Przejdź do treści

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2022: Komisja proponuje ogólnounijne przepisy dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

trzy kobietyKomisja Europejska proponuje dziś wprowadzenie ogólnounijnych przepisów dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Proponowana dyrektywa będzie penalizować gwałt – w oparciu o kryterium braku zgody – okaleczanie żeńskich narządów płciowych oraz cyberprzemoc, obejmującą: udostępnianie intymnych obrazów bez zgody; cyberstalking; nękanie w internecie oraz nawoływanie do przemocy lub nienawiści przez internet. Nowe przepisy wzmacniają również dostęp pokrzywdzonych do wymiaru sprawiedliwości i zachęcają państwa członkowskie do ustanowienia mechanizmów pojedynczego punktu kontaktowego, w ramach którego wszystkie usługi wsparcia i ochrony byłyby zlokalizowane w jednym miejscu. Ofiary powinny mieć możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w ramach postępowania karnego. Proponowana dyrektywa wzywa również do zapewnienia odpowiedniej i wyspecjalizowanej ochrony i pomocy, na przykład w postaci bezpłatnych telefonów zaufania i centrów interwencji kryzysowej dla ofiar gwałtu. Przewiduje również ukierunkowane wsparcie dla grup o szczególnych potrzebach i grup zagrożonych, w tym dla kobiet uciekających przed konfliktami zbrojnymi.

Główne elementy proponowanych nowych przepisów:

  1. Penalizacja gwałtu, okaleczania żeńskich narządów płciowych i cyberprzemocy 

Czytaj więcej...

Misja Klimat – otwarte konkursy

eu mission climateDo 12 kwietnia 2022 otwarty jest nabór do konkursów w ramach Misji Klimat. Na pięć tematów konkursowych przeznaczonych jest 110 mln euro.

Misja Klimat będzie wspierać przystosowanie się do zmian klimatu (wsparcie co najmniej 150 regionów i społeczności europejskich, aby stały się odporne na zmiany klimatu do 2030 r.) poprzez połączenie obywateli z nauką i polityką.

Cele szczegółowe Misji:

  1. Przygotowanie i planowanie odporności na zmiany klimatu.
  2. Przyspieszenie transformacji w kierunku odporności klimatycznej.
  3. Demonstracja systemowych transformacji w kierunku odporności klimatycznej.

 Otwarte konkursy

Temat Typ Budżet projekt/cały temat [mln euro] zakres stron w Work Programme Status Otwarcie Zamknięcie
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach RIA 15-20/20 19-25 otwarty 11.01.2022 12.04.2022
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02Support to the regions in developing pathways
towards climate resilience and corresponding innovation agendas
RIA 25-30/30 25-32
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03Towards asset level modelling of climate risks and adaptation RIA 1,5-2,5/5 32-34
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value IA 15-25/50 34-37
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience RIA 3-5/5 38-41

Przydatne linki i dokumenty:

Przygotowanie i złożenie wniosku

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać mailowo kontaktując się ekspertem KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl.

Przekształć pomysł w opłacalny biznes! EIT Jumpstarter wraca w 2022

Jumpstarter logo2022 banner 1920x1080px norocketKreatywna społeczność, zaawansowana wiedza, unikalny program, doświadczeni trenerzy i mentorzy –  to EIT Jumpstarter. Przy udziale najlepszych w swojej klasie ekspertów, kreatywnej społeczności i unikalnego know-how, celem programu jest wspieranie pomysłodawców w przekształcaniu pomysłów w biznes. Jumpstarter pomaga innowatorom i przedsiębiorcom wokół innowacyjnego pomysłu zbudować opłacalny model biznesowy, zweryfikować go, a na koniec zachęca do zarejestrowania firmy. Termin zgłaszania projektów upływa 10 kwietnia 2022 r.

EIT Jumpstarter kierowany jest do członków naukowych zespołów projektowych, innowatorów, naukowców, doktorantów lub studentów studiów magisterskich z pomysłem na produkt lub usługę w sektorze rolno-spożywczym, surowcowym, energetycznym, opieki zdrowotnej, mobilności miejskiej lub produkcji, którzy chcą przenieść swój pomysł z laboratorium na rynek.

