Przejdź do treści

Europejski semestr – pakiet wiosenny: Podtrzymanie ekologicznej i trwałej odbudowy w obliczu większej niepewności

stockWiosenny pakiet europejskiego semestru z 2022 r., który Komisja Europejska przedstawia po dwóch latach od wystąpienia pierwszych skutków pandemii COVID-19, w czasie trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zapewnia państwom członkowskim wsparcie i wytyczne.

prognozie gospodarczej z wiosny 2022 r. przewiduje się dalszy wzrost gospodarki UE w 2022 i 2023 r. Choć unijna gospodarka nadal wykazuje odporność, rosyjska agresja na Ukrainę całkowicie zmieniła sytuację i zaostrzyła obserwowane już wcześniej czynniki hamujące wzrost gospodarczy, które – jak oczekiwano – miały wygasać. Postawiło to także gospodarki UE w obliczu dodatkowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem dostaw energii i uzależnieniem od importu paliw kopalnych z Rosji. 

Czytaj więcej...

Ochrona transportu w UE w sytuacjach kryzysowych: Komisja przyjmuje plan awaryjny w dziedzinie transportu

pexels aleksejs bergmanis 681335 malyKomisja przyjęła dziś plan awaryjny w dziedzinie transportu, aby wzmocnić odporność transportu w UE w sytuacjach kryzysowych. Opracowując ten plan, uwzględniono doświadczenia zebrane w trakcie pandemii COVID-19, ale także wyzwania, przed którymi unijny sektor transportu stoi od chwili rosyjskiego ataku na Ukrainę. Oba te kryzysy miały poważny wpływ na transport osób i towarów, ale odporność sektora i lepsza koordynacja między państwami członkowskimi miały kluczowe znaczenie dla reakcji UE na te wyzwania.

Czytaj więcej...

KE ogłosiła nowe przetargi z obszaru technologii kosmicznych

galaktykaPolecamy Państwa uwadze otwarte przez Komisję Europejską przetargi z obszaru technologii kosmicznych.

Pierwszy z nich, organizowany przez Directorate-General for Defence Industry and Space w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa, to konkurs ofert dotyczących działania CASSINI Business Accelerator.

CASSINI Business Accelerator ma na celu świadczenie usług akceleracji biznesu dla firm typu start-up i scale-up, których produkty lub modele biznesowe opierają się na technologiach kosmicznych UE lub danych kosmicznych. Ogłoszony przetarg ma wyłonić wykonawcę usług akceleratora. Jest to kontrakt dwuletni z możliwością przedłużenia o dwa lata, o maksymalnej wartości kontraktu 8,5 mln euro + 8,5 mln euro. Więcej na ten temat.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotu lub procedury przeprowadzenia przetargu istnieje możliwość skierowania pytań do organizatorów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu.

Więcej informacji o inicjatywie CASSINI.

Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2022 r.

Drugi z przetargów, organizowany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), dotyczy zamówienia na innowacyjne usługi wykorzystujące dane i możliwości programu Copernicus w środowisku operacyjnym użytkownika. Proponowane usługi, w których dane te winny zostać wykorzystane, muszą wpisywać się w obszary tematyczne określone w ogłoszeniu.

Budżet przeznaczony na to zamówienie wynosi 3,5 mln euro.

Więcej na stronie EUSPA oraz na portalu Komisji Europejskiej.

Termin składania ofert upływa 2 września 2022 r.

Pięć nowych konkursów wspierających misję UE do walki z rakiem

klaster 1Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) opublikowała pięć zaproszeń do składania wniosków dotyczących badań nad rakiem w ramach klastra 1 programu Horyzont Europa. Wnioski należy składać do 7 września 2022 r.

Czytaj więcej...

Konferencja kończąca projekt RegiaMobil – wydarzenie w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

ZDJĘCIE regiamobil19 maja br. w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się konferencja wieńcząca projekt o nazwie „RegiaMobil – usprawnianie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich”, który był współrealizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Główny cel projektu RegiaMobil stanowiło znalezienie rozwiązań, które ułatwią poprawę jakości usług pasażerskich na obszarach wiejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departament Transportu UMWW we współpracy z Biurem Wielkopolski w Brukseli.  

Czytaj więcej...

REPowerEU: Plan prowadzący do szybkiego ograniczenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz do szybkiej transformacji ekologicznej*

logo komisjaKomisja Europejska przedstawiła dziś plan REPowerEU Plan – to jej odpowiedź na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Transformacja europejskiego systemu energetycznego jest pilna z dwóch powodów: zakończenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i polityczna i które kosztują europejskich podatników prawie 100 mld euro rocznie, oraz przezwyciężenie kryzysu klimatycznego. Działając jako Unia, Europa może szybciej zakończyć swoją zależność od rosyjskich paliw kopalnych. 85 proc. Europejczyków uważa, że UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, aby wesprzeć Ukrainę. Środki przewidziane w planie REPowerEU mogą być odpowiedzią na ten ambitny cel. Należą do nich: oszczędność energii, dywersyfikacja dostaw energii oraz przyspieszone wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i produkcji energii.

Zielona transformacja wzmocni wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i działania w dziedzinie klimatu – zarówno w Europie, jak i u naszych partnerów. Centralnym elementem planu REPowerEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który posłuży jako wsparcie skoordynowanego planowania i finansowania infrastruktury transgranicznej oraz krajowej, a także projektów i reform w sektorze energii. Komisja proponuje wprowadzenie ukierunkowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie RRF w celu włączenia poszczególnych rozdziałów poświęconych REPowerEU do istniejących planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich. Będzie to uzupełnieniem szeregu istotnych reform i inwestycji, które są już przewidziane w planach odbudowy. W procesie tym uwzględniono zalecenia dla poszczególnych krajów sporządzone w ramach europejskiego semestru 2022.

Czytaj więcej...

Państwa członkowskie, pracownicy i pracodawcy zgadzają się co do konieczności uznania COVID-19 za chorobę zawodową

kobieta z laptopemPaństwa członkowskie, pracownicy i pracodawcy osiągnęli wczoraj w Komitecie Doradczym UE ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) porozumienie w sprawie konieczności uznania COVID-19 za chorobę zawodową w sektorach opieki zdrowotnej, społecznej i domowej oraz – w kontekście pandemii – w przypadku działalności o udowodnionym ryzyku zakażenia również w sektorach, w których występuje ognisko choroby; poparli także aktualizację unijnego wykazu chorób zawodowych.

Wypowiedź Nicolasa Schmita, komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych: Wczorajsze porozumienie jest silnym sygnałem politycznym, że należy dostrzec wpływ pandemii COVID-19 na pracowników oraz uznać kluczowy wkład osób pracujących w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, a także w innych sektorach, w których pracownicy są narażeni na zwiększone ryzyko zachorowania na COVID-19. W oparciu o to porozumienie Komisja zaktualizuje swoje zalecenie w sprawie chorób zawodowych, aby propagować uznawanie COVID-19 za chorobę zawodową przez wszystkie państwa członkowskie.

Czytaj więcej...

Ukraińscy uchodźcy na terenie Wielkopolski

na terenie wlkpWojna w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 roku, wywołała szereg konsekwencji dla Polski. Jedną z nich jest ruch migracyjny uchodźców wojennych uciekających z terytorium Ukrainy. Od 14 marca 2022 roku na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa prowadzona jest ewidencja ukraińskich uchodźców wojennych. Nadanie numeru PESEL oraz statusu cudzoziemca „UKR” legalizuje pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozwala na dostęp do szeregu usług publicznych. Na podstawie danych publikowanych na stronie www.dane.gov.pl przeprowadzono analizę na temat przybyłych uchodźców w kontekście legalizacji pobytu oraz korzystania z usług polskiego systemu edukacji.

Zob. więcej: https://wbpp.poznan.pl/151/111/ukrainscy-uchodzcy-na-terenie-wielkopolski.html

Autor: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Klimat, energia i transport: webinaria wprowadzające w tematy konkursowe klastra 5

klaster 5 logoW związku z dużym zainteresowaniem tematami konkursowymi w klastrze 5 programu Horyzont Europa zachęcamy do obejrzenia trzech webinariów wprowadzających do tematyki energetycznej i wskazujących gdzie szukać szczegółowych opisów dostępnych konkursów. Webinaria są dostępne do obejrzenia w dowolnej chwili na kanale YouTube NCBR.

  1. Dostawy i magazynowanie energii. Klaster 5 Klimat, energia i transport – kierunki Międzysektorowe działania na rzecz klimatu oraz Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii.

Prezentacja

Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii – nabór do 27 października 2022 w 8 tematach (4 RIA, 4 IA); nabór do 10 stycznia 2023 w 9 tematach (7 RIA, 2 IA)

  1. Wykorzystanie energii. Klaster 5 Klimat, energia i transport – kierunek Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii.

Prezentacja

Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii – 10 tematów o łącznym budżecie 148 mln euro. Nabory do 6 września 2022 i 24 stycznia 2023. Tematy obejmują projekty badawczo-innowacyjne (RIA) i innowacyjne (IA), dotyczą efektywności energetycznej, procesów przemysłowych, inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz renowacji budynków.

CZYTAJ TAKŻE: Nadchodzą konkursy Horyzontu Europa dotyczące budownictwa

  1. Tematy konkursów w obszarze Transport Horyzontu Europa – kierunek 6 oraz partnerstwa.

Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów – nabór do 6 września 2022  w 7 tematach (3 RIA, 4 IA).

Prezentacja

Staże naukowe we Wspólnym Centrum Badawczym KE (JRC)

jrc logoWspólne Centrum Badawcze UE (Joint Research Centre – JRC) zachęca do udziału w płatnych stażach organizowanych przez instytuty naukowo-badawcze JRC. Udział w stażu jest dedykowany dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali dyplom nie później niż 5 lat temu.

Celem jest zdobycie doświadczenia przez absolwentów uczelni.  Staże realizowane są w obszarach tematycznych strategicznych dla Unii Europejskiej (takich jak m.in.: analiza danych, finanse i ekonomia, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja, zdrowie, energetyka jądrowa, klimat, bezpieczeństwo, energia).

Staże rozpoczynają się 1 października 2022 roku i trwają 5 miesięcy.  W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przesunięcie daty rozpoczęcia lub skrócenie stażu, jednak nie może on być krótszy niż trzy miesiące.

Lokalizacja:

  • Ispra (Włochy)
  • Geel (Belgia)
  • Petten (Holandia)
  • Karlsruhe (Niemcy)

Uczestnicy stażu otrzymają wynagrodzenie (zgodnie z decyzją KE).

Więcej informacji na stronie JRC.