska Przestrzeń Badawcza – w kierunku odpowiedzialnego, opartego na wiedzy społeczeństwa trzeciego tysiąclecia”

ERA LOGOSłoweńska prezydencja Rady Unii Europejskiej zachęca do uczestnictwa w dwudniowej konferencji poświęconej tematyce Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area, ERA), która odbędzie się w dniach 26 - 27 października. Wydarzenie przeprowadzone zostanie w trybie hybrydowym.

W jakim celu organizowana jest konferencja?

Obecnie w Unii Europejskiej ponownie pojawiają się ambicje stworzenia jednolitej, pozbawionej granic przestrzeni dla badań, innowacji oraz technologii. Celem konferencji jest zaprezentowanie zaleceń ws. ERA, by wdrożyć je w możliwie efektywny sposób. Za pośrednictwem wzajemnego uczenia się oraz wymiany wiedzy, wydarzenie przyczyni się do pełniejszej integracji ERA wśród kluczowych stron zainteresowanych tym tematem tj. przedstawicieli przemysłu i decydentów politycznych na szczeblach regionalnym, krajowych oraz unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za badania oraz członków ekosystemów innowacji.

Organizatorom konferencji zależy, aby idea Europejskiej Przestrzeni Badawczej była w lepszy sposób zrozumiana i by zwiększyć powiązania pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, a także by wypracować wspólne podejście potrzeb, dzięki czemu Pakiet na rzecz Badań Naukowych i Innowacji w Europie oraz obszar działań ERA będą w możliwie najbardziej sposób funkcjonować na rzecz wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przeznacza wsparcie w wysokości 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu

EIT logoEuropejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchamia dzisiaj inicjatywę „Stymulator wspólnoty EIT – Zwiększanie skali przedsięwzięć nowego europejskiego Bauhausu”, aby wesprzeć nowy europejski Bauhaus. W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków dwadzieścia innowacyjnych przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, sięgające w indywidualnych przypadkach 50 tys. euro. Celem wsparcia będzie przyspieszenie procesu opracowywania rozwiązań łączących zrównoważoność (od celów klimatycznych, poprzez obieg zamknięty gospodarki, eliminację zanieczyszczeń i różnorodność biologiczną), estetykę (jakość doświadczenia i stylu, wykraczające poza funkcjonalność) oraz włączenie społeczne (w tym zasada pierwszeństwa różnorodności, zapewnienie dostępności i przystępności cenowej).

Zaproszenie do składania wniosków opublikowano w oparciu o budżet opiewający łącznie na 5 mln euro, który został przeznaczony przez nową wspólnotę EIT na działania nowego europejskiego Bauhausu w latach 2021–2022. Zaproszenie do składania wniosków w ramach stymulatora wspólnoty EIT jest aktualne do 17 grudnia 2021 r. Zachęcamy przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up do zgłaszania się i do zwiększania skali swojego przedsięwzięcia. W ramach fazy pilotażowej stymulatora wspólnoty EIT, uruchomionej na początku 2021 r., udzielono wsparcia 13 przedsięwzięciom; jego łączna wartość wyniosła 650 tys. euro.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała przy tej okazji: Nowy europejski Bauhaus przechodzi od etapu projektowania do etapu konkretnych wyników, a możliwe jest to dzięki bezpośredniemu wsparciu udzielanemu europejskim innowatorom przez nową wspólnotę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Inicjatywa ta przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, ale także do realizacji przez UE nowych ambitnych misji w ramach programu „Horyzont Europa”. Z niecierpliwością oczekuję wszystkich innowacyjnych idei i produktów kreowanych przez utalentowanych europejskich przedsiębiorców i przeznaczonych dla naszej wspólnej przestrzeni publicznej oraz przyczyniających się do zrównoważonego wzrostu w Europie.

Czytaj więcej...

Sprawdź czym jest Sojusz na rzecz tworzyw sztucznych o zamkniętym cyklu życia i dlaczego warto do niego przystąpić!

circular plastics alliance bannerZałożeniem Sojuszu na rzecz tworzyw sztucznych o zamkniętym cyklu życia jest zwiększenie do 2025 r. rynku tworzyw sztucznych w UE, pochodzących z recyklingu do 10 mln ton. Sojusz uwzględnia wszystkie łańcuchy wartości tworzyw sztucznych oraz obejmuje ok. 300 organizacji reprezentujących władze publiczne, przemysł oraz środowisko naukowe. Zainteresowani mogą przystąpić do Sojuszu podpisując jego deklarację.

Kim są członkowie Sojuszu oraz jak można przystąpić?

Sojusz na rzecz tworzyw sztucznych o zamkniętym cyklu życia otwarty jest dla wszystkich publicznych oraz prywatnych podmiotów z europejskich łańcuchów wartości tworzyw sztucznych, którzy gotowi są aktywnie włączyć się do realizacji deklaracji Sojuszu. Obecnie w skład Sojuszu wchodzą 293 podmioty, których lista znajduje się w tym miejscu.

Do Sojuszu mogą zgłaszać się następujące podmioty: przedsiębiorstwa, władze lokalne i  regionalne, organizacje biznesowe, ośrodki technologiczne, władze krajowe, klastry, uczelnie, ośrodki badawcze oraz organizacje pozarządowe.

Aby przystąpić do Sojuszu, zainteresowany zobowiązany jest złożyć podpis pod deklaracją (znajdziesz ją tu), wyrażając tym samym gotowość do realizacji wspólnej wizji Sojuszu oraz wniesienia wkładu w jego działalność.

Co powinieneś zrobić przez przystąpieniem?

- przeczytaj deklarację Sojuszu;

- zapoznaj się z regulaminem Sojuszu oraz polityką zgodności z zasadami konkurencji

- przeczytaj najczęściej zadawane pytania dot. przystąpienia do Sojuszu;

- zobacz krótkie widea z 2019 i 2020 dot. działalności Sojuszu;

Czytaj więcej...

Komisja rozpoczyna prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

pexels sharefaith 1231230W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2021 r. Komisja przyjęła dziś formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi. Przyjęty dziś wniosek jest wyrazem dążenia Europy do zapewnienia młodym ludziom większych i lepszych możliwości na przyszłość. Komisja publikuje również najnowsze sprawozdanie UE na temat młodzieży, które zawiera przegląd sytuacji młodych Europejczyków w zakresie kształcenia, szkolenia, uczenia się, zatrudnienia oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim i politycznym.

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja, we współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, zainteresowanymi stronami oraz samymi młodymi ludźmi, zamierza: 

  • docenić i wspierać pokolenie, które najbardziej poświęciło się w czasie pandemii, i dać młodym ludziom nowe nadzieje, siłę i wiarę w przyszłość poprzez podkreślenie, w jaki sposób transformacja ekologiczna i cyfrowa zapewni im nowe perspektywy i możliwości;
  • zachęcać wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z regionów wiejskich lub oddalonych czy należących do słabszych grup społecznych, aby stali się aktywnymi obywatelami, którzy będą przyczyniać się do pozytywnych zmian;
  • promować możliwości oferowane młodym ludziom w ramach polityki UE w celu wspierania ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Europejskiemu Rokowi Młodzieży towarzyszyć będzie pomyślne wdrożenie instrumentu NextGenerationEU, który przyczyni się do zapewniania wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości kształcenia i szkolenia; oraz
  • czerpać inspirację z działań, wizji i spostrzeżeń młodych ludzi w celu dalszego wzmacniania i ożywienia wspólnego projektu UE, w oparciu o wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Czytaj więcej...

KE otworzyła konkursy 2022 dla klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

cluster 4Otwarte są nabory wniosków w nowych konkursach w ramach klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Projekty należy złożyć do 30 marca 2022 r. Zainteresowanych udziałem w bieżących konkursach zapraszamy na wirtualny dzień informacyjny, który odbędzie się 22 października 2021 r.

Konkursy w obszarze Przemysł:

  • Szybko rekonfigurowalne, modułowe, inteligentne, zdigitalizowane linie produkcyjne, cyrkularność i efektywność energetyczna procesów produkcji, nowe technologie powierzchni;
  • Cyfryzacja procesów budownictwa;
  • Cyrkulacja materiałów w środowisku miejskim;
  • Wykorzystanie strumieni CO/CO2 w technologiach procesowych;
  • Nowe technologie elektrochemiczne, hybrydowe źródła ciepła w przemyśle stalowym, technologie wodorowe w przemyśle procesowym.

Czytaj więcej...