Program realizowany jest w oparciu o metodologię Lean startup z Doliny Krzemowej przełożonej na środowisko europejskie. Podczas 8-miesięcznego programu wypracujesz i zwalidujesz najlepszy model biznesowy dla swojego innowacyjnego pomysłu. Dowiesz się jak dopracować propozycję wartości dla klienta, przeanalizujesz rynek, pozyskasz wiedzę z zakresu finansowania i inwestycji oraz podstaw prawnych. Otrzymasz także wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania, a najlepsze drużyny w każdej kategorii powalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. euro.

Ważne daty:

  • Termin zgłaszania pomysłów biznesowych: 10 kwietnia 2022 o 23:59 CET
  • Wybór pomysłów i zaproszenie na Bootcampy: 4 maja 2022
  • Bootcampy odbędą się online w maju-czerwcu 2022
  • Lokalne wspólne szkolenie: lipiec-wrzesień 2022
  • Wielki Finał: listopad 2022

Dowiedz się więcej

Co słychać w programie LIFE? Sprawdź plany związane z programem na 2022 r.!

life program 1Zapoznaj się z  wydarzeniami i przedsięwzięciami związanymi z programami UE, które planowane są na najbliższe miesiące. Dziś bierzemy pod lupę program LIFE!

Co musisz wiedzieć o programie LIFE?

Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej dedykowanym współfinansowaniu projektów z obszaru klimatu i ochrony środowiska. Nadrzędnym założeniem programu LIFE jest wspieranie procesu implementacji prawa ochrony środowiska UE, przeprowadzania założeń polityki UE w tym obszarze, a także rozpoznawanie oraz popularyzacja nowych rozwiązań dla problemów związanych ze środowiskiem. 

Czytaj więcej...

Rozpoczęły się nabory do składania wniosków w ramach unijnego programu dla zdrowia!

UniaEuropejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (ang. European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) opublikowała osiem nowych naborów do składania wniosków w ramach rocznego programu pracy unijnego programu dla zdrowia (ang. EU4Health).

Obszary tematyczne ogłoszonych konkursów dotyczą m.in. innowacyjnych metod badań przesiewowych w zakresie nowotworów, chorób niezakaźnych, zdrowia psychicznego, technologii medycznych oraz innych. Ze wszystkimi tematami konkursowymi można zapoznać się tu.

Całkowity budżet przeznaczony na projekty wynosi 107,3 mln euro. Wnioski można składać do 24 maja 2022 r.

Uwaga! 10 marca odbędzie się seminarium poświęcone powyższym konkursom, w trakcie którego będzie można uzyskać więcej informacji. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja, która prowadzona jest w tym miejscu.  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN

Zgłoś się do kolejnej edycji programu Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy!

yep 20222Jesteś politykiem/polityczką sprawującym/ą mandat na szczeblu lokalnym lub regionalnym i urodziłeś/aś się po 1 stycznia 1982 r.? Mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość – masz szansę aplikować do programu Młodych Demokratycznie Wybranych Polityków! Dzięki zaangażowaniu będziesz mieć możliwość nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, zdobycia cennych informacji na temat ustawodawstwa unijnego oraz możliwości uzyskania finansowania ze środków UE. Ale to nie wszystko! Udział w programie umożliwi Ci wniesienie wkładu w prace Europejskiego Komitetu Regionów, prowadzenie dyskusji z jego członkami oraz innymi przedstawicielami politycznymi z różnych szczebli.

Kilka słów o Młodych Demokratycznie Wybranych Polityków 

Czytaj więcej...

Zgłoś się do zorganizowania sesji w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii!

eusew zdjęcieOrganizatorzy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week, EUSEW) aktualnie przyjmują zgłoszenia dotyczące przygotowania sesji na temat polityki energetycznej. Wydarzenie odbywać się będzie w trybie hybrydowym w dniach 26-29 września 2022 r.

Tegoroczna edycja EUSEW odbędzie się pod hasłem przewodnim „Ekologiczna i cyfrowa transformacja energetyczna w Europie” i będzie poświęcona zagadnieniom związanym z  digitalizacją i integracją systemów energetycznych, efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energetycznymi, konsumentami i sprawiedliwą transformacją energetyczną, a także polityką dekarbonizacji i współpracy międzynarodowej.

Czytaj więcej...

W kierunku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki: nasz europejski model wzrostu gospodarczego

ekosystem w zarowceKomisja Europejska przedstawiła dziś komunikat w sprawie europejskiego modelu wzrostu gospodarczego. Przypomina w nim o wspólnych celach, do których osiągnięcia zobowiązała się UE i jej państwa członkowskie. Chodzi o zieloną i cyfrową transformację oraz wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej. Komisja zwraca uwagę na fakt, że gospodarka europejska przechodzi bezprecedensowe przemiany w kontekście poważnych niepewności związanych z globalnymi perspektywami w zakresie bezpieczeństwa. Komunikat potwierdza, że zmiany te jeszcze bardziej wymagają ścisłej współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami i wzmocnienia naszego długoterminowego programu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Komunikat ma posłużyć jako materiał do dyskusji na temat europejskiego modelu wzrostu gospodarczego, które odbędą się na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu. W komunikacie określono kluczowe inwestycje i reformy, które są niezbędne do osiągnięcia naszych wspólnych celów, oraz podkreślono znaczenie skoordynowanych działań wszystkich podmiotów, w tym UE, państw członkowskich i sektora prywatnego.

Czytaj więcej...

Komisja przedstawia wytyczne dotyczące polityki fiskalnej na 2023 r.

notatkiKomisja Europejska przyjęła dziś komunikat przedstawiający wytyczne dla państw członkowskich dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej w 2023 r. Określono w nim kluczowe zasady, którymi Komisja będzie się kierować przy ocenie programów stabilności i konwergencji państw członkowskich. Ponadto przedstawiono aktualną sytuację w zakresie przeglądu zarządzania gospodarczego.

Komunikat przedstawiono w kontekście niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W solidarności z Ukrainą UE zatwierdziła bezprecedensowy pakiet sankcji gospodarczych, które będą miały poważny wpływ na rosyjską gospodarkę i elitę polityczną. Zimowa prognoza gospodarcza na 2022 r. została opublikowana 10 lutego, dwa tygodnie przed rosyjską napaścią na Ukrainę. Ta nowa sytuacja ma negatywny wpływ na perspektywy wzrostu i zwiększa ryzyko spadku. Podkreśla również potrzebę ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej i fiskalnej oraz konieczność dostosowania polityki fiskalnej w odpowiedzi na szybko zmieniające się okoliczności. W razie potrzeby wytyczne zostaną dostosowane w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej.

Czytaj więcej...

Konkursy dla startupów z sektora surowców w EIT RawMaterials

EIT RAW MATERIALSEIT RawMaterials jako część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii  to europejska wspólnota partnerstw organizacji działających w zakresie edukacji, innowacji i przedsiębiorczości. EIT RawMaterials zaprasza do aplikowania w konkursach dedykowanych startupom z sektora surowcowego.

EIT RawMaterials Booster Call poszukuje najlepszych startupów i MŚP pracujących nad zrównoważonymi rozwiązaniami dla sektora surowcowego. Program Booster wspiera startupy i MŚP rozwijające innowacyjne produkty i usługi, które mogą mieć wpływ na sektor surowcowy lub przynieść korzyści partnerom EIT RawMaterials. Oprócz finansowania i usług dostosowanych do potrzeb beneficjentów, wybrane startupy i MŚP dołączą również do sieci partnerskiej EIT RawMaterials, aby uczestniczyć w największych wydarzeniach i zyskać rozpoznawalność za pośrednictwem kanałów sieci EIT RawMaterials.

Czytaj więcej...