Przejdź do treści

Ceny energii: Komisja przedstawia zestaw narzędzi w odpowiedzi na obecną wyjątkową sytuację i jej skutki *

pexels rodolfo clix 1036936Komisja przyjęła dziś komunikat w sprawie cen energii, aby zaradzić skutkom wyjątkowego ogólnoświatowego wzrostu cen energii, który ma utrzymać się przez całą zimę, oraz wesprzeć osoby prywatne i przedsiębiorstwa w UE. W komunikacie opisano „zestaw narzędzi”, który UE i jej państwa członkowskie mogą wykorzystać, aby zaradzić bezpośrednim skutkom obecnych wzrostów cen i jeszcze bardziej wzmocnić odporność na przyszłe wstrząsy. Krótkoterminowe środki krajowe obejmują wsparcie dochodów w sytuacji nadzwyczajnej udzielane gospodarstwom domowym, pomoc państwa dla przedsiębiorstw oraz ukierunkowane obniżki podatków. Komisja będzie również wspierać inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczną, zbada możliwości podjęcia działań w zakresie magazynowania energii i zakupu rezerw gazu oraz oceni obecną strukturę rynku energii elektrycznej.

Prezentując zestaw narzędzi, komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: Wzrost cen energii na świecie budzi poważne zaniepokojenie w UE. Wychodzimy teraz z pandemii i rozpoczynamy odbudowę naszych gospodarek, dlatego ważne jest, aby chronić odbiorców wrażliwych i wspierać europejskie przedsiębiorstwa. Komisja pomaga państwom członkowskim wdrożyć natychmiastowe środki ograniczające wpływ na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, jaki będzie miał wzrost cen energii tej zimy. Jednocześnie wskazujemy inne środki średnioterminowe mające na celu zapewnienie większej odporności i elastyczności naszego systemu energetycznego, aby przygotować go na zmienność, która może wystąpić w okresie transformacji. Obecna sytuacja jest wyjątkowa – wewnętrzny rynek energii służył nam dobrze przez ostatnie 20 lat. Musimy jednak mieć pewność, że w przyszłości będzie równie skuteczny w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, zwiększaniu niezależności energetycznej i osiąganiu celów klimatycznych UE.

Czytaj więcej...

Interoperacyjność rozwiązań cyfrowych tematem warsztatu współorganizowanego przez Wielkopolskę w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021

ewrc logoW ramach trwającej 19. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, 12 października Biuro Wielkopolski w Brukseli współorganizowało warsztat  pt. „Interoperacyjność rozwiązań cyfrowych”. Podczas wydarzenia Adam Olszewski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) przedstawił wyzwania i możliwości dla cyfryzacji w Wielkopolsce w kontekście kryzysu COVID-19.  

Interoperacyjność rozwiązań cyfrowych jest jednym z najważniejszych wyzwań podejmowanych zarówno przez państwa europejskie, jak i ich obywateli – powiedział Altheo Valentini, Przewodniczący Zarządu All Digital, europejskiego stowarzyszenia na rzecz umiejętności cyfrowych, otwierając wydarzenie. Podkreślił również, że żyjemy w czasach unikalnych możliwości i niezwykle istotne jest dzielenie się rozwiązaniami oraz dobrymi praktykami.

ADAM OLSZEWSKI ZDJ 4Przyszłość cyfrowa Europy oznacza europejskie społeczeństwo oparte na rozwiązaniach cyfrowych stawiających ludzi na pierwszym miejscu – powiedział główny mówca debaty Alin-Adrian Nica, członek Europejskiego Komitetu Regionów z Rumunii, zaznaczając, że w tym kontekście kluczowym krokiem, aby osiągnąć sukces, jest przeprowadzenie cyfrowej transformacji administracji publicznej oraz wdrożenie nowej strategii interoperacyjności. Prelegent zwrócił również uwagę na istotę tworzenia jednolitego rynku cyfrowego, wskazując jednocześnie na barierę jaką są. trudności w dostępie do łączy szerokopasmowych. Reprezentujący Wielkopolskę Adam Olszewski, menadżer ds. rozwoju biznesu z PCSS omówił  wyzwania i możliwości dla transformacji cyfrowej w wielkopolskim przemyśle, administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych w kontekście kryzysu wywołanego koronawirusem. A. Olszewski,  prezentując zmiany postrzegania interoperacyjności przed wybuchem pandemii COVID-19 i obecnie, zwrócił uwagę na większą wagę, którą podmioty publiczne i prywatne przykładają do zagadnienia cyfryzacji.  W swoim wystąpieniu przedstawił również projekt dotyczący zastosowania cyfrowej platformy jako przykładu innowacji dla branży meblarskiej.  

O doświadczeniach związanych z cyfryzacją w administracji publicznej mówiła Lucie Smolka,  Przewodnicząca czeskiej organizacji pozarządowej Otwartych Miast i Otwartych Treści. Zwróciła uwagę, że sytuacja wywołana pandemią COVID-19 przyspieszyła potrzebę cyfryzacji na wszystkich poziomach administracji publicznej. Przedstawiciel włoskiej Umbrii Paolo Reboani, Dyrektor Działu Planowania i Koordynowania Funduszy Europejskich i Krajowych w Umbrii, przedstawił regionalny projekt szkoleniowy „Szkoła Innowacji Społecznej”, którego celem było wzmacnianie umiejętności w dziedzinie nowych modeli interwencji w polityce społecznej.

W trakcie warsztatu zaprezentowano również krótkie materiały wideo dotyczące regionalnych cyfrowych rozwiązań interoperacyjnych. Chorwacki region Slawonia, Barania i Srem przedstawił dobre praktyki w zakresie prowadzenia cyfrowego biznesu podczas lockdownu, a rumuński region Marmarosz zobrazował współpracę transgraniczną w ramach zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu systemów transportowych. 

Współorganizatorami było międzynarodowe konsorcjum, którego partnerami oprócz Wielkopolski byli: Kraj Południowomorawski (Czechy), Republika Srpbska (Bośnia i Hercegowina), Temesz (Rumunia), Slawonia, Barania i Srem (Chorwacja), Ourense (Hiszpania), Marmarosz (Rumunia) oraz włoski region Umbria.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Unia Europejska przeznaczyła 95 mln euro na rzecz finansowania pomysłów na projekty, które przyspieszać mają przejście na czystą energię!

Graphs and smartphoneDo 12 stycznia 2022 r. jest otwarte zaproszenie do składania wniosków w ramach programu LIFE w zakresie przejścia na czystą energię (ang. Life Clean Energy Transition) obejmującego 18 różnych tematów.

Jakie kryteria muszą spełniać pomysły na projekty, aby uzyskać dofinansowanie?

- tworzenie ram politycznych na rzecz przejścia na czystą energię na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

- usprawnienie rynku w zakresie przejścia na czystą energię za pośrednictwem wprowadzenia technologii, cyfryzacji, nowych usług i modeli biznesowych, a także rozwoju powiązanych kompetencji zawodowych;

-  pozyskiwanie prywatnych środków finansowych na inwestycje w zrównoważoną energię oraz wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych w obszarze czystej energii;

- zaangażowanie oraz wzmocnienie pozycji obywateli w procesie przechodzenia na czystą energię.

Czytaj więcej...

Komisja zaoferuje młodym Europejczykom 60 tys. biletów kolejowych

group of peopleKomisja udostępni bezpłatne bilety kolejowe 60 tys. Europejczyków w wieku od 18 do 20 lat w ramach inicjatywy DiscoverEU. Zgłoszenia można składać od jutra, 12 października, od godz. 12:00 do 26 października do godz. 12:00, na okres podróży w 2022 r., który będzie Europejskim Rokiem Młodzieży.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oświadczył: „W ciągu ostatnich 18 miesięcy, w duchu prawdziwej solidarności, młodzi Europejczycy poświęcali cenne i decydujące momenty swojego życia. Cieszę się, że Komisja umożliwia dzisiaj rozkwit mobilności, oferując 60 tys. biletów kolejowych. Do dalszego europejskiego rozkwitu mobilności i zwiększania możliwości dodatkowo przyczynią się Erasmus+ oraz wiele innych inicjatyw przewidzianych na 2022 r. – Europejski Rok Młodzieży”.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: „Z wielką przyjemnością otwieram tę nową rundę DiscoverEU, aby dać 60 tys. młodych ludzi szansę odkrycia bogactwa naszego kontynentu. Komisja ogłasza rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży – w tym duchu inicjatywa DiscoverEU jest bardziej widoczna niż kiedykolwiek wcześniej. Od marca 2022 r. oferuje ona nowe możliwości młodym ludziom: podróży koleją, poszerzenia horyzontów, zdobycia wiedzy, wzbogacenia doświadczeń i spotkania z innymi Europejczykami podczas podróży koleją przez Europę”.

Czytaj więcej...

Unijna polityka spójności wspiera ożywienie gospodarcze – w ciągu zaledwie 4 miesięcy zatwierdzono 34 mld euro dla regionów i miast

next generation euNa dzisiejszej konferencji prasowej inaugurującej 19. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021 Komisja przedstawiła podsumowanie pomocy udzielonej w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom (REACT-EU). REACT-EU jest pierwszym instrumentem NextGenerationEU na rzecz odbudowy w państwach członkowskich, w ramach którego zatwierdzono już 34,1 mld euro wsparcia i wypłacono 3,5 mld euro w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Polityka spójności odgrywała ważną rolę od początku pandemii i nadal jest jedną z głównych strategii politycznych podczas odbudowy UE. Instrumenty polityki spójności zapewniły obywatelom niezbędny sprzęt medyczny, pomogły małym przedsiębiorstwom, a także wniosły istotny wkład w cyfrową i ekologiczną transformację całej UE. Cieszę się, że osiągnięcia te są również coraz bardziej doceniane przez Europejczyków. Terytorium i ludzie muszą nadal pozostać w centrum działań państw członkowskich na rzecz odbudowy.

Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit stwierdził: Każde euro wydane w ramach EFS to inwestycje w ludzi. Unijne fundusze strukturalne i fundusze spójności, a zwłaszcza program REACT-EU, pobudzają odbudowę po pandemii. Dzięki wsparciu ze strony UE przedsiębiorstwa mogły utrzymać miejsca pracy, a osobom najbardziej potrzebującym przekazywano pomoc żywnościową. Tak wygląda solidarność UE w praktyce. Cieszę się, że inwestycje w ludzi i w ożywienie gospodarcze przynoszą efekty.

Czytaj więcej...

Otwarty nabór do składania wniosków w ramach wspólnych inicjatyw klastrowych Euroklastry !

logo komisjaDziałasz w ramach klastra, sieci klastrów lub organizacji wspierającej zieloną i cyfrową transformację, która ma przyczyniać się do wzmacniania odporności UE? Mamy dla Ciebie interesujące wiadomości!

Komisja Europejska rozpoczęła około 30 międzysektorowych, interdyscyplinarnych i transeuropejskich strategicznych wspólnych inicjatyw na rzecz klastrów nazywanych „Euroklastrami”, celem umożliwienia wdrożenia zaktualizowanej strategii przemysłowej UE. Euroklastry odnoszą się do konsorcjów lub sieci zrzeszających klastry, które współpracują z innymi podmiotami, by wspierać transformację cyfrową i ekologiczną, a także wzmacniać odporność gospodarczo-społeczną.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Wspólna inicjatywa na rzecz klastrów (Euroklastrów) dla odnowy gospodarczej Europy  (SMP-COSME-2021-CLUSTER-01)

Czytaj więcej...

Konkursy Horyzont Europa 2022 – KE zaprasza na dni informacyjne i spotkania brokerskie

calls2022 ID Brok
Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa już za nami. Wkrótce otwierane będą konkursy na rok 2022. Komisja Europejska zaprasza na dni informacyjne dotyczące tematyki konkursowej w poszczególnych klastrach, a następnie na spotkania brokerskie, będące okazją do znalezienia partnerów projektowych.

 

b_200_0_16777215_00_https___www.kpk.gov.pl_wp-content_uploads_2021_10_Cl6_Broker-300x150.jpg Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
b_200_0_16777215_00_https___www.kpk.gov.pl_wp-content_uploads_2021_10_CL1_infoday-300x150.jpg Klaster 1 – Zdrowie

 

Zainteresowanych zapraszamy też na jesienny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa, który odbędzie się w dniach 18-22 października 2021.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców – sprawdź co musisz wiedzieć już dziś!

pexels fauxels 3184465 1Skończyłeś/aś studia i z nostalgią wspominasz swój pobyt na Erasmusie? Słoneczna Barcelona, malownicza Ryga, czy też zaśnieżone Helsinki…. – nic straconego, wszystko jeszcze przed Tobą i wcale nie musisz wracać na studia, by móc uczestniczyć w Erasmusie dla młodych przedsiębiorców!

Najważniejsze informacje nt. Erasmusa dla młodych przedsiębiorców

Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem pozwalającym na wymianę doświadczeń w obszarze przedsiębiorczości oraz zarządzania. Wymiana przeprowadzana jest w ramach pobytu rozpoczynającego swoją działalność lub potencjalnego przedsiębiorcy u doświadczonego przedsiębiorcy prowadzącego małe lub średnie przedsiębiorstwo w innym państwie.

Od czasu uruchomienia inicjatywy w 2009 r. ciągle rośnie liczba wniosków od nowych oraz goszczących przedsiębiorców, którzy są chętni by wziąć udział. Już ponad 19 000 przedsiębiorców (goszczących i nowych) uczestniczyło w ponad 9 670 wymianach.

Czytaj więcej...

Pomoc państwa: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat projektu wniosku mającego na celu dalsze ułatwienie wdrażania środków pomocy promujących transformację ekologiczną i cyfrową

pexels alex green 5699456 4Komisja Europejska zaprasza państwa członkowskie i wszystkich innych interesariuszy do zgłaszania uwag w sprawie propozycji zmian ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). Celem proponowanego przeglądu jest uwzględnienie zmian, które mogą zostać wprowadzone w toku obecnego przeglądu do różnych zbiorów wytycznych dotyczących pomocy państwa, oraz jeszcze większe ułatwienie wsparcia publicznego dla transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE. Nowe przepisy pomogą zbudować solidne fundamenty zrównoważonej gospodarki w czasie odbudowy po skutkach pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 8 grudnia 2021 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Nasz wniosek ma na celu zwiększenie możliwości wdrażania przez państwa członkowskie środków pomocy na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Komisji oraz zatwierdzenia przez nią. Ułatwi to i przyśpieszy udzielanie takiego finansowania przez państwa członkowskie, bez powodowania nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku.Zachęcamy wszystkie organy publiczne, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane strony do udziału w tych ważnych konsultacjach.

Czytaj więcej...

Rolnictwo: Komisja przyjmuje nadzwyczajne środki mające na celu wsparcie sektora wina i sektora owoców i warzyw

pexels artem beliaikin 1675211Przyjęte dzisiaj środki wsparcia dla sektora wina obejmują zwiększenie wsparcia na narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak ubezpieczenie zbiorów i fundusze wspólnego inwestowania, oraz przedłużenie do 15 października 2022 r. już funkcjonujących środków zwiększających elastyczność. W przypadku sektora owoców i warzyw wsparcie dla organizacji producentów – zwykle obliczane na podstawie wartości produkcji – zostanie uzupełnione tak, aby nie było niższe niż 85 % poziomu z ubiegłego roku.

Komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, powiedział: Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak wiosenne przymrozki, powodzie i fale upałów, stanowiły w tym roku szczególne wyzwanie dla sektora wina, owoców i warzyw. Nastąpiły one po roku 2020, który już był skomplikowany ze względu na kryzys związany z COVID-19. Te tak bardzo potrzebne środki wsparcia pomogą producentom w całej UE w tym trudnym okresie, w uzupełnieniu do środków zaproponowanych już w 2020 r. i przedłużonych na rok 2021.

Czytaj więcej